Brú ar Otharlann Leitir Ceanainn

Tá brú mór ar Otharlann Leitir Ceanainn arís inniu agus é ar an dara Otharlann is gnoithí sa tír don dara lá as a chéile áit a bhfuil 51 othar ar thralaithe agus iad ag fanacht ar leapacha.

19 n-othar atá ar thralaithe san Aonad Timpiste agus Éigeandála agus 32 othar atá ar thralaithe sna Bardaí.

397 othar atá ar thralaithe in otharlanna na tíre inniu, de réir figiúirí ó Chumann Altraí agus Bancabhrach na hÉireann.

14 othar leis an Víreas Covid-19 atá in Otharlann Leitir Ceanainn inniu, laghdú de ochtar ar an lá roimhe sin beirt acu sin atá ag fáil cóir leighis in san Aonad Dianchúraim.

'Níl an ghéarchéim thart'

Dúirt an dochtúír teaghlaigh Tony Delap go bhfuil grúpa daoine sa phobal den tuairim go bhfuil an ghéarchéim sláinte thart agus nach bhfuil siad ag cloí le srianta Covid 19.

Deir sé go bhfuil imní air fan Nollaig agus go mbeidh neamhiontas á dhéanamh ag daoine de na srianta agus deir sé go bhfuil an baol ann go n-ardóidh na cásanna tuilleadh.

Maidir le tástálacha antaigine, deir sé gur cheart go mbeidh na tástálacha antaigine ar fáil saor in aisce don phobal sna cógaslanna.

Dúirt sé go bhfuil na tástálacha antaigine seo fíorthábhachtach agus molann sé d'Fheidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte na teisteanna sin a chuir ar fail saor in aice mar atá a dhéanamh sna Sé Condae.

Scéím chúítimh Mhíoca

Dé réir tuairisce i nuachtán an Irish Times inniu léirítear go mbeidh scéim leasaithe chúitimh MICA le cur os comhair Airí Rialtais taobh istigh de choicís agus uasmhéid de €400,000 luaite leis an scéim.

Bhíothas ag súil go mbeadh an scéim á chur os comhair Airí Rialtais an tseachtain seo ach tá na comhráití ag leanstan ar aghaidh agus an Rialtas ag iarraidh theacht ar shocrú maidir leis na costais deiridh.

Níl cinneadh déanta go fóill an mbeidh tithe saoire le brící lochtacha san áireamh sa scéim leasaithe agus imní ar oifigigh go bhfeadfaí seo an scéim a leathnú go suntasach agus tionchar a bheith aige ar an chostas iomlán.

Dúirt an tAire Tithíochta Darragh O'Brien go raibh sé i dteagmháil leis an Ard-Aighne Paul Gallagher agus go bhfuil sé beartaithe aige dhul sa tóir orthu siúd atá freagrach as na brící lochtacha míoca.

Seasamh Joe McHugh

Dúirt an Teachta Dála Joe Mc Hugh ar Bharrscéalta inniu go bhfuil sé dáiríre faoina sheasamh i bPáirtí Fhine Gael muna bhfógróidh an Rialtas Scéim sásúil chúitimh Mica.

Dúirt se go bhfuil go leor deacrachtaí sa chondae ach gur ceist an Mhíoca an deacracht is mó agus go gcaithfear seasamh leis na daoine.

Dúirt se gur chuir an pobal a mhuinín ann nuair a toghadh e mar Theachta Dála agus go gcaithfidh seisean anois a dhílseacht a thaispeáint don phobal.

BOODG ar thóir tacaíochta Aire

Tá tacaíocht bhreise á lorg ag Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall ón Aire Leanaí Roderic O'Gorman maidir le géarchéim an Mhíoca ata ag cur isteach ar an oiread teaghlach sa chondae.

Dúirt Cathaoirleach an Bhoird an Comhairleoir Albert Doherty go ndearna an Bord teagmháil leis an Aire O' Gorman ag lorg acmhainní, seirbhísí agus múinteoirí breise sna scoltacha mar go bhfuil an oiread daoine ag fuilstin faoi láthair agus deir sé go bhfuil níos mo cuidigh de dhíth.

Ciste fógartha

Tá sé fograithe ag an Aire Forbartha Tuaithe agus Pobail Heather Humphreys agus ag an Aire Stáit an Teachta Joe O' Brien inniu go bhfuil ciste €9 milliún ceadaithe d'údaráis áitiúla ar fud na tíre.

Tá maoiniú de chor a bheith €320,000 ceadaithe do Chomhairle Condae Dhún na nGall faoin chiste gníomhaíochtaí pobail.

Tá an mhaoiniú seo a cheadú d'Údaráis áitiúla le dáileamh ar ghrúpaí agus eagraíochtaí atá buailte dá bharr tionchar Covid 19.

Se'n aidhm atá leis an chiste seo ná deontais a chur ar fáil do ghrúpaí agus d'eagraíochtaí pobail le hobair athchóirithe a dhéanamh nó trealamh úr a chéannacht.

Infheistíocht faighte

Tá infheistíocht de €2.5m faighte ag an chomhlacht teicneolaíochta Content Llama atá lonnaithe ar an Lorgain Bhuí i mBaile Dhún na nGall.

Úsáideann an chomhlacht a bpacáiste teicneolaíochta fhéin le tacú le miondíoltóirí ar líne.

Bunaíodh an comhlacht Content Llama i 2019 agus tá 42 duine fostaithe ag an chomhlacht i láthair na huaire agus tá sé beartaithe 20 duine breise a fhostú sa chomhlacht anois.

Dréachtphlean baile Leitir Ceanainn

Tá an dréachtphlean maidir leis an fhorbairt atá beartaithe a dhéanamh ar bhaile Leitir Ceanainn foilsithe ag Comhairle Condae Dhún na nGall inniu.

Tá sé beartaithe athghiniúint a dhéanamh ar lár bhaile Leitir Ceanainn áit a bhfuil athnuachan iomlán le déanamh ar cheantar lár an bhaile, agus an ceantar a bheith mar lár ionad gnó, siopadóireachta, tráchtála agus áit a bheas tarraingteach do infheistitheoirí.

Beidh comhairliúchán phoiblí ar siúl anois ar dhréachtphlean Leitir Ceanainn 2040 rud a rachaidh go mór chun sochar do ghnóanna agus do chúrsaí turasóireachta ar an bhaile sa todhchaí.

Tá Cathaoirleach Cheantar Bardais Leitir Ceanainn agus Bhaile na nGallóglach an Comhairleoir Jimmy Kavanagh, a sheol an dréachtphlean inniu, ag iarraidh ar phobal na Condae páirt a ghlacadh sa phróiseas chomharliúcháin sna ceithre seachtainí amach romhainn.