Scéim Chúitimh

Tá sé ráite ag an Tánaiste Leo Varadkar sa Dáil go mbeidh maoiniú cuí á dhéanamh ar scéim chúitimh MICA i 2022 agus go gcuirfear leis más gá. Tá allúntas de 40 milliúin euro don scéim i mbuiséad na bliana seo chugainn ach léiríodh imní gur sin an figúir iomlán a bheadh i gceist don scéim ina iomláinne. Dúirt an Tánáiste Leo Varadkar go mbeidh an t-airgead sin ar an chéad allúntas ach thig cur leis má ritheann an t-airgead amach. Dúirt an Teachta Dála Thomas Pringle go bhfuil sé tábhachtach go ndéanfadh an Rialtas leasú ar Scéim Cúitimh Míoca agus go gcuirfí deireadh leis an scála laghdaithe atá luaite sa scéim. Ag labhairt do sa Dáil, dúirt an Teachta Pringle go bhfáiltíonn sé roimh an mhaoiniú atá geallta do Stórais, do cíos agus do thacaíocht Meabhair shláinte ach dúirt sé go gcaithfear cúiteamh 100% a chur ar fáil mar atá tuillte ag na húinéirí tí atá buailte le fadhb mhíoca. Dúirt sé faoi láthair go mbeidh ar úinéirí tí €50,000 a chuir ar fáil le bheith páirteach sa scéim.

Covid-19
Is i dTuaisceart Inis Eoghain atá an ráta is airde de COVID-19 i dtréimhse coicíse go fóill, de réir na bhfigiúirí is deireanaí atá fóilsithe. Deimhníodh 253 cás úr ansin le coicís agus ráta de 1491, ardú 17 ar an ráta ó 1474 le coicís. Tháinig laghdú ar an ráta i gCeantar Bairdis Bhaile na nGallóglach áit a bhfuil ráta de 879 i gcompráid le 1423 tá coicís ó shoin agus deimhníodh 121 cás le ceithre lá dhéag. Tháinig laghdú chomh maith ar an ráta i gCeantar Bairdis na nGleanntach, ó 1041 go 1024 agus deimhníodh 245 cás ansin le coicis.Dhá othar is fiche leis an Víreas Covid-19 atá in Otharlann Leitir Ceanainn inniu, ardú de cheathrar ar an lá roimhe sin. Triúr acu sin atá in aonad dianchúraim na hotharlainne inniu. Deimhníodh 7 chás úr den víreas san otharlann le ceithre huaire fichead.

Obair chothabhála

Measann an Comhairleoir Contae John Shéamuis Ó Fearraigh go rachfar ar aghaidh le hobair chóirithe ar bhóithre ar oileáin Dhún na nGall ar an bhliain seo chugainn. D'aontaigh Comhairleoirí Contae Dhún na nGall glacadh le polasaí an tseachtain seo, seilbh a ghlacadh ar bhóithre nach bóithre contae iad ar na hoileáin, le go bhfaighfí maoiniú ó Roinn na Gaeltachta le cóiriú a dhéanamh ar bhóithre na n-oileán.

Údarás na Gaeltachta

Tá deis a thabhairt ag Údarás na Gaeltachta do dhaoine ó Ghaeltacht Thír Chonaill a bheith ar phainéal comhairleoirí ag an Údarás don earnáil forbartha pobail. Tá an tÚdarás ag cur painéal comhairleoirí le chéile le tacú leis an earnáil forbartha pobail sa Ghaeltacht, le go mbeidh líonra ar fáil dona heagrais forbartha pobail a dhéanfadh freastal ar cibé saineolas nó meantóireacht a bheadh de dhíth. Faoi láthair tá 33 Comharchumann ag feidhmiú i seacht gcontae Gaeltachta. Cuirfear fáilte roimh shaineolaithe i réimsí ar nós pleanáil gnó agus pleanáil straitéiseach, acmhainní daonna agus bainistíocht foirne, díolachán agus margaíocht, sláinte agus sábháilteacht, cumarsáid inmheánach, turasóireacht agus an geilleagar glas.

Codladh amuigh faoin aer

Beidh daoine ón Charanacht "Focus Ireland" ina gcodladh amuigh faoin aer anocht i mBealach Féith le hairgead a bhailiú do dhaoine ata gan dídean. Dúirt Nuala Malone as Srath an Urláir, duine dean lucht eagraithe go bhfuil an fhadhb daoine gan dídean ar fud na tíre, ní amháin i mBaile Átha Cliath agus go bhfuil sé ag eirí níos measa Dúirt sí go bhfuil 8,000 duine gan dídean sa tír, 2,000 acu sin bpáistí
Dúirt Nuala Malone go bhfuil súil acu idir 5,000 agus €10,000 a bhailiú agus aird a dhíriú ar na deacrachtaí go hairithe agus Nollaig ar a tsúil againn .

Comóradh
Beidh comóradh a dhéanamh ag Comhairle Contae Dhún na nGall inniu ar Lá Idirnáisiúnta do dhaoine le Míchumas. Déanfar Ionaid Seirbhísí Poiblí na Comhairle Condae agus foirgnimh eile den Chomhairle a lasadh suas i ndath Corcra leis an Lá a chomóradh. Seo an 3u bliain don Chomhairle Contae a bheith páirteach sa togra.