Covid-19

Tá ardú ar líon na gcásanna den Víreas Covid 19, i sé cinn as seacht gcinn de Cheantracha Bardais Dhún na nGall i dtréimhse coicíse, de réir na bhfigiúirí is deireanaí a foilsíodh inniu.

In ainneoin go bhfuil titim ar ráta na gcásanna i gCeantar Bardais Charn Domhnach, tá sé ar an ráta is airde de chásanna sa Chondae agus ar an dara ráta is airde sa tír. Is i gceantar Bardais Bhaile na nGallóglach is mó a bhfuil ardú ar chásanna sa tréimhse coicíse sin, agus tá sé ar an dara rata is airde sa Chondae.

Tá an tríú ráta is airde de chásanna sa Chondae i gCeantar Bardais Bhun Crannach agus is i gCeantar Bardais Dhún na nGall go fóill atá an ráta cásanna is lú sa Chondae, de réir na bhfigiúirí is deireanaí.

Tá ocht n-othar déag leis an Víreas Covid-19 in Otharlann Leitir Ceanainn inniu, deimhníodh 6 chás úr den víreas san otharlann le ceithre huaire fichead. Dhá othar leis an Víreas Covid 19 atá ag fáil cóir leighis san Aonad Dianchúram inniu.

Polaiteoirí le fadhbanna otharlainne a phlé

Casfaidh urlabhraí sláinte Shinn Féin, An Teachta David Cullinane agus na Teachtaí Pádraig Mac Lochlainn agus Piaras Ó Dochartaigh le bainistíocht Otharlann Leitir Ceanainn inniu, le plé a dhéanamh ar fhadhbanna san otharlann.

Dhéanfar plé le linn an chruinnithe ar líon na n-othar ar thralaithe san otharlann le tamall, liostaí feithimh agus seirbhísí atá curtha ar ceal. Dúirt an Teachta Dála Piaras Ó Dochartaigh go dteastaíonn cúpla scór leaba breise in Otharlann Leitir Ceanainn le feidhmiú go héifeachtach.

Deontas €150,000 d'Ealaín na Gaeltachta

D'fhógair an tAire Stáit Gaeltachta Jack Chambers deontas de €150,000 d'ealaín na Gaeltachta le linn a chuairte ar Ghaoth Dobhair tráthnóna inne.

Úsáidfear an t-airgead seo le clár píolótach drámaíochta a fhorbairt don óige sa Ghaeltacht agus dhéanfar comhordaitheoir a fhostú chun an clár drámaíochta a fhorbairt.


D'fhógair an tAire Stáit Chambers fosta go bhfuil Plean Teanga an Ghaeltacht Láir a cheadú aige faoin phróiseas pleanála teanga.

Is é Gleann Fhinne Cuideachta faoi Theorainn Ráth-aíochta an ceann eagraíocht pleanála teanga atá freagrach as ullmhú agus feidhmiú an phlean don limistéar.

Plean Teangan seolta

Sheol an tAire Stáit Chambers Plean Teanga Limistéar Pleanála Teanga Thuaisceart Dhún na nGall sna Dúnaibh aréir. Ag labhairt do aréir, dúirt sé go bhfuil dul chun cinn iontach déanta maidir leis na Pleananna Teanga agus go bhfuil gach plean ceadaithe anois sa Chondae.

Míoca

Beidh fógra ón Rialtas faoi scéim leasaithe MICA i gceann seachtaine nó dhó, a dúirt an tAire Stáit Chambers. Tá achan iarracht ar bun chun leasú a dhéanamh ar an scéim reatha le go mbeidh cúiteamh níos fearr ar fáil do úinéirí tí, a dúirt sé.

Droichead Órga

Beidh comhdháil Droichid Órga a chraoladh beo inniu ó Gteic Ghaoth Dobhair ar Pháirc Ghnó Ghaoth Dobhair.

Seo an dara bliain an ócáid seo a bheith a reáchtáil go fíorúil de bharr tionchar Covid-19. Beidh an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara Charlie McConalogue ina measc iad siúd a bheas páirteach sa chomhdháil inniu.

Beidh an chomhdháil ar siúl inniu ón 1.00 go dtí'n 6.00 agus beidh plé ar cheangail idir iar thuaisceart na hÉireann agus Boston, Massachusetts. Is féidir clárú don ócáid ag an suíomh aisling- events.com.

Seimineár taighde tinnis póite

Beidh Seimineár Taighde ar Thinneas Póite a reáchtáil inniu in Instituid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn. Is é seo an chéad uair a mbeidh Seimineár dá mhacasamhail a reáchtáil riamh sa tír. Beidh an seimineár ar siúl inniu on 1.30 go dtí'n 6 a chlog.

CAP

Beidh cruinniú eolais dírithe ar Phlean úr an Chomhchoiste Talmhaíochta nó CAP ag Cumann Feirmeoirí Cnoic agus Natura na hÉireann i mBealach Féith tráthnóna inniu. Beidh an cruinniú ar siúl ar 8 a chlog.

Jason Quigley ar thóir an óir

Beidh an dornálaí aitheanta as Bealach Féich, Jason Quigley ag iarraidh craobh domhanda meán mheáchan dornálaíochta a bhaint nuair a chasfaidh sé ar Demetrius Andra-de i New Hampshire, Boston, anocht.

Is é Andrade an seaimpín domhanda meán mheáchan reatha, agus thug Éireannach eile, Luke Keeler a dhúshlán i Miami i mí Eanáir 2020, ach theip air san naoú babhta.

Tá seachtain caite anois ag Jason Quigley i mBoston i mbun ullmhúcháin don oíche anocht.

Bóthar R261 dúnta

Tá sé curtha i n-iúl ag Comhairle Condae Dhún na nGall go mbeidh bealach an R261 idir Ard a Ratha agus an Fhearthainn/Phort Nua druidte inniu agus arís De Luain seo chugainn ón 8 a chlog ar maidin go dtí an 5 a chlog tráthnóna agus obair ar bun ag an Chomhairle Condae ar an bhealach sin. Beidh an bealach oscailte arís sa tráthnóna agus le linn na deireadh seachtaine.