Stoirm Barra

Tá os cionn 7 míle dhéag custaiméir fágtha gan chumhacht aibhléise i nDún na nGall faoi láthair.

Meastar go mbeidh sé ar a laghad cúpla uair a chloig anois sula mbeidh soláthar leictreachas ag go leor tithe sa chondae arís.

Tá foláireamh aimsire den stádas buí i bhfeidhm i nDún na nGall go dtín 6 a chlog amárach, de thairbhe stoirm Barra.

Tá baol tuillte ar bhealtaí cois cósta agus iarrtar ar thiománaithe a bheith faicheallach ar eagla go bhfuil sneachta, crainn, nó smionagar eile tite ar bhealtaí.

Tá eitilt na maidne as Aerfort Dhún na nGall ar ceal ar maidin, agus tá carranna agus leoraithe sáinnithe ar bhealach cúl na hEaraigle.

Scoil Náisiúnta

Tá sé fógraithe ag Scoil Náisiúnta Rann na Feirste nach mbeidh siad ag oscailt inniu go dtín 11.00 mar gheall nach bhfuil cumhacht ar bith ag an fhoirgneamh faoi láthair.

Deir siad go mbeidh fógra eile a eiseadh acu muna dtagann feabhas ar chúrsaí.

Go dtí seo, tá sé curtha in iúl ag Naíonra na crannóige, Naíonra Chnoc Fola, Pobalscoil na Rosann, Pobalscoil Chloich Cheannfhaola agus Pobalscoil Ghaoth Dobhair nach mbeidh siad ag oscailt inniu, de thairbhe na stoirme agus an briseadh sa tsoláthar leictreachais, chomh maith le scoltacha náisiúnta Ghort a' Choirce, An Luinnigh, Scoil Phádraig Dobhar, agus na Doirí Beaga.

Seirbhísí éigeandála

Tá Comhairle Condae Dhún na nGall ag iarraidh ar na seirbhísí éigeandála a bheith réidh le déileáil le fadhbanna ar bith a thagann chun cinn mar gheall ar stoirm Barra.

Tá grean a chur ag leoraithe griotála na Comhairle ar na bealtaí ó bhín 6 a chlog ar maidin ann, agus tuairiscítear go bhfuil sneachta trom idir Ard a' Rátha agus Leitir Ceanainn faoi láthair.