Líon ard Covid ar Inis Eoghain

Is i dTuaisceart Inis Eoghain is mó atá ráta cásanna Covid-19 i nDún na nGall do réir daonra faoi láthair, áit a raibh ráta de 1,167 cás i measc achan 100,000 duine suas go dtí'n chéad lá de mhí na Samhna.

Tá an dara ráta is airde sa chontae i gCeantar Bardais na nGleanntach, áit a bhfuil ráta na gcásanna ansin ag 769 agus is i gceantar Bardais Dhún na nGall atá an tríú ráta is airde de chásanna Covid 19 sa Chondae 710 cás i measc achan 100,000 duine.

19 le Covid in Otharlann Leitir Ceanainn

Tá naoi n-othar déag leis an víreas Covid 19 in Otharlann Leitir Ceanainn inniu, méadú do dhuine amháin ar an lá roimhe sin.

Cúig othar leis an Víreas atá ag fáil cóir leighis in Aonad Dianchúram na hotharlainne faoi láthair. Bhí dhá leaba folamh in Otharlann Leitir Ceanainn ag a 8.00 aréir agus ní raibh leabaí ar bith folamh san Aonad Dian Chúram, de réir na bhfigiúirí is deireanaí a d'fhógair Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.

Vacsaín dóibhsan níos sine ná 12

Beidh deis ag daoine thar 12 bliain d'aois nach bhfuil aon choinne acu, vacsaín i gcoinne Covid-19 a fháil ag ionaid vacsaínithe i gCarn Domhnach,

Bhun Crannacha agus Srath an Urláir an deireadh seachtaine seo. Beidh deis ag daoine freastal ar na hionaid vacsaínithe seo inniu idir 12:00 meán lae go dtí'n 8:00 tráthnóna agus amárach agus Dé Domhnaigh idir 10:00 a chlog ar maidin agus 6:00 a chlog tráthnóna.

Cinneadh Míoca curtha siar arís

Ábhar imní arís, a deir Grúpa Gníomhaíochta Mica nach mbeidh cinneadh ar bith a dhéanamh ag an Rialtas faoi Scéim Chúitimh Mica go dtí ar a laghad an 16u den mhí seo, bhí an Grúpa den tuairim go mbeadh cinneadh ar an ábhar ar an 9ú lá.

Dúirt Neasa Ní Chnáimhsí as Bun Cránacha, ina bhfuil Mica ina Teach cónaithe féin, gur masla eile é seo agus go bhfuil neamhaird a dhéanamh ag an Rialtas ar a gcás.

Éileamh ar sheirbhísí bainc ó chomhair chreidmheasa

Dúirt an Teachta Dála Thomas Pringle gur cheart cead a thabhairt do na Comhair Chreidmheasa na Seirbhísí ceanna airgeadais a chur ar fáil agus atá a gcur ar fáil sna Bancanna.

Ag labhairt dó sa Dáil an tseachtain seo, dúirt sé go bhfuil an Comhar Chreidmheasa níos tábhachtaí anois no riamh, go háirithe i gCondae mar Dún na nGall, mar gur druideadh cuid mhór Bancanna sa Chondae le cupla bliain.

Coiste Cróinéara

Ag Coiste Cróinéara a bhí ar siúl an tseachtain seo faoi bhás John McLaughlin as an Chaisleán Nua, cuireadh in iúl go bhfuair sé bás mar gheall ar ghortaithe a bhain do i dtimpiste bóthar, dá bharr tiomáint chontúirteach.

Maraíodh John McLaughlin, 38, agus athair triúr páiste nuair a bhuail carr a bhí a thiomaint go contúirteach ag Aaron McColgan as Málainn isteach sa charr a bhí a thiomáint ag John McLaughlin.

Gearradh téarma príosúnachta trí bliana go leith ar Aaron McColgan i Mí na Samhna anuraidh, as tiomaint chontúirteach a ba chúis le bás John McLaughlin agus cuireadh cosc tiomána cúig bliana déag air sa chúirt chomh maith.

Tharla an timpiste bóthair cóngarach de Bhaile Mhálanna i Mí Feabhra na bliana 2017

#Ceannaigh-Dún-na-nGall

Cuirfear tús le feachtas hais-chlib "Ceannaigh Dun na nGall" inniu, feachtas a mhairfeas go deireadh na bliana.

Deir Comhairle Condae Dhún na nGall gur deis atá san fheachtas seo aird a dhíriú ar réimse leathan de tháirgí agus de sheirbhísí atá sa Chondae agus le daoine a spreagadh ábhar as an Chondae a chéannacht go hairithe don Nollaig.

Maolú tráchta i mbailte beaga

Tá gá córais a chur i bhfeidhm chun maolú a dhéanamh ar chúrsaí tráchta in go leor sráidbhailte beaga tuaithe ar mhaithe le cúrsaí sábháilteachta, a dúirt an Comhairleoir Contae Nóirín Nic Gairbheith.

Dúirt sí nach leor comharthaí a chur in airde agus go dteasataíonn córas le moill a chur ar thrácht le cosaint a thabhairt do choisithe agus le sráidbhailte a dhéanamh níos sábháilte.

Féile Drámaíochta Aon-Mhír

Cuirfear tús le Féile Aon Mhír Leitir Ceanainn in Amharclann an Ghrianán tráthnóna inniu. Léireofar 9 ndráma ar fad le linn na féile, a bhéas ar siúl ón oíche anocht go dtí'n Domhnach.