Otharlann Leitir Ceanainn

Tá Rannóg Máithreachais Otharlann Leitir Ceanainn ag moladh do mhná atá ag iompar clainne an vacsaín in éadan Covid-19 a fháil.

Beidh deis ag mná atá ag iompar clainne agus nach bhfuil an Vacsaín in éadan Covid-19 faighte acu go dtí seo, an vacsaín a fháil inniu agus iad ag freastal ar choinnithe réamhbhreithe san Otharlann.

Beidh an fhoireann vacsaínithe lonnaithe san Aonad Máithreachais inniu le é a dhéanamh níos fusa do mhná atá ag iompar clainne an Vacsaín a fháil.

Dúirt Evelyn Smith Stiúrthóir Máithreachais in Otharlann Leitir Ceanainn go moltar anois do mhná atá ag súil le páiste an vacsaín a fháil am ar bith le linn daofa a bheith ag iompar clainne, agus go mbeidh deis acu é sin a dhéanamh inniu in Aonad Máithreachais na hOtharlainne.

Covid-19

Tá dhá othar agus fiche leis an víreas Covid-19 in Otharlann Leitir Ceanainn inniu, meadú do sheisear ar an lá roimhe sin. Deimhníodh 2 chás úr den víreas san otharlann le ceithre huaire fichead.

Dhá othar leis an víreas Covid 19 atá ag fáil cóir leighis in Aonad Dianchúraim Otharlann Leitir Ceanainn faoi láthair.

Bhí gnáth eaba amháin folamh in Otharlann Leitir Ceanainn ag a 8.00 aréir agus ní raibh leabaí ar bith folamh san Aonad Dianchúraim, de réir na bhfigiúirí is deireanaí ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.

Íocaíocht

Tá Ceantar Bardais Charn Domhnaigh i measc na gceantracha bardais sa tír a dtáinig an laghdú is mó ar dhaoine a fuair íocaíocht Covid-19 an rialtais, de réir figiúirí atá foilsithe ag an Phríomh-Oifig Staidrimh inniu.

Tháinig laghdú 92.3% ar líon na ndaoine a fuair íocaíocht Covid-19 an rialtais i gceantar bar ag deireadh mí Mheán Fómhair na bliana seo.

Scoltacha

Deir Príomh Fheidhmeannach Bhord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall Anne Mc Hugh go bhfuil súil a choinneal acu i gcónaí ar chásanna Covid-19 sna scoltacha mar go bhfuil na huimhreacha ag ardú sa phobal.

Dúirt sí go n-aontaíonn sí leis an teastáil antaigine sna scoltacha agus tá sí dóchasach go mbeidh an teastáil a dhéanamh sna scoltacha roimh Nollaig.

Dúirt Anne Mc Hugh go bhfuil sí dóchasach go bhfuil achan scoil atá faoi chúram an Bhoird ag déanamh a ndícheall an víreas Covid 19 a choinneáil ón a scoltacha.

Oileáin

Deir Bainisteoir Chomharchumann na nOileán Beag, Máirín Uí Fhearraigh go bhfuil dul chun cinn a dhéanamh faoi dheireadh maidir le cóiriú a dhéanamh ar bhóithre ar na hoileáin.

Tá sí dóchasach go mbeidh réiteach go luath idir an Chomhairle Contae agus Roinn na Gaeltachta maidir le maoiniú do bhóithre ar na hoileáin, agus go nglacfaidh an Chomhairle seilbh ar bhóithre nach bóithre contae iad ar na hoileáin.

Tá sí ag iarraidh fosta seirbhís lastais chuig na hoileáin bheaga cúpla uair sa bhliain. Dúirt sí nach bhfuil toradh ar bith ar an achainí atá déanta le blianta ar sheirbhís lastais chuig na hoileáin bheaga.

Crann cumarsáide

Tá sé ráite ag an Chomhairleoir Contae Ian McGarvey go bhfuil Comhairle Contae Dhún na nGall ag déanamh faillí ar an phobal mar nár cuireadh rún maidir le cead pleanála a tugadh do chrann cumarsáide i gcoillí Dhroim Muineachán i Ráth Mealtáin os comhair cruinniú na Comhairle inné.

Bhí agóid ar siúl ar an mhí s'chuaigh thart maidir leis an chead pleanála a tugadh crann cumársaide a chur in airde sa cheantar seo ach tuigtear go bhfuil roinnt míshástachta sa cheantar faoi seo.

Dúirt an Comhairleoir Ian McGarvey a bhí ar dhuine den lucht agóide ar an mhí s'chuaigh thart nár cheart an cead pleanála a bheith tugtha don chrann cumarsáide.

Dúirt an Comhairleoir McGarvey ag cruinniú Cheantar Bardais Leitir Ceanainn agus Bhaile na nGallóglach inné go bhfuil feidhmeannas na Comhairle ag sárú a gcearta daonlacha mar nár cuireadh an rún chun tosaigh.

Dúirt Bainisteoir Ceantair na Comhairle Éamonn Brown gur cuireadh rúin cosúil leis os a gcomhair in Aibreán, Bealtaine agus Meitheamh agus is ar an bhunús sin nár pléadh an rún ag cruinniú an lae inné.

Aonad tástálacha brollaigh

Glacadh le rún ag Cruinniú Cheantar Bardais Leitir Ceanainn agus Bhaile na nGallóglach inné ón Chomhairleoir Contae Michael McBride gur cheart an t-aonad do thástálacha brollaigh nó Breastcheck i Leitir Ceanainn a athlonnú.

Glacadh leis an rún ón Chomhairleoir McBride go n-aistreofar an t-aonad go dtí an Carrchlós ar bhóthar Sheosaimh Uí Chnáimhsí i Leitir Ceanainn.

Tá an t-aonad lonnaithe ag an Ionad Seirbhísí Poiblí faoi láthair ach deir an Comhairleoir McBride nach bhfuil an suíomh fóirsteanach mar go bhfuil obair chothabhála ar siúl congarach den aonad agus go bhfuil easpa príobháideachais ag an suíomh do dhaoine atá ag freastal ar.