Tarrtháil

Thug Ingearán 118 an Gharda Costa tarrtháil ar fhear ag Ceann Mhucrais, Cill Chartha tráthnóna Dé Máirt.

Bhí an fear i mbun feirmeoireachta in aice leis na beanna nuair a thit se in ait a bhí contúirteach.

Chomh maith le hIngearán 118 bhí an tSeirbhís Otharcharr Náisiúnta agus Garda Cósta na gCealla Beaga páirteach sa tarrtháil.

Tugadh an fear chun na hotharlainne agus nil eolas ar bith eile a thabhairt faoi láthair.

Básanna ó Covid
Fuair ceathrar bás le Covid-19 i nDún na nGall san chéad seachtain de mhí na Samhna.


De réir an eolais is úire ón Ionad Suirbhéireachta Sláinte Poiblí, an HSPC, fuair 206 duine bás leis an víreas Covid-19 ó thús na géarchéime sláinte, go dtí'n 10ú lá den mhí seo.

Tá Dún na nGall ar an séú contae is mó sa tír ina bhfuair daoine bás leis an víreas go dtí seo.

Bhí an líon a ba mhó a fuair bás leis an víreas i mBaile Átha Cliath, áit a bhfuair 1,935 duine bás leis an víreas go dtí seo.

Bhí 1,820 cás den víreas i nDún na nGall i dtréimhse coicíse suas go dtí'n mheán oíche, oíche Luan.

Cásanna Covid

17 n-othar leis an Víreas Covid-19 atá in Otharlann Leitir Ceanainn inniu.

Deimhníodh 2 chás úr den víreas san otharlann le 24 huaire.

Othar amháin leis an víreas atá in aonad díanchúram na hotharlainne inniu.

Mica

Tá sé ráite ag an Taoiseach Michael Martin ag cruinniú lena pháirtí aréir go mbeidh moltaí a chur os comhair an rialtais fá cheann seachtaine maidir le scéim chúitimh MICA.

Dúírt an Taoiseach ag an chruinniú go gcaithfear aghaidh a thabhairt ar chás MICA ar dhóigh atá cuimsitheach.

Idir an dá linn, lorg Comhairle Contae Dhún na nGall tairiscintí an tseachtain seo chun conradh ocht mí dhéag ar a laghad a bhronnadh ar chomhlacht chun tástáil a dhéanamh ar bhrící i dtithe de chuid na Comhairle Contae.

Beidh tástáil a dhéanamh le cinntiú go bhfuil na brící ag cloí le caighdeán oifigiúil IS 465, a deirtear san fhógra tairisceana.

Beidh deis síniú ama de naoi mí a chur leis an chonradh seo más gá, a deirtear san fhógra tairisceana a eisíodh an tseachtain seo.

Tá an Chomhairle ag iarraidh geolaithe proifisiúnta a earcú le tástáil a dhéanamh i saotharlanna aitheanta, ar na samplaí brící a bheas a dtástáil acu.

Dúirt an Comhairleoir Contae Frank Mac Breartaigh go bhfuil an tástáil atá á dhéanamh ar bhrící i dtíthe Chomhaile Contae lochtach.

Dúirt sé go bhfuil an córas atá molta easnamhach agus má rachfar ar aghaidh le tástáil ag úsáid an chaighdeáin seo, nach mbeidh tástáil mar is ceart a dhéanamh ar thithe, a dúirt sé.

D'iarr sé míniú tráthnóna inné ar an Chomhairle Contae maidir leis an tairiscint a lorg siad don obair seo.

Dúirt sé nár pléadh an scéal seo le Comhairleoirí Contae sular eisíodh an fógra tairisceana an tseachtain seo.

Ba cheart an cheist seo a phlé ag ceardlann agus ag cruinniú iomlán de chuid na Comhairle Contae lena chinntiú go mbeidh an próiseas seo mar is ceart agus go ndéanfaidh tástáil mar is ceart ar thithe de chuid na Comhairle Contae.

Infheistíocht nua

Tá comhlacht idirnáisiúnta comhairleoireachta trádála agus infheistíochta le hionad a lonnú i gteic Ghaoth Dobhair.

Tá 150 duine fostaithe ag comhlacht OCO Global ar fud an domhain, agus beidh deich bpost a gcruthú i dtús báire acu i nGaoth Dobhair, agus deiseanna cur le sin amach anseo.

Dúirt Príomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta, Micheál Ó hÉanaigh, go mbeidh postanna d'ard chaighdeán a dtairiscint ag an chomhlacht do chéimithe agus do dhaoine gairmiúla.

Cuairt Aire Stáit
Bhéarfaidh an tAire Stáit Gaeltachta Jack Chambers cuairt ar Ghaoth Dobhair agus Na Dúnaibh inniu.

Bhéarfaidh se cuairt ar Ealaín na nGaeltachta in Oifigí an Údaráis i nGaoth Dobhair chomh maith le hAcadamh na hOllscolaiochta Gaeilge ar Pháirc Ghnó Ghaoth Dobhair.

Níos moille tráthnóna, dhéanfaidh an tAire Stáit Chambers Plean Teanga Limistéar Pleanála Teanga Thuaisceart Dhún na nGall a sheoladh .

Clúdaíonn an Limistéar Pleanála Teanga an Tuaiscirt, Fanaid, Ros Goill, Gleann Bharr, Craoslach, Tearmonn agus Gleann Domhain.