Téacsanna bréagacha

Tá Gardaí i nDún na nGall ag tabhairt rabhadh do dhaoine a bheith ar an n-airdeall faoi théacsanna bréagacha atá á bhfáil ag daoine ag maíomh gur ón bhanc iad agus sonraí pearsanta bainc a lorg uatha.

Bíonn na téacsanna ag iarraidh ar dhaoine nasc a chliceáil ag maíomh go bhfuil gníomhaíocht neamhghnáth ar siúl lena gcuntas bainc.

Deir na Gardaí nár chóir do dhaoine cliceáil ar na nascanna seo agus sonraí pearsanta a thabhairt agus más rud é go dtug tré thimpite, sin a chur in iúl don bhanc agus scairt a chur ar na Gardaí.

Teorainn

Beidh agóidí ag Grúpaí Pobail ar an Teorainn in éadan na Breatimeachta De Sathairn le cur in éadan bagairt ó Rialtas na Breataine go gcuirfear Airteagal 16 i bhfeidhm.

Beidh agóidí i gcúig áit ar fad ar an teorann i gcontaetha Lu, An Chabháin agus Mhuineacháin agus i dhá áit i nDún na nGall, sin i gCeann a Droichid agus Leifear.

Dúirt Tom Ó Muirigh ball den ghrúpa go gcuirfeadh an cinneadh seo isteach go mór ar phobail ar an teorann chomh maith le gnónna, oibrithe, feirmeoirí agus mic léinn.

Comharthaí úra

Dhéanfar plé ar leagan amach do chomharthaí úra Gaeltachta ag ceardlann a bheas ag Comhairleoirí Contae Dhún na nGall inniu.

Dhéanfar plé agus socrú ag ceardlann an lae inniu ar an dearadh deiridh dena comharthaí atá le cur suas ar imeall na Gaeltachta sa chontae, agus beidh plé fosta ar an fhoclaíocht atá le cur ar na comharthaí.

Socraíodh comharthaí sainiúla a chur in airde ar imeall achan Ghaeltacht sa chontae, le cur in iúl do dhaoine go bhfuil siad ag tarraingt ar an Ghaeltacht.

Is in Áislann Rann na Feirste a bheas an ceardlann seo ar siúl inniu.

Fuinneamh

Níl éileamh ar bith déanta go fóill ag Comhairle Contae Dhún na nGall chuig an Roinn Tithíochta maidir leis an mhaoiniú de €1.5m a cuireadh ar fáil don Chomhairle i mbliana, le feabhas a chur ar éifeachtúlacht fuinnimh i dtithe cónaithe.

Ceadaíodh €1.56m don Chomhairle le feabhas a chur ar éifeachtúlacht fuinnimh i 58 teach de chuid na Comhairle Contae i nDún na nGall i mbliana.

Bainfear úsáid as an mhaoiniú seo le uasghrádú a dhéanamh ar dhoirse agus ar fhuinneoga i dtithe de chuid na Comhairle.

Gluaisteáin

D'iarr an Teachta Dála Thomas Pringle ar an Rialtas beartais a chur i bhfeidhm le tacú le earnáil na ngluaisteán de bharr na ndeacrachtaí atá san earnáil sin faoi láthair.

Dúirt sé gur phlé sé é seo le roinnt garáistí i nDún na nGall atá ag díol carranna, agus deir sé go bhfuil fadhbanna móra ag go leor acu stoc úr a fháil de bharr an ganntanas micrishliseanna agus tionchar na Breatimeachta.

Tá cosúlacht go mbeidh ganntanas micrishliseanna ar feadh bliain eile, agus fiú go 2023, agus dá bharr, go mbeidh carranna úra gann, a dúirt an Teachta Pringle leis an Taoiseach sa Dáil inné.

Gradam ceoil


D'éirigh leis an ghrúpa ceoil Ye Vagabonds de bhunadh Árainn Mhór dhá ghradam a bhaint amach ag gradaim ceoil RTÉ Raidió a haon a bhí ar siúl aréir i mBaile Átha Cliath.

D'éirigh leo an gradam don ghrúpa ceoil tire chomh maith leis an ghradam don amhrán trádisiúnta tíre is fearr dar teideal 'I'm a Rover' a bhaint amach ag gradaim ceoil RTÉ Raidió a hAon a bhí ar siúl aréir.

CLG


Tá dréacht de chluichí peile Shraith Allianz Roinn 1 do 2022 foilsithe anois ag an Chumann Lúthchleas Gael.
Beidh cluichí baile i gcoinne Chiarraí, Baile Átha Cliath, Tír Eoghain agus Muineachán ag peileadóirí na Contae i 2022.

Cuirfidh Dún na nGall tús lena bhfeachtas sa bhaile i gcoinne Chiarraí i mBealach Féich ar an 30ú Eanáir.

Beidh Dún na nGall as baile i gcoinne Chill Dara ar an 6ú Feabhra, agus sa bhaile i gcoinne Bhaile Átha Cliath ar an 13ú Feabhra i Leitir Ceanainn.

Beidh peileadóirí Dhún na nGall as baile i gcoinne Ard Mhacha ar an 26ú Feabhra agus sa bhaile i gcoinne curaidh na hÉireann, Tír Eoghain ar an 8ú Márta i mBealach Féich.

Casfaidh Dún na nGall ar Mhuineachán i mBéal Áth Seanaigh ar an 22ú Márta agus beidh an cluiche deireanach as baile i gCaisleán an Bharraigh i gcoinne Mhaigh Eo ar an 29ú Márta