Altraí breise

Tá béim ar altraí breise a earcú le leapacha breise a chur ar fáil in Otharlann Leitir Ceanainn, a dúirt Tony Canavan, Príomhfheidhmeannach Ghrúpa Otharlanna Saolta.

D'fhág 45 altra Otharlann Leitir Ceanainn idir Nollaig 2020 agus Deireadh Fómhair i mbliana, ach tá 89 altra earcaithe ag an otharlann le linn an tréimhse sin.

Tá súil go mbeidh barda le 23 leaba breise ar fáil in Otharlann Leitir Ceanainn i mí Feabhra seo chugainn, a tugadh le fios don Chomhairleoir Contae Gerry Mac Monagail.

Dúirt Anne Cosgrove, Príomhoifigeach Oibríochtaí Saolta, go bhfuil an bharda sin in úsáid do sheirbhísí lae i láthair na huaire, agus go mbeidh leapacha breise ar fáil nuair a bheas altraí breise earcaithe i mí Feabhra seo chugainn.

Folúntais

Tá 127 folúntas reatha in Otharlann Leitir Ceanainn, do réir an eolais a chuir Fóram Sláinte an Iarthair ar fáil tráthnóna inné.

Tá 55 folúntas do altraí san otharlann, deich bhfolúntas san rannóg riaracháin, 20 folúntas san rannóg máithreachais agus páistí, ceithre fholúntas san rannóg leighis agus fiaclóireachta agus 20 folúntas sa rannóga sláinte agus cúram sóisialta.

Tá earcaíocht ar bun dona folúntais seo ar fad i láthair na huaire agus tá feachtas earcaíochta ar bun go hidirnáisiúnta chun altraí a mhealladh go hotharlann Leitir Ceanainn.

Deir Otharlann Leitir Ceanainn go bhfuil súil acu 25 altra breise a earcú ó thar lear ag tús 2022.

Lena chois sin tá súil acu 183 foireann leighis bhreise a earcú idir Nollaig na bliana seo agus Deireadh Fómhair na bliana seo chugainn.

Otharlann Phobail

Níl baol ar bith go gcuirfear aon mhoill ar thógáil otharlann pobail úr i Leitir Ceanainn, a dúirt John Hayes, Bainisteoir Seirbhísí Sláinte le FSS agus é ag freagairt ceiste ó bhall de Fhóraim Sláinte an Iarthair, an Comhairleoir Ciarán Brogan.

Léirigh an Comhairleoir Brogan imní go mbeadh moill ar an togra de bharr costais tógála ag dul in airde, ach tugadh dearbhú dó inné, nach mbeidh aon mhoill a chur ar an obair thógála.

Tá dearadh a dhéanamh ar an otharlann pobail 110 leaba i láthair na huaire, agus beidh tairiscintí a lorg ó chonraitheoirí tógála le tabhairt faoin obair thógála san chéad ráithe de 2022.

Meastar go mbeidh tús a chur leis an obair thógála ar an otharlann phobail úr san tríú ráithe de 2022. Dúirt John Hayes nach bhfuil baol ar bith go mbeidh moill a chur ar an togra seo, agus dearbhaíodh go bhfuil na hullmhúcháin ar bun anois chun tairiscintí a lorg go luath.

Dúirt an Comhairleoir Brogan gur dea scéala nach mbeidh moill ar an togra, agus dúirt sé go bhfuil súil aige gur féidir tús a chur leis an obair thógála.

Liostaí feithimh

Tá 22,124 duine ar liostaí feithimh in Otharlann Leitir Ceanainn i láthair na huaire.

Tá 16,723 duine ag fanacht le coinne mar othar seachtrach agus tá 5,401 duine ag fanacht le coinne mar othar cónaitheach san otharlann.

Do réir an eolais a tugadh ag cruinniú Fhóram Sláinte an Iarthair inné, tá thar 2,000 duine ag fanacht le coinne mar othar seachtrach le idir dhá bhliain agus trí bliana. Tá 729 duine ar liosta feithimh le breis agus dhá bhliain.

Dúirt John Hayes, Bainisteoir Seirbhísí Sláinte le FSS, go bhfuil fadhb ag otharlann Leitir Ceanainn le liostaí feithimh, mar atá ag otharlanna eile, le cois fadhb le othair ar thralaithe agus plódú san aonad timpiste agus éigeandála.

Dúirt sé go bhfuil roinnt rudaí ar bun le déileáil leis na liostaí feithimh. San áireamh tá íoclanna breise Ionscópacht, seacht lá na seachtaine go deireadh 2022.

Lena chois sin tá súil laghdú a dhéanamh ar liostaí feithimh trí comhoibriú le otharlanna príobháideacha.

Tugadh an t-eolas sin inné don Chomhairleoir Ciarán Brogan, ball de Fhóram Sláinte an Iarthair.

Aonach Fostaíochta

Beidh Aonach Fostaíochta i réigiún na teorann agus an ia thuaiscirt ar siúl go fíorúil inniu. Tá an imeacht á reáchtáil ag Páirtnéireacht Tras Teorann EURES i gcomhair leis an Roinn Coimirce Sóisialaigh.

Bhéarfar deis d'fhostaithe eolas a thabhairt ar a ngnó, agus na folúntais atá ar fáil, agus bhéarfar deis do dhaoine atá ar thóir oibre, nó ar mhaith leo post úr, eolas a fháil ar an folúntais.

Beifear ag díriú go mór mhór ar phostanna san earnáil déantúsaíochta, earnáil an fháilteachtais agus ríomhaireachta ar an dá thaobh den teorann.

Beidh an ócáid ar siúl inniu idir a 10.00 ar maidin agus a 4.00 tráthnóna.

Oifigeach Pleanála Teanga

Tá post mar Oifigeach Pleanála Teanga do Bhaile Seirbhíse Gaeltachta an Chlocháin Léith á thairiscint ag Forbairt na Rosann.

Is é Forbairt na Rosan atá mar cheann eagraíocht agus atá freagrach as an phlean teanga do Bhaile Seirbhíse Gaeltachta an Chlocháin Léith a chur i bhfeidhm.

Is plean 7 mbliana atá i gceist a bhfuil d'aidhm aige cur leis an líon seirbhísí trí Ghaeilge a chuirtear ar fáil ar an bhaile do phobal na Gaeltachta.

Is ar an Oifigeach Pleanála Teanga a bheidh an phríomhfhreagracht an plean a chur i bhfeidhm. Amárach an 25ú Samhain an spriocdháta don phost.