Blocanna míoca

Tá eolas á lorg faoin Acht um Shaoráil Faisnéise ag an Chomhairleoir Contae, Frank Mac Breartaigh maidir le tithe a deir sé 'a cheannaigh Comhairle Contae Dhún na nGall agus míoca iontu.

Maíonn sé gur cheannaigh an Chomhairle 31 teach in Inis Eoghain idir 2018-2020 agus míoca iontu, agus maíonn se fosta go raibh Comhairleoirí Contae Cheantar Bardais Inis Eoghain ar an eolas faoi seo ag an am.

Deir sé go bhfuil súil aige anois na sonraí ar fad a fháil faoi mar a ceannaíodh an 31 teach seo, ag eascairt as an iarratas faoin Acht um Shaoráil Fáisnéise a rinne sé an tseachtain seo.

Sárú teorainneacha luais

Cúisíodh chor a bheith 10,000 tiománaí as a bheith ag sárú teorainneacha luais i gcontae Dhún na nGall le trí bliana.

Fuair na tiománaithe seo pointí pionóis ar a gceadúnais dá bharr, le cois finéail €80.

Cúisíodh 2,887 tiománaí sa chontae as tiomáint ró-ghasta i 2018, 3,334 i 2019 agus cúisíodh 3,743 tiománaí sa chontae as sárú teorainneacha luais ar bhóithre Dhún na nGall anuraidh.

Ba í an tAire Dlí agus Cirt, an tAire Helen McEntee a thug an t-eolas sin i gceist Dála le gairid, don Teachta Dála Catherine Murphy.

D'íoc 83% dena tiomnaithe sa chontae a bhfíneáil in am.

Le trí bliana anuas, d'íoc 422 tiománaí sa chontae fíneáil dúbailte de €160, díreach sular tugadh os comhair cúirte iad de bharr gan fíneáil a íoc.

An víreas agus Otharlann Leitir Ceanainn

Tá 24 othar leis an Víreas Covid-19 in Otharlann Leitir Ceanainn inniu, sin 2+ ar an lá inné.

Othar amháin leis an Víreas Covid 19 atá ag fáil cóir leighis san Aonad Dianchúraim, de réir na bhfigiúirí is deireanaí a d'fhógair Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.

Cruinniú mór buiséid

Beidh cruinniú buiséad Chomhairle Contae Dhún na nGall ar siúl ar an Déardaoin seo.

Cuirfear dréachtbhuiséad de €162m os comhar na gComhairleoirí Contae ag an chruinniú.

Tá €20.9m luaite le tithíocht, €53m luaite le Córais Iompair, €18m luaite le seirbhísí uisce agus €15m luaite le seirbhísí Comhshaoil do 2022.

Beidh sé ar siúl in Ionad Fóillíochta an Aura i Leitir Ceanainn.

Beidh tús á chur leis ag a 10.00 ar maidin.

Tá 91 leathanach i leabhar an bhuiséid don bhliain seo.

Oifigeach Forbartha Gaeilge do Líonra Leitir Ceanainn

Tá Oifigeach Forbartha Gaeilge á earcú faoi láthair ag Líonra Leitir Ceanainn.

Tá maoiniú curtha ar fáil ag Foras na Gaeilge don phost go ceann trí bliana, agus táthar ag glacadh le hiarratais don phost go dtí an Aoine, an 3Nollaig.

Beidh an té a cheapfar sa phost seo ag cuidiú leis an Chomhordaitheoir Pleanála Teanga, Bairbre Uí Chathail, plean teanga Leitir Ceanainn a chur chun cinn.

Dúirt Bairbre Uí Chathail go mbeidh an duine seo ag plé le teaghlaigh, eagraíochtaí, grúpaí, agus scoileanna sa bhaile 'le deiseanna a chur ar fáil, agus le pobal na Gaeilge a cheangal lena chéile i mbaile Leitir Ceanainn'.

Dúirt sí go bhfuil 'íomhá láidir Gaelach i mbaile Leitir Ceanainn anois, agus go bhfuil meoin iontach dearfach sa bhaile i leith na Gaeilge'.