Covid-19

Fuair breis agus 12,000 duine i nDún na nGall tástáil Covid-19 ó thús na míosa seo.

D'fhreastail breis agus 80% acusan ar an ionad tástála i Leitir Ceanainn, agus fuair 1854 duine an tástáil ag Ionad Cleary i mBaile Dhún na nGall, le cois go bhfuair 338 duine an tástáil ag ionad tástála sealadach i mBun Cranncha.

Deimhníodh 1,025 cás de Covid-19 i nDún na nGall le ceithre lá dhéag anuas.

Tá 643.9 cás i measc achan 100,000 duine i nDún na nGall de réir na bhfigiúirí is deireanaí atá eisithe ag Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte.

Otharlann Leitir Ceanainn

Tá sé iarrtha ag an Teachta Dála Pádraig Mac Lochlainn ar an Aire Sláinte Stephen Donnelly cuairt a thabhairt ar Otharlann Leitir Ceanainn le go bhfeicfidh sé fhéin an brú atá ar an Otharlann.

De réir figiuirí a chuir Cumann Othair na hÉireann ar fáil don Teachta Mac Lochlainn, bhí Otharlann Leitir Ceanainn ar an otharlann a ba ghnothaí sa tír le seachtain áit a raibh 243 othar ag fanacht ar leapacha.

Seirbhísí cúraim


Lorg an Comhairleoir Contae Albert Doherty cruinniú práinneach le Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte maidir le seirbhísí a cuireadh ar ceal in Inis Eoghain le tamall, de bharr easpa foirne.

Cuireadh seirbhísí cúram faoisimh do dhaoine le riachtanais speisialta ar ceal in ionad lae Caiseal na gCorr i mBun Cranncha le cois seirbhísí san Mol Cuimsithe i gCarn Domhnach, de bharr ráig de Covid-19 in Otharlann Pobail Charn Domhnach.

Madaí treorach


Tá na chéad choileáin madaí treorach i nDún na nGall i mbun traenála le seachtain anuas.

Seo na chéad madaí treorach a mbeidh traenáil a dhéanamh orthu i nDún na nGall, le cuidiú le daoine a bhfuil fadhbanna acu le radharc na súl nó le cuidiú le páiste le uathachas.

Bhí deich gcoileán ag madamh i gCill Chartha, agus tá cúigear dena coileáin sin a dtraenáil le teaghlaigh i nDún na nGall, agus cúigear eile i mBaile Átha Cliath.

Dúirt Erin McDonald ó Chumann Madaí Treorach na hÉireann, gur seo an chéad uair traenáil a dhéanamh ar mhadaí treorach i nDún na nGall.

Maoiniú breise


Tá sé fógraithe ag an Teachta Dála Joe McHugh go bhfuil maoiniú breise de 99 míle euro curtha ar fáil ag an Aire Dlí agus Cirt Heather Humphreys le obair chothabhála a dhéanamh ar bhealach an L-10421 ar Oileán an Bhráighe.

Dúirt an Teachta McHugh go mbeidh an maoiniú ina bhunaiste mór do mhuintir an oileáin chomh maith le turasóirí a bheas ag tabhairt cuairt ar an oileán.

Nasc Dhún na nGall

Beidh imeachtaí Nasc Dhún na nGall na bliana seo ar siúl go fíorúil inniu, an dara bliain as a chéile Nasc Dhún na nGall a bheith a reáchtáil go fíorúil de bharr tionchar Covid-19.

Tá béim ar ghnó úr teicneolaíochta a chur ar bun i nDún na nGall le cois a bheith ag díriú airde ar Dhún na nGall mar láthair ina ndéanann infheistithoeirí idirnáisiúnta infheistíocht ann.

Dúirt Cathaoirleach Chomhairle Contae Dhún na nGall, An Comhairleoir Contae Jack Murray go bhfuil fáilte roimh phobal na contae agus Diaspora na contae freastal ar na seisiúin bolscaireachta ar líne inniu.