Ionsaithe gnéis i Sraith an Urláir

Léiríonn tuairisc atá foilsithe i nuachtán an Irish Times inniu gur tugadh ainmneacha na n-íospartach a ndearnadh ionsaithe gnéis orthu in ionad i Sraith an Urláir don Údarás um Fhaisnéis agus Cáilíochta Sláinte, HIQA i 2016.

Ba shin 2 bhliain a deirtear sular cuireadh teaghlaigh na n-iospartach ar an eolas faoina hionsaithe seo atá luaite le hIonad Ard Gréine agus Sean O'Hare.

Níor léirigh HIQA ina dtuairiscí i 2016 gur ionsaithe gnéis a bhí i gceist leis na hionsaithe a rinneadh ar chónaitheoirí san ionad.

Tháinig sé chun solais le gairid gur dearnadh ionsaithe gnéis ar ocht gcónaitheoir déag faoi mhíchumas thar thréimhse thrí bliana déag in Ionad Ard Gréine agus in Ionad Seán O'Hare i Srath an Urlair agus go raibh a fhios ag lucht bainistíochta agus ag foireann an ionad altranais faoi na hionsaithe.

Tá díomá léirithe ag teaghlaigh na n-íosbartach nár chur HIQA in iúl daofa gur ionsaithe gnéis a bhí i gceist leis na hionsaithe seo.

Deir siad dá ndéanfadh HIQA é seo go gcuirfeadh siad níos mó brú ar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte faoin chás.

Cornelis Gert Jan scaoilte saor

Tá sé curtha in iúl ag rialtas na Breataine go bhfuil an trálaer iascaireachta 'Cornelis Gert Jan' a ghabh Údaráis na Fraince in uiscí na Fraince ar an tseachtain is chuaigh thart, scaoilte saor anois.

Sé Patrick John Ward as Ailt a Chorráin scipéir an bháid, bád de chuid an chomhlachta McDuff Shellfish atá cláraithe sa Bhreatain.

Bhí foireann an bháid á gcoinneáil sa Fhrainc ag na hÚdaráis ach i ndiaidh comhráití idir an dá thír tuigtear go bhfuil an bád scaoilte saor anois.

Tá aithne áitiúil ar Phatrick John Ward a bhí mar mháistir cuain in Ailt a' Chorráin ar feadh tréimhse.

Tiomáint faoi thionchar óil agus drugaí

Ghabh Aonad tráchta Ghardaí Leitir Ceanainn dhá tiománaí thar an deireadh seachtaine de bharr amhras a bheith orthu go raibh siad ag tiomáint faoi thionchar an óil agus faoi thionchar drugaí.

Ghabh na Gardaí tiománaí gluais rothar i gceantar Leitir Ceanainn ag an deireadh seachtaine chomh maith as a bheith as sárú teora luais.

Dúirt na Gardaí go raibh an tiomání ag taisteal ag luas 176 kiloméadar san uair i gceantar ina raibh an teora luais ag 100 kiloméadar san uair.

Déagóir ar iarraidh

Tá Seirbhís Póilíneachta na Sé Contae, an PSNI ag iarraidh ar phobal Dhún na nGall súil a choinneal amach do ghasúr óg, as Doire atá ar iarraidh agus a d'fheadfaí a bheith i gContae Dhún na nGall.

Tá Patrick Crumlish, seacht mbliana déag d'aois, 5 troithe agus ocht n-orlaigh ar airde, le gruaig ghairid dhubh agus súile gorma, agus tá tatúnna ar a dhá lámh.

Chonacthas go deireanach é i nDoire Dé Ceadaoine is chuaigh thart agus ní fios caidé go díreach a bhí a chaitheamh aige nuair chuaigh sé ar iarraidh.

Má tá eolas ag duine ar bith faoi Patrick Crumlish iarrtar orthu teagmháil a dhéanamh le stáisiún Gardaí ar bith nó leis an PSNI i nDoire.

Covid-19

Tá aon othar is fiche leis an víreas Covid-19 in Otharlann Leitir Ceanainn inniu, laghdú do thriúr ar an lá roimhe sin.

Ceithre othar leis an Víreas atá ag fáil cóir leighis in Aonad Dianchúram na hotharlainne faoi láthair.

Ní raibh leaba amháin ar bhí folamh in Otharlann Leitir Ceanainn ag a 8.00 aréir de réir na bhfigiúirí is deireanaí a d'fhogair Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.

Beidh deis ag daoine thar 12 bliain d'aois nach bhfuil aon choinne acu, vacsaín i gcoinne Covid-19 a fháil ag ionaid vacsaínithe i gCarn Domhnach, Bun Crannacha agus Sraith an Urláir an deireadh seachtaine seo.

Beidh deis ag daoine nach bhfuil aon choinne acu freastal ar na hionaid vacsaínithe i gCarn Domhnach, Bun Cranncha agus Sraith an Urláir Dé hAoine seo idir 12:00 meán lae go dtí'n 8:00 tráthnóna agus Dé Satharn agus Dé Domhnaigh idir 10:00 ar maidin agus 6:00 a chlog tráthnóna.

Fadhbanna athrú aeráide

'Tá dúshláin níos mó i gceantracha tuaithe athruithe a chuir i bhfeidhm le ghabháil i ngleic leis na fadhbanna atá sa domhain maidir le h-athrú aeráide de', a dúirt an Dr. Ciarán O Fearraigh, ball den Chomhaontais Glas i nDún na nGall.

Dúirt sé go bhfuil na dúshláin is mó in earnáil na Talmhaíochta agus Iompair.

Dúirt an Dochtúir Ó Fearraigh go bhfuil deiseanna fosta sna dúshláin seo le postanna úra a chruthú agus córais a athrú agus a bhisiú.

Cábla faoi thoinn

Tá iarratas ar cheadúnas cladaigh a ullmhú faoi láthair le cábla faoi thoinn a chur idir Ailt an Chorráin agus oileán Árainn Mhór do Mol Dhigiteach úr Árainn Mhór.

Thug Rannóg Forbairt Pobail Chomhairle Contae Dhún na nGall le fios an tseachtain seo go bhfuil na cáblaí ar an láthair ag Ailt an Chorráin, lena gcur faoin fharraige go hoileán Árainn Mhór, le ceangal ard luais leathanbhanda a chur ar fáil don mhol digiteach ar an oileán.