Tuarascáil EPA

Léiríonn tuarascáil ón Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil an EPA inniu, go bhfuil 8 gceantar i gContae Dhún na nGall nach bhfuil ionad cóireála séarachais ar bith iontu agus go bhfuil séarachas amh ag sileadh isteach san fharraige sna ceantair dá bharr. I measc na gceantair a luadh sa tuairisc, tá Ailt a' Chorrain, An Fál Carrach, An Cheathrú agus Chaol, Bun An Phobail agus Cill Chathra. Léiritear sa tuairisc fosta go bhfuil 5 cheantar sa chontae a bhfuil obair uasghrádaithe de dhith ar a gcórais séireachais, le stad a chur le fuíolluisce a dhul isteach in aibhneacha agus lochanna. Is siad sin, Baile an Trátha, Ceann a Droichid, Bun na hAbhann, Cill Mhic Réanáin agus Baile na nGallóglach.

Otharlann Leitir Ceanainn

Deir Grúpa Otharlann Saolta go gcuirfear tús an athuair le seirbhísí oinceolaíochta in Otharlann Leitir Ceanainn inniu. Cuireadh seirbhísí oinceolaíochta san otharlann ar ceal dhá sheachtain i ndiaidh a chéile rud a d'fhág go leor deacrachtaí agus othair gan coinní. Thug Saolta le fios gur laghdú san fhoireann altraí sa tseirbhís oinceolaíochta a ba chúis leis na seirbhísí a bheith curtha ar ceal, ach deir siad go bhfuil ráite go bhfuil altraí úra earcaithe ag an otharlann anois agus go bhfuil siad sásta go bhfuil se ar a gcumas tús an athuair le seirbhísí oinceolaíochta san Otharlann maidin inniu.

MICA
Tá daoine ag éirí mífhoighdeach anois faoin mhoill leasú a fhógairt ar scéim chúitimh MICA, a deir an Comhairleoir Contae Albert Doherty. Dúirt sé go bhfuil sé tábhachtach foirgnimh feirme, foirgnimh poiblí, tithe atá ar léas agus an dara teach cónaithe atá ag daoine a chur san áireamh san scéim leasaithe.
Deir sé go bhfuil sé dóchasach go mbeidh fógra ón Rialtas thart fan 9ú lá den mhí seo maidir le leasú ar an scéim chúitimh.

Ostán Radharc na Mara

Tá eolas breise á lorg ag Rannóg Pleanála Chomhairle Contae Dhún na nGall ó Vesada Private Teoranta maidir lena n-iarratas pleanála forbairtí móra a dhéanamh ag Ostán Radharc na Mara i nGaoth Dobhair.
Chuir an Chomhairle Contae comhfhreagras chuig Vesada Private Dé hAoine seo chuaigh thart ag lorg soiléiriú ar cheithre phríomh phointe, sular féidir leo cinneadh a dhéanamh faoin iarratas. Teastaíonn tuairisc éiceolaíochta anois ón Rannóg Pleanála, le cois eolas bhreise faoina bpleananna don obair thógála agus an plean cuid den fhoirgneamh a leagaint. Teastaíonn eolas ón Chomhairle cén dóigh a bhfaighfí réitigh de ábhair ón ionad cóirithe séarachais agus cén dóigh a bhfaighfí réitigh de uisce ón suíomh.

Oileán Thoraigh

Tá súil ag Comharchumann Oileán Thoraigh go mbeidh siad ábalta réitigh a fháil de go leor dena sean charranna atá caite ar an oileán le tamall. Tá comhlacht sásta na carranna a thógáil ar shiúl, ach socrú a bheith déanta bád lastais a chur ar fáil. Deir Marjorie Uí Chearrbhaill, Bainisteoir an Chomharchumainn, nach bhfuil ach dhá cheann déag de thurais fágtha don tseirbhís lastais go Toraigh idir seo agus Meitheamh seo chugainn, agus d'iarr sí ar an Chomhairle Contae seirbhísí breise a cheadú leis na sean charranna a thógáil ón oileán.

Seirbhís bus

Dúirt an Teachta Dála Piaras Ó Dochartaigh go bhfuil barraíocht seirbhísí bus go Dún na nGall á gcur ar ceal ag Bus Éireann. Phléigh an Teachta Ó Dochartaigh an líon ard seirbhísí a cuireadh ar ceal ó Dhún na nGall go Baile Átha Cliath leis an Aire Iompair Eamonn Ryan, thug sé le fios do gur cuireadh an tseirbhís bus ar ceal 109 uair in 2020 agus 74 uair go dtí seo i mbliana. Dúirt se nár tugadh rabhadh dona paisinéirí a bhí ag fanacht ar an bhus nach mbeadh an tSeirbhís a reáchtáil.