Obráidí á gcur ar ceal toisc Covid

Dúirt Priomhfheidhmeannach Saolta, Tony Canavan go bhfuil bunús na n-obráidí sna hotharlanna atá faoi chúram ghrúpa Otharlanna Saolta á gcur ar gceall, obraidi in Otharlann Leitir Ceanainn san áireamh, mar gheall ar an ardu atá tagtha ar chásanna COVID-19.
Dúirt Tony Canavan fosta go raibh 81 othar ina iomláinne le COVID-19, daoisín acu sin sna haonaid dianchuram maidin inné i gcúig otharlann atá faoi ghrupa otharlanna saolta, is iad sin Leitir Ceanainn, Gaillimh, Maigh Eo, Sligeach agus Ros Comáin.

Ábhar imní líon cásanna Covid i gCo.Dhún na nGall

Dúirt An Dr Anthony Breslin, Stiúrthóir Cúram Sláinte Pobail Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte san Iar Thuaisceart go bhfuil an t-ardú atá tagtha ar chásanna COVID-19 i gContae Dhún na nGall ina ábhar imní agus go bhfuil tionchar mór ag seo ar Otharlann Leitir Ceanainn.

Deimhníodh 145 cás de Covid-19 sa chontae Dé Máirt, an figiúr is airde de chásanna in aon lá amháin ó bhí Mi Eanáir ann agus dúirt an Dochtúir Breslin go bhfuil seo ag cur go mór leis an bhrú atá ar an Otharlann i Leitir Ceanainn faoi láthair.

Ocht n-othar déag leis an víreas Covid 19 atá in Otharlann Leitir Ceanainn inniu, laghdú de thriúr ar an lá roimhe sin.

Ceathrar acu sin atá ag fáil cóir leighis in Aonad Dianchúram na hotharlainne faoi láthair.

Fíneáil ar óstóir toisc é ag sárú srianta

Gearradh fíneáil ar bhainisteoir óstáin i gCúirt Dúiche Dhún na nGall inné mar nár éirigh leis rialacha a bhain le srianta COVID-19 a chur i bhfeidhm san óstán dhá iarraidh sa bhliain 2020.

Tháinig Bainisteoir Ostán An Bay View, sna Cealla Beaga Séamus Ó Gallchóir, as bealach Phort Nua in Ard a' Ratha os coinne Cúirt Dúiche Dhún na nGall inné mar nár éirigh leis rialacha a bhain le srianta COVID-19 a chur i bhfeidhm i mbéar an óstáin ar an seachtú lá déag de mhí Iúil nó ar an 9ú lá de Lúnasa 2020.

Gearradh fíneáil de €2500 air ina iomláinne.