Covid-19

Bhí Dún na nGall i measc trí chontae a raibh coinne ar fáil inné do tástáil PCR do Covid-19.

Léiríonn na figiúirí is deireanaí atá ar fáil gur dearnadh breis agus 14,000 teist Covid-19 i nDún na nGall san chéad trí seachtainí de mhí na Samhna.

Fuair 5,000 duine sa chontae teist PCR ar an tseachtain s'chuaigh thart. Fuair 4,336 duine teist Covid-19 ag Otharlann Naomh Conaill i Leitir Ceanainn agus fuair 833 duine an teist ag Ionad Cleary i mBaile Dhún na nGall.

Tá méadú faoi dhó chor a bheith ar líon na dteisteanna sa chontae le mí. Tá ráta de chásanna an víris i nDún na nGall níos lú ná an meán ráta náisiúnta.

Ráta 1,140 cás i measc achan 100,000 duine atá sa chontae, i gcomparáid le meán ráta náisiúnta de 1,268.

Otharlann Leitir Ceanainn

Tá laghdú leanúnach an tseachtain seo ar chásanna Covid-19 in Otharlann Leitir Ceanainn. Ba triúr déag othar leis an víreas a bhí ag fáil comhar leighis san otharlann aréir, laghdú de bheirt le ceithre huaire fichead, agus laghdú de naonúr ó mhaidin Dé Luain.

Deimhníodh cás amháin den víreas san otharlann le ceithre huaire fichead.

Ní raibh leaba ar bith folamh in aonad dianchúram na hotharlainne aréir agus bhí trí othar le Covid-19 in aonad dianchúram na hotharlainne aréir.

Inis Eoghain

Tá gá le hionad tástála agus le hionad vacsaínithe do Covid-19 in Inis Eoghain, a dúirt an Comhairleoir Contae Albert Doherty, ball de Fhóram Sláinte an Iarthair.

Dúirt sé ag cruinniú na seachtaine seo den Fhóram, nach bhfuil sé áisiúil ar dhóigh ar bith do phobal Inis Eoghain taisteal go Leitir Ceanainn leis an tríú dáileog den vacsaín i gcoinne Covid-19 a fháil.

D'iarr sé ar na húdaráis sláinte ionad vacsaínithe agus ionad tástála a chur ar bun in Inis Eoghain, ionas go mbeidh sé níos fusa ag daoine tástáil a fháil agus an tríú dáileog a fháil fosta.

Dúirt John Hayes, Bainisteoir Seirbhísí Sláinte leis an HSE go ndéanfadh siad an cás a fhiosrú.

Buiséad

Beidh cruinniú buiséad don bhliain 2022 Chomhairle Contae Dhún na nGall ar siúl ar líne inniu, ag toiseacht ar a 10.00 ar maidin.

Cuirfear dréacht bhuiséad de €162m os comhar na gComhairleoirí Contae ag an chruinniú. Ní bheidh aon mhéadú ar rátaí gnó i mbuiséad na bliana seo chugainn.

Tá €20.9m luaite le tithíocht, €53m luaite le Córais Iompair, €18m luaite le seirbhísí uisce agus €15m luaite le seirbhísí Comhshaoil do 2022.

Bhí an cruinniú buiséad le bheith ar siúl inniu in Ionad Fóillíochta an Aura i Leitir Ceanainn, ach socraíodh an cruinniú a reáchtáil ar líne de bharr méadú ar chásanna Covid-19.

Bád Tarrthála

Tá súil go mbeidh stáisiún úr Bhád Tarrthála Árainn Mhór tógtha roimh dheireadh na bliana seo chugainn, a deir Nóra Flanagan, Oifigeach Caidrimh Poiblí Bhád Tarrthála an oileáin.

Tógfar stáisiún úr dhá stór ar airde ag Poll an Mhadaidh, a bheas 475 méadar cearnach.

Beidh seomra stórála don bhád tarrthála agus don tarracóir, seomraí feistis, seomraí stórála, agus áiseanna do chúrsaí traenála agus oifig foirne.

Tá 20 duine páirteach ar bhonn deonach i mBád Tarrthála Oileán Árainn Mhór.

Ceadaíodh cead pleanála don stáisiún úr ag tús na míosa seo, agus beidh tairiscintí a lorg ó chonraitheoirí tógála roimh i bhfad le tús a chur leis an obair thógála.

Céibh Mhachaire Rabhartaigh

Bheadh tionchar ag obair dhreideáil ag céibh Mhachaire Rabhartaigh ar cheantar speisialta caomhnaithe Bhaile an Easa, agus dá bharr teastaíonn measúnú mar is ceart ar an iarratas ar cheadúnas cladaigh don obair dhreideála, dar leis An Roinn Tithíochta, Rialtas Áitiúil agus Oidhreachta.

Sin an freagra a thug an Roinn ar cheist Dála ón Teachta Dála Thomas Pringle, a thóg an cheist ar son an Chomhairleoir Contae Micheál Cholm Mac Giolla Easpaig.

Dúradh fosta go bhfuil próiseas chomhairleach eile ag teastáil ar feadh tréimhse 30 lá sular féidir cinneadh a dhéanamh ar an cheist, agus go bhfuil pleananna anois chun an próiseas sin a chur ar bun.

Níl aird dá laghad ag An Roinn Tithíochta, Rialtas Áitiúil agus Oidhreachta ar shlí beatha iascairí nó pobal na n-oileán leis an mhoill fhada ceadúnas cladaigh a fháil le dreideáil a dhéanamh ag céibh Mhachaire Rabhartaigh, a dúirt an Comhairleoir Micheál Cholm Mac Giolla Easpaig.

Tá gá le cruinniú ar bhonn práinne leis na rannpháirtithe ar fad lena seo a phlé, a dúirt sé.

Oifig Scannáin

Tá seisiún eolais a eagrú inniu ag Oifig Scannáin Dhún na nGall, atá faoi chúram na Comhairle Contae, i gcomhair le Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn dírithe ar iarratais a dhéanamh ar mhaoiniú le scannáin a dhéanamh.

Díreofar ar na botúin is mó a dhéantar san phróiseas ar iarratas maoinithe le go mbeidh níos mó seans maoiniú a fháil. Is í Sarah Dillon, Bainisteoir Forbartha Chiste Léiritheoirí an Iarthair a bheas ina bhun seo.

Beidh an seisiún eolais ar siúl inniu in Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn ón 6.00 go dtí'n 8.00.