Otharlann Leitir Ceanainn

Tá brú ollmhór ar Otharlann Leitir Ceanainn faoi láthair, le plódú san Aonad Éigeandála agus go leor obráidí á gcur ar ceal dá bharr, a dúirt na Teachtaí Dála Piaras Ó Dochartaigh agus Pádraig Mac Lochlainn.

Deir siad go gcaithfidh an Fheidhmeannacht Sláinte plean úr a ullmhú agus níos mó acmhainní a chuir ar fáil do Ghrúpa Otharlanna Saolta, le breis foirne a earcú agus infheistíocht chaipitil a dhéanamh in Otharlann Leitir Ceanainn.

Ní thig le Otharlann Leitir Ceanainn dhul i ngleic go sásúil le brú breise an gheimhridh , áit a bhfuil go leor other le Covid, daoine ag fanacht le hobráidi agus coir leighis do ghnáth thinnis muna bhfuil spás nó foireann acu do na hothair sin a dúirt na Teachtaí Dála.

Tá cúig othar dhéag leis an Víreas Covid-19 in Otharlann Leitir Ceanainn inniu, titim de naonúr ar an lá inné.

Dhá chás úr de Chovid a deimhníodh san otharlann le ceithre huaire fichead.

Trí othar leis an Víreas Covid 19 atá ag fáil cóir leighis san Aonad Dianchúraim,agus níl leaba ar bith folamh san Aonad Dianchúraim, de réir na bhfigiúirí is deireanaí a d'fhógair Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.

Vacsaín

Tá Dún na nGall i measc trí chontae sa tír a bhfuil níos lú ná 90% den phobal a bhfuil an vacsaín i gcoinne Covid-19 faighte acu.

Tá an dara ráta is ísle sa tír i nDún na nGall den phobal a bhfuil vacsaín i gcoinne Covid-19 faighte ag daoine, agus an vacsaín faighte ag 85.3% de phobal na contae.

Tá an leibhéal is ísle sa tír i gcontae Mhuineacháin, agus an vacsaín faighte ag 84.3% den phobal

Cuireadh an t-eolas sin ar fáil don Teachta Dála Colm Burke ó Fhine Gael, agus tá na figiúirí sin bunaithe ar an ráta vacsaínithe ag deireadh mí Dheireadh Fómhair.

Treoirlínte sláinte

Rinne an tÚdarás um Shláinte agus Sábháilteachta 11 cinn de seiceanna maidir le treoirlínte sláinte Covid-19 i nDún na nGall i dtréimhse coicíse idir an 22ú Deireadh Fómhair agus an 5ú lá de Shamhain.

Thug an tAire Stáit Damien English le fios gur 233 cuairt a thug cigirí ar thábhairní, bialanna agus clubanna oíche ar fud na Sé Chontae Fichead sa tréimhse ama sin.

Dúradh go raibh 96% dena hionaid ar tugadh cuairt acu sa tréimhse coicíse sin ag cloí leis na treoirlínte sláinte.

Dúradh fosta gur theastaigh céimeanna breise a bheith curtha i bhfeidhm ag 22% dena hionaid ar tugadh cuairt orthu idir an 22ú Deireadh Fómhair agus an 5ú Samhain.

Tithíocht

Tá 201 teaghlach ar liosta feithimh tithíochta i gceantar bardais na nGleanntach i láthair na huaire, agus éileamh mór ar thithe i bpáirteanna áirithe den cheantar, a deir an Comhairleoir Contae John Shéamuis Ó Fearraigh.

Tá níos mó tithe a ligean ar cíos go príobháideach mar thithe saoire le cois tithe a ligean ar cíos le AirBnB ag cruthú fadhbanna don Chomhairle Contae, agus iad ag iarraidh tithe a cheannacht dá gclár tithíochta, a dúirt sé.

Ba easpa infheistíochta i gcúrsaí tithíochta ag an Rialtas le blianta is cúis leis an easpa mór tithíochta i nDún na nGall faoi láthair, a dúirt sé.

Tá éileamh mór ar tithe faoi láthair an an Fhál Carrach, An Clochán Liath, Ard an Ratha agus i nGaoth Dobhair, a dúirt an Comhairleoir Ó Fearraigh.

Tá an liosta feithimh tithíochta ag dul i méid i rith na hama, a dúirt sé, agus d'iarr sé ar dhaoine a mbeadh tithe acu le díol, teagmháil a dhéanamh leis an Chomhairle Contae.