Covid-19

Deimhníodh 1,831 cás úr de Covid-19 i nDún na nGall i dtréimhse coicíse suas go oíche Luan s'chuaigh thart.

Tá an ráta cásanna is airde anois i gCarn Domhnach, ráta de 1,474 cás i measc achan 100,000 duine.

Is i mBaile na nGallóglach atá an dara ráta is airde, 1,423 agus is i Leifear agus Sraith an Urláir atá an tríú ráta is airde, ráta de 1,225.

Ráta de 1,081 atá i Leitir Ceanainn, 1,051 sna Gleannta, 1,038 i mBaile Dhún na nGall agus tá an ráta is ísle i mBun Crannacha, ráta de 993.

Otharlann Leitir Ceanainn


Cúig othar déag leis an Víreas Covid-19 atá in Otharlann Leitir Ceanainn inniu, ardú de bheirt ar an lá roimhe sin.

Deimhníodh 5 chás úr den víreas san otharlann le ceithre huaire fichead.

Dhá othar leis an víreas atá in Aonad Díanchúram na hotharlainne inniu.

Tástálacha

Caithfear dlús mór a chur le tástáil PCR Covid-19 ar bhonn práinne, a dúirt an Teachta Dála Piaras Ó Dochartaigh sa Dáil inné.

Tá oibrithe áirithe nach bhfuil ag fáil paighe go mbeidh teist Covid acu, a dúirt sé i ndíospóireacht Dála leis an Tanáiste Leo Varadkar.

Tá brú ar íoclanna dochtúirí, agus tá scoileanna ag streachailt, agus níl plean go fóill do tástáil antigen, a dúirt an Teachta Ó Dochartaigh.

Rinne sé cáineadh fosta ar an Tánaiste mar Aire Fiontair agus Fostaíochta, de bharr nach bhfuil scéim saoire tinnis ar fáil faoi láthair dona mílte.

Míoca

Dúirt Michael Doherty ó Choiste Gniomhaiochta Míoca go bhfuil sé dochasach go mbeidh scéala fa Scéim Chúitimh Mica Dé Máirt seo, an lá deireannach den mhi.

Duirt sé go raibh se i dteagmháil le baill den Rialtas agus gur léirigh said dochas go mbeidh cinneadh déanta ag an chruinniú rialtais Dé Máirt agus go dtabharfar an t-eolas ansin don phobal.

Dúirt sé go gcaithfear a chinntiu fosta go mbeidh an scéim ar fáil do dhaoine a bhfuil an dara teach acu, duirt se go bhfuil míoca in 15% de thithe saoire no I dtithe ata ligthe ar cíos agus go gcaithfear taciaocht a thabhairt dona daoine seo fosta.

Otharlann Phobail

Tá an t-uasghrádú ar Otharlann Phobail an Chlocháin Léith chor a bheith críochnaithe anois, do réir an eolais a tugadh do bhall de Fhóram Sláinte an Iarthair, An Comhairleoir Contae Ciarán Brogan.

Rinneadh uasghrádú ar bardaí san otharlann agus cuireadh áiseanna breise ar fáil. Rinneadh an obair seo le cloí le caighdeáin HIQA.

Lorgaíodh tairiscintí don obair atá le déanamh ag Otharlann Pobail an Fháil Carraigh. Beidh uasghrádú a dhéanamh ar bardaí le caighdeáin HIQA a bhaint amach.

Beidh díon úr a chur ar an fhoirgneamh fosta mar pháirt den chonradh. Meastar go mbeidh an obair ar fad críochnaithe sa dara leath de 2023.