Scéim chúitimh

Caithfidh ionadaithe poiblí comhoibriú lena chéile seachas a bheith i mbun cleasaíocht pholaitiúil maidir le scéim chúitimh MICA, a dúirt an Comhairleoir Contae Dónal Coyle.

Cháin sé iarracht an Chomhairleora Micheal Cholm Mac Giolla Easpaig ag cruinniú den Chomhairle Contae an tseachtain seo, rún a reáchtáil ag iarraidh ar an Aire Charlie McConalogue éirí as mar Aire.

Tá sé de cheart ag úinéirí tithe saoire i nDún na nGall a bhfuil MICA iontu a bheith feargach leis an chinneadh gan iad a bheith san áireamh i scéim leasaithe MICA, a dúirt ceannaire an SDLP, Colm Eastwood.

'iarr an Feisire Eastwood, gur as Doire dó, ar Rialtas na hÉireann, athbhreithniú a dhéanamh ar an scéim leasaithe a fógraíodh ar an tseachtain s'chuaigh thart, agus tithe saoire a chur san áireamh sa scéim.

Tá sé soiléir nár thug an Rialtas nó an Roinn Tithíochta aird dá laghad ar na léirsithe a bhí ag úinéirí tí MICA agus a lucht tacaíochta , i mBaile Átha Cliath, a dúirt an Comhairleoir Contae Gary Doherty.

Dúirt sé ag cruinniú na seachtaine seo den Chomhairle Contae gur seo an dara scéim atá fógartha ag an Rialtas agus go bhfuil an scéim is deireanaí lochtach, agus nach féidir glacadh leis.

Fear maraithe i ndóiteán

Maraíodh fear ina chuid 90aidí i dtine i Mín an Labáin, luath maidin inné. Glaoigheadh ar na seirbhísí éigeandála i dtrátha dheich mbomaite go dtí'n hocht ar maidin nuair a chonacthas tine i dteach cónaithe i Mín an Labáin.

Thángthas ar chorp an fhir ina theach cónaithe go gairid ina dhiaidh sin.

Tá comhad a ullmhú ag Gardaí don chróinéir ach tuigtear gur timpiste tragóideach a bhí anseo agus nach bhfuil amhras ar bith faoi bhás an fhir.

Iascairí

Níl go leor a dhéanamh ag an Aire Charlie McConalogue le seasamh le hiascairí na tíre agus gan ach an tríú cuid de iasc a thógtar i bhfarraigí na tíre a thógáil ag iascairí na hÉireann, a dúirt ceannaire Aontú, An Teachta Peadar Tóibín.

Dúirt sé go gcaithfidh an tAire McConalogue teachtaireacht shoiléir a thabhairt do Choimisiún na hEorpa nach dtig glacadh leis na rialacha úra go gcaithfear iasc a mheá nó a thomhais ag na céibheanna seachas sna monarcha éisc feasta.

Cead pleanála

Tá cead pleanála diúltaithe ag Comhairle Contae Dhún na nGall feirm ghaoithe a thógáil ar an Ghrafaigh, ar imeall na nGleanntach, ar bhealach Bhaile na Finne.

Lua an Chomhairle an tionchar a d'fhéadfadh a bheith ag an fhorbairt ar éanlaith, bradáin sna haibhneacha agus an sliogán péarla, agus dúradh fosta go raibh an suíomh i gceantar ard áilleachta, agus nach bhféadfaí an fhorbairt a cheadú faoi Phlean Forbartha na Contae.

Comhair Creidmheasa

D'fhéadfadh Comhair Creidmheasa cuntais reatha a chur ar fáil don phobal má bhíonn go leor suime ón phobal, a dúirt an Teachta Dála Thomas Pringle.

Tá craobhacha de bhancanna ag druid ar fud na tíre, agus dá bharr bheadh deis ag Comhair Creidmheasa cur lena gcuid seirbhísí agus cuntais reatha a chur ar fáil don phobal, a dúirt sé.

Tuairisc

Dúirt an Teachta Dála Neamhspleách Pringle go bhfuil Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ag tarraingt na gcos maidir leis an tuairisc dar teideal Brandon faoi na hionsaithe gnéis a tharla in Ionad Ard Gréine agus in Ionad Seán O'Hare i Srath an Urláir, a fhoilsiú.

Agus é ag léamh na tuairisce sa Dáil an tseachtain seo le haird a tharraingt arís ar an mhoill atá leis an tuairisc a fhoilsiú go bhfuil ceisteanna móra le freagairt ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, na Gardaí agus an t-Údarás Um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte maidir leis an dóigh ar láimhseáil siad an chás seo i ndiaidh daofa a bheith curtha ar an eolas faoi na hionsaithe.