Gan aon othar ar bord na n-otharcharr a bhí sa tionóisc

Deir an tSeirbhís Otharchairr nach raibh aon othar ar bord aon cheann de na hotharchairr a bhí sáite i dtionóiscí bóthair i gCorcaigh an deireadh seachtaine seo caite.

'Ag nascadh na hEireann'

Cé go bhfuil ana fháilte curtha ag ionadaithe poiblí i gCiarraí roimis na moltaí a bhí sa phlean nua 'Ag Nascadh na hÉireann' a nocht an tÚdarás Náisiúnta Iompair le déanaí, táthar ag cáiseamh a laghad freastail a deintear sa phlean ar cheantair Ghaeltachta Uibh Ráthaigh.