Míoca

Tá cásanna míoca ag teacht chun tosaigh in iarthar na contae agus scrúdaithe a ndéanamh ar thithe atá le díol, a dúirt an ceantálaí Éamonn Mac Giolla Bhríde.

Dúirt sé gur tugadh faoi deara go raibh míoca in dhá theach atá le díol le gairid, i gceantair Ghaoth Dobhair, na Rosa agus Chloich Cheann Fhaola.

Tá tástáil míoca a éilimh le tamall ag go leor daoine atá ag iarraidh teach a cheannacht in iarthar na contae, a dúirt sé.

Grúpa Gníomhaíochta

Deir Grúpa Gníomhaíochta Míoca a nach mbeidh de rogha acu ach a dhul i mbun agóide arís, muna ndéanfar leasú ar an scéim chúitimh a fógraíodh an tseachtain seo.

Ní thig glacadh leis an scéim, mar atá, a deir siad, agus tá gá réitigh a fháil den scála laghdaithe atá luaite sa scéim.

Ní thig a rá gur scéim chúitimh 100% atá a thairiscint nuair atá airgead mór le híoc ag úinéirí tí, a deir an grúpa. Deir an Grúpa Gníomhaíochta go gcaithfidh na Teachtaí Dála sna contaetha ina bhfuil brící lochtacha, seasamh leis an phobal.

Otharlann Leitir Ceanainn

Tá iarrachtaí ar bun laghdú a dhéanamh ar líon na gcuairteoirí chuig Otharlann Leitir Ceanainn de bharr líon cásanna Covid-19 sa phobal, ach cinntiú fosta go mbeidh deis ag othair cuairteoirí a bheith acu, a dúirt Bainisteoir Otharlann Leitir Ceanainn, Seán Murphy.

Tá polasaí i bhfeidhm nach mbeidh cead isteach ach ag daoine le teastas vacsaínithe agus carta aitheantais, a dúirt sé, le cois gur gá masc a chaitheamh san otharlann.

Deir sé nach gceadaítear ach aon chuairteoir amháin sa lá do achan othar, agus tá gá coinne a dhéanamh roimh réidh, agus níl cead ag páistí a dhul ar cuairt.

Tá ochtar déag a bhfuil Covid-19 orthu ag fáil comhar leighis in Otharlann Leitir Ceanainn inniu. Sin méadú de cheathrar le ceithre huaire fichead.

Deimhníodh trí chás úr den víreas san otharlann le ceithre huaire fichead. Tá ceathrar ag fáil comhar leighis in aonad dianchúram na hotharlainne inniu.

Níl leaba ar bith folamh san aonad dianchúram san otharlann inniu.

Céibh Mhachaire Rabhartaigh

Tá próiseas chomhairliúcháin poiblí curtha ar bun ag an Roinn Tithíochta, Rialtas Áitiúil agus Oidhreachta maidir le hiarratas chun dreideáil a dhéanamh ag céibh Mhachaire Rabhartaigh.

Tá iarratas déanta ag an Chomhairle Contae ar cheadúnas cladaigh don obair dhreideála atá le déanamh ag an chéibh.

Cuireadh tús leis an phróiseas chomhairliúchaín seo ar an 25ú Samhain agus mairfidh sé go dtí'n Aoine an 24ú Nollaig.

Tá fáil ar na cáipéisí ar fad a bhaineann leis an iarratas agus leis an chomhairliúcháin poiblí ag Stáisiún Gardaí an Fháil Charraigh agus in Ionad Seirbhísí Pobail an Chlocháin Léith.

Carranna úra

Tá méadú 14.5% sna carranna úra a cláraíodh i nDún na nGall idir Eanáir agus Samhain i mbliana. Cláraíodh 2,399 carr úr nua sa chontae san chéad 11 mí den bhliain, méadú ó 2,094 an tréimhse sin anuraidh.

Tá laghdú 12% ar charranna úra díosal sa chontae, méadú 36% ar charranna úra hibride agus méadú 137% ar charranna úra leictreach.

Cláraíodh 889 carr úr díosal idir Eanáir agus Samhain, 325 carr hibride agus 121 carr leictreach.

Ní raibh athrú ar bith le bliain ar sciar na gcarranna artola a díoladh sa chontae.

Ba carranna den déanamh Volkswagen a ba mhó a raibh éileamh orthu i nDún na nGall go dtí seo i mbliana, agus 329 acu cláraithe sa tréimhse sin.

Cláraíodh 325 Kia agus 292 Toyota le linn na tréimhse sin.

Rátaí úis

Cuirfidh reachtaíocht úr ó Shinn Féin teora ar rátaí úis ó iasachtóirí airgeadais príobháideacha, a deir an Teachta Dála Piaras Ó Dochartaigh.

Chuir sé fáilte roimh chinneadh na Dála an Leasú ar an Bhille um Chreidmheas do Thomhaltóirí a chur ar aghaidh go staid an choiste.

Mar atá faoi láthair, thig leis na dreamanna seo ráta úis 187% a bhaint amach ar iasacht, agus 288% nuair a chuirtear táillí lena bhailiú san áireamh, a dúirt sé.

Dúirt sé go mbíonn go leor daoine ag brath ar iasachtóirí airgeadais fan am seo bliana, roimh Nollaig, agus rátaí úis ollmhóra a n-íoc acu.

Tabharfar cosaint níos fearr don phobal le nach mbeidh na rátaí seo chomh hard feasta, faoin leasú ó Shinn Féin, a dúirt an Teachta Piaras Ó Dochartaigh.