Seirbhisí oinceolaíochta

Tá sé curtha in iúl ag an ghrúpa otharlanna Saolta don Teachta Dála Piaras Ó Dochartaigh go gcuirfear tús an athuair le seirbhisí oinceolaíochta in Otharlann Leitir Ceanainn ón tseachtain seo chugainn ar aghaidh.

Cuireadh seirbhisí oinceolaíochta san otharlann ar ceall dhá sheachtain i ndiaidh a chéile rud a d'fhág go leor othair gan coinní.

Chuir Saolta in iúl don Teachta Ó Dochartaigh gur lághdú san fhoireann altraí sa tseirbhís oinceolaíochta a ba chúis leis na seirbhisí a bheith curtha ar ceal ach cuireadh in iúl don Teachta Ó Dochartaigh go bhfuil altraí úra earcaithe ag an otharlann anois agus go gcuirfear tús an athuair le seirbhisí oncolaíochta san Otharlann ar an tseachtain seo chugainn.

Seirbhísí aeir

Cuirfear deireadh le seirbhísí aeir LoganAir idir Aefort Dhún na nGall agus Glaschú inniu.

Dúirt LoganAir go mbeadh deireadh a chur acu le seirbhísí go Dún na nGall de bharr tionchar an Bhreatimeachta.

Cé go raibh comhráití ag Bord Aerfort Dhún na nGall le haerlínte leis an tseirbhís a choinneáil ar siúl, níl aerlíne ar bith aimsithe go fóill leis an tseirbhís a reáchtáil idir Dún na nGall agus Glaschú.

Dúirt Príomhfheidhmeannach Aerfort Dhún na nGall, Éilish Ní Dhochartaigh go bhfuil súil acu go mbeidh sé ar chumas cibé aerlíne a bheas i mbun seirbhís PSO go Baile Átha Cliath ó Feabhra ar aghaidh, ábalta tabhairt faoi sheirbhís Ghlaschú fosta.

Covid-19

Is i gceantar bardais Dhún na nGall is mó atá ráta cásanna Covid-19 i nDún na nGall go fóill, do réir daonra faoi láthair, áit a raibh ráta de 883 cás i measc achan 100,000 duine suas go dtí'n cúigiú lá fiche den mhí seo.

Deimhníodh 234 cás úr den víreas ansin i dtréimhse coicíse go dtí oíche Luan s'chuaigh thart.
Tá an dara ráta is airde sa chontae i dTuaisceart Inis Eoghain, 849 cás i measc achan 100,000 duine, áit ar deimhníodh 144 cás le coicís.

Tá ráta de 732 i gceantar bardais na nGleanntach, áit a raibh 175 cás le coicís, agus tá ráta de 567 i Leitir Ceanainn, áit a raibh 169 cás den víreas le coicís.

Tháinig méadú ar an ráta sna Gleannta ó 590 go 732 agus méadú ó 838 go 883 i gceantar bardais Dhún na nGall.

Maoiniú


Caithfear leasú agus athrú a dhéanamh ar chóras maoinithe do Chomhairlí Contae agus do údaráis áitiúil, a dúirt Ceannasaí Airgid Chomhairle Contae Dhún na nGall, Richard Gibson.

Dúirt sé é sin ag cruinniú buiséid Cheantar Bardais na nGleanntach, a bhí ar líne tráthnóna inné.

Glacadh leis an bhuiséad a cuireadh os comhair na gComhairleoirí, cé gur mhol an Comhairleoir Micheal Cholm Mac Giolla Easpaig, gur cheart diúltú de.

Dúirt Richard Gibson ag cruinniú an lae inné go bhfuil dúshlán iontach le buiséad a ullmhú don chontae faoi láthair, de bharr méadú mór ar chostais, agus laghdú ar ioncam.

Luaigh sé méadú ar chostais fuinnimh agus breosla, earraí agus táirgí tógála, le cois bogearraí agus trealamh ríomhaireachta, agus achan iarracht ar bun ag an Chomhairle go bhfuil a gcórais ríomhaireachta slán agus nach ndéanfar cíbear ionsaí orthu.

Ciste forbartha

Beidh ciste forbartha an DFI ar fáil arís ar an bhliain seo chugainn do Chomhairleoirí Contae Dhún na nGall.

Dearbhaíodh ag cruinniú buiséad Cheantar Bardais na nGleanntach tráthnóna inné go mbeidh ciste de €20,000 ar fáil dona Comhairleoirí don chéad bhliain eile.

Déantar an t-airgead seo a dháileadh ar ghrúpaí pobail agus ar eagrais deonach sa phobal.

Socraíodh inné go mbeadh an ciste seo de €120,000 ar fáil idir seisear Comhairleoir Cheantar Bardais na nGleanntach, ar mholadh ón Chomhairleoir John Shéamuis Ó Fearraigh, agus an Comhairleoir Nóirín Nic Gairbheith ag tacú leis.

Fiontair

Dúirt ceannasaí Bhord Fiontar Áitiúil Dhún na nGall, Micheál Ó Tonnaigh go bhfuil iarrachtaí ar bun ag an Bhord comhlachtaí a spreagadh agus muinín a chothú i gcomhlachtaí, mar gur fhulaing go leor acu an oiread sin mar gheall ar Covid-19.

Dúirt sé go bhfuil dúshláin go leor roimh chomhlachtaí toiseacht arís.

Thug Micheál Ó Tonnaigh le fios go mbeidh cláracha a n-eagrú ag an Bhord ar an bhliain seo chugainn le cur le heacnamaíocht an chontae.