Covid-19

Ceathrar déag leis an víreas COVID-19 atá ag fáil coir leighis in Otharlann Leitir Ceanainn inniu, laghdú de dhuine amháin ar an lá inné.

Triúr acu sin atá in Aonad Díanchúram na hOtharlainne inniu agus níl leaba ar bith folamh san Aonad dianchúram de réir figiúirí na Feidhmeannachta Sláinte.

Tithe nua


Tá sé beartaithe ag Comhairle Contae Dhún na nGall 45 aonad tithíochta a thógáil ar an Chlochán Liath.

Tá pleananna ag an Chomhairle le 24 árasán agus 21 teach a thógáil ar Bhóthar an tséipéil, An Clochán Liath.

Tá 4 árasán le seomra leapa amháin agus 20 árasán dhá sheomra leapa, chomh maith le 7 dteach cónaithe dhá sheomra, 10 dteach 3 sheomra agus 4 theach 4 sheomra.

Tógfar bealach úr fosta mar pháirt den togra.

Is féidir na pleananna a fheiceáil in oifigí na Comhairle Contae i Leifear nó ar an Chlochán Liath go dtí'n 20u lá de Nollaig.

Cúrsaí pleanála

Dúirt Stiúrthóir Scoileanna Bhord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall Martin Gormley, go bhfuil Covid-19 ag cur isteach go mór ar chúrsaí pleanála agus forbartha i scoileanna.

Dúirt sé go bhfuil caidreamh agus idirghníomhaíocht tábhachtach, ach faoi láthair molann an Bord cruinnithe idir thuismitheoirí agus múinteoirí a reáchtáil, agus imeachtaí eile, a reáchtáil ar líne.

Dúirt Martin Gormley gur cúrsaí sábháilteachta an cheist is tábhachtaí faoi láthair dona scoileanna agus don phobal.

Lóistín

Níl fadhbanna móra ar bith ag na húdaráis sláinte lóistín a aimsiú do fhoireann leighis a earcaítear in Otharlann Leitir Ceanainn, bíodh is go bhfuil ganntanas tithe sa cheantar.

Sin do réir an méid a dúirt Tony Canavan, Príomhfheidhmeannach Ghrúpa Otharlanna Saolta agus é ag freagairt ceiste ón Chomhairleoir Gerry Crawford.

Dúirt an Comhairleoir Crawford go bhfuil MICA ag cur go mór le ganntanas tithe anois, agus chuir sé ceist cén tionchar a bhí aige sin ar an earcaíocht atá ar bun ag an HSE agus postanna le líonadh in Otharlann Leitir Ceanainn.

Dúradh leis go bhfuil na húdaráis sláinte eolach ar fhadhbanna lóistín a bhí ag roinnt baill foirne a fuair post san Otharlann, ach dúradh nach raibh an fhadhb ag cur aon bhac ar earcaíocht in Otharlann Leitir Ceanainn.