Costas míoca

Tá míshástacht léirithe ag an Ghrúpa Gníomhaíochta MICA faoi na meastacháin arda atá faighte ag roinnt úinéirí tí a bhfuil míoca ina dtithe ,ó chonraitheoirí maidir leis an chostas teach a chóiriú nó a atógáil.

Dúirt Oifigeach Caidrimh Poiblí an Ghrúpa, Michael Doherty i bhfíseán a scaip an grúpa ar na meáin shóisialta go bhfuil úinéirí tí i ndiaidh teagmháil a dhéanamh leis an ghrúpa le roinnt seachtainí, agus imní orthu faoin chostas ard atá luaite ag tógálaithe leo lena dtithe a athchóiriú.

Dúirt Michael Doherty nach gclúdódh sceim cúitimh ar bith cuid de na meastacháin atá tugtha ag tógálaithe do dhaoine a bhfuil míoca ina dtithe, agus nach mbeidh an Grúpa sásta ligean do chonraitheoirí theacht i dtír ar dhaoine atá ag fulaingt cheana féin.

Dúirt sé go mbeidh an Grúpa Gníomhaíochta MICA ag dul i ngleic leis an fhadhb seo nuair a bhéas an scéim chúitimh fógraithe ar an 9 Samhain.

Scéim bóithre LIS

Fuair Comhairle Contae Dhún na nGall an ceathrú maoiniú ba mhó i mbliana do scéim bóithre LIS.

Dúirt an tAire Heather Humphreys gur ceadaíodh €21m faoin scéim i mbliana, agus gur ceadaíodh chor a bheith €1.2m do Chomhairle Contae Dhún na nGall don bhliain seo.

Thug sí an t-eolas sin i gceist Dála ón Teachta Dála Claire Kerrane ó Shinn Féin.

'Caithfear feabhas a chur ar shábháilteacht ag céibheanna agus ord agus eagair a chur ar chúrsaí páirceála ag na céibheanna sa chontae', a deir an Comhairleoir Contae, Micheál Cholm Mac Giolla Easpaig.

Deir sé go bhfuil sé feargach nár dearnadh obair go fóill le marcáil a chur ar chéibheanna, go háirithe ag céibh an Bhun Bhig, áit a bhfuil fadhb le daoine ag fágáil a gcarranna os comhair stáisiún an Gharda Cósta.

'Is fada gearáin faoin cheist seo agus moill roinnt uaireanta curtha ar an Gharda Cósta a dhul na farraige de bharr carranna fágtha sa bhealach acu', a dúirt sé.

Dúirt sé gur cheart go mbeadh an t-innealra ag an Chomhairle Contae iad féin leis an obair seo a dhéanamh, seachas a bheith ag brath ar chomhlacht a theacht agus an obair a dhéanamh.

Cóir leighis do dhaoine le Covid

Bhí cóir leighis á cur ar 12 othar le Covid-19 in Otharlann Leitir Ceanainn aréir, de réir an eolais is deireanaí ón Fheidhmeannacht Sláinte.

Deimhníodh trí chás de Covid 19 san otharlann le 4 huaire fichead anuas.

4 othar le Covid 19 atá ag fáil cóir leighis in Aonad Dianchúram na hOtharlainne agus ní raibh leaba ar bith folamh san aonad dianchúram in otharlann Leitir Ceanainn aréir.

Deis vacsaíne

Beidh deis ag daoine vacsaín i gcoinne Covid-19 a fháil gan coinne a bheith acu roimh reidh i Leitir Ceanainn arís inniu.

Beidh an vacsaín Pfizer á dháileadh ar dhaoine thar dhá bhliain déag nach bhfuil sé faighte acu go fóill, ón ionad úr ar Bhóthar Chill Mhic Réanáin.

Thig le daoine a bhfuil an dara dáileog Pfizer uathu freastal fosta, fhad agus go bhfuil an tréimhse cuí idir an dá dháileog.