Stoirm Barra

Tá bóithre faoi uisce, tá imní faoi thithe i gceantracha áirithe mar gheall ar thuilte agus tá roinnt custaiméirí gan aon chumhacht aibhléise san iarthuaisceart ar maidin de thairbhe Stoirm Barra.

Tá foláireamh aimsire stádas oráiste i bhfeidhm i nDún na nGall agus beidh go dtí'n 2 a chlog inniu áit a bhfuiltear ag tuar go mbeidh séideáin ghaoithe suas le 130 ciliméadar san uair.

Chomh maith leis an bhfoláireamh stádas oráiste gaoithe tá foláireamh stádas buí fearthainne i bhfeidhm sa chontae go dtí tráthnóna inniu agus tá foláireamh stádas dearg i bhfeidhm, amach o chósta Dhún na nGall agus beidh go dtí'n 11 a chlog ar maidin inniu.

Don dara oíche as a chéile fágadh roinnt custaiméirí san iarthuaisceart gan aon chumhacht aibhléise mar gheall ar an stoirm le linn na hoíche.

Tá níos mó ná 300 custaiméir go fóill gan cumhacht aibhléise maidin inniu i gCill Chartha agus i mBun Dobhráin.

Thit cuid mhór fearthainne le linn na hoíche fosta agus tá roinnt bóithre sa cheantar faoi uisce go háirithe bóithre i gceantracha cois cósta.

Tá Gardaí na Condae ag impí ar thiománaithe a bheith cúramach mar go bhfuil go leor uisce ar na bóithre agus d'fhéadfadh ábhair eile a bheith na luí ar na bealtaí de bharr na stoirme.

Seirbhísí ar fionraí

Tá scoltacha i nDún na nGall druidte inniu mar gheall ar Stoirm Barra.

Tá eitiltí an lae inniu ó Aerfort Dhún na nGall go hAerfort Bhaile Átha Cliath agus ar ais uilig ar ceall agus tá na seirbhísí farantóireachta go hOileáin Árainn Mhór agus go hOileán Thoraigh ar ceall inniu de bharr na haimsire.

Tá fógra eisithe ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte go mbeidh na hionaid tástála Covid-19 i Leitir Ceanainn agus i mBaile Dhún na nGall druidte inniu go dtín 1 a chlog de thairbhe na droch aimsire.

Tá Droichead Harry Blaney i bhFánaid druidte ó bhí tráthnóna inné, agus tá carrchlós na céibhe i mBaile Dhún na nGall druidte ag Comhairle Contae Dhún na nGall ar maidin inniu go dtí'n 10.00 a chlog.

Chuir Comhairle Contae Dhún na nGall málaí gainimh ar fáil ag roinnt áiteanna sa chontae tráthnóna inné, áit a raibh baol tuilte.

Uisce Éireann

Tá treoir tugtha ag Uisce Éireann do dhaoine a fhaigheann uisce ó scéim uisce na nGleanntach agus Ard an Ratha, an t-uisce reatha a bhruith sula n-óltar é.

Deir Uisce Éireann go raibh siad i gcomhairle le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte maidir leis an dath atá ar an uisce sa cheantar ag eascairt as an tionchar atá ag stoirm Barra ar sholáthar uisce an cheantair.

Tá ordú faighte ag 3,518 duine sa cheantar sin gan an t-uisce a ól ná a úsáid chun bia a réiteach, gan a bhruith i dtús báire.

San áireamh fosta tá grúpscéimeanna uisce Ard an Ratha, An Mhín Mhór agus Mín an tSionnaigh agus Baile na Finne. Deir Uisce Éireann nach dtig leo deimhniú a thabhairt faoi láthair go bhfuil an t-uisce sábháilte le hól.

Iarratas pleanála

Tá iarratas ar chead pleanála déanta ag Cumann CLG na nDúnaibh ar ionad carbháin a fhorbairt le freastal ar scór carbhán.

Tá éileamh mór ar áis mar seo sa cheantar le roinnt blianta, a dúirt Rúnaí CLG na nDúnaibh, Hugo Mac Laifeartaigh.

Covid-19

Tá sé othar déag leis an Víreas Covid-19 in Otharlann Leitir Ceanainn inniu, méadú do sheachtar ar an lá inne.

Dhá othar leis an Víreas Covid 19 atá ag fáil cóir leighis san Aonad Dianchúram inniu, de réir na bhfigiúirí is deireanaí a d'fhógair Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.

Táirgeoirí bradán

Tá comhlachta MOWI, comhlacht táirgeoirí bradán orgánach i nDún na nGall, ainmnithe don tríú bliain as a chéile mar an táirgeoir protein is inmharthana sa domhan.

Bunaíodh MOWI faoin ainm Comhlacht Iascaigh Fhánada i bhFánaid sa bhliain 1979, agus bhí an comhlacht ag feidhmiú ina dhiaidh sin faoin ainm Marine Harvest.

Tá MOWI ar an táirgeoir bradán feirme is mó sa domhan.

B'iad an grúpa Coller FAIRR a rinne an measúnú ar trí scór táirgeoir protein, maidir le dea-chleachtais agus inmharthanacht.

Is fiú €20m comhlacht MOWI do eacnamaíocht na hÉireann sa bhliain agus tá 920 custaiméir ag an chomhlacht sa tír faoi láthair.

Tá 300 duine fostaithe ag na feirmeacha bradáin, i nDún na nGall, Maigh Eo, Gaillimh, Corcaigh agus Ciarraí