Míoca

Tá cáineadh láidir déanta ag an Teachta Dála NeamhSpléach Thomas Pringle ar an Rialtas mar gur theip ar an Rialtas a deir sé, pleananna maidir le cúitimh do dhaoine atá buailte dá bharr brící lochtacha míoca a chur san áireamh i gcáinaisnéis na bliana 2022.

Ag labhairt do le linn díospóireachta ar an cháinaisnéis sa Dáil tráthnóna inné dúirt an Teachta Pringle nach bhfuil sé maith go leor nach bhfuil trácht ar bith déanta sa cháinaisnéis maidir leis an tacaíocht a bhéas a chur ar fáil do theaghlaigh atá thíos leis dá bharr brící lochtachta míoca.

Tá míshástacht léirithe ag úinéirí tí a bhfuil orthu a gcuid tithe a leagaint dá bharr brící lochtachta míoca maidir leis an chostas ard atá i gceist le réitigh a fháil do na brící agus do ábhair thógála eile.

Dúirt an Comhairleoir Condae Martin McDermott go bhfuil sé tábhachtach go gcuirfeadh an Chomhairle Condae suíomhanna ar fáil do na húinéirí tí le go mbeidh siad in ann réitigh a fháil dona brící lochtacha míoca lena chinntiú nach mbeidh suimeanna móra airgid le híoc acu ag láithreáin líonta talún.

N56

Tá 75% den obair críochnaithe ar thogra bealaigh an N56 idir an Clochán Liath agus Cloch Bhuille.

Beidh níos lú soilse tráchta ag teastáil don chuid dheireanach den obair agus ní chuirfear isteach oiread ar thrácht sa cheantar don chuid dheireanach den scéim sin.

Dheimhnigh an Roinn Iompar go bhfuil roinnt tograí úra bealaigh san áireamh i gcáinfhaisnéis 2022 agus chun leanstán leis an obair ar roinnt mhór-thograí bealaigh, bealach an N56 ón Chlochán Liath go dtí na Gleanntaí ina measc.

Ten T

Gealladh don Chomhairleoir Condae Dónal Coyle go mbeadh an Chomhairle Condae agus ionadaithe eile i dteagmháil leis na húinéirí tí a bheas ag cailleadh a dtithe mar gheall ar Thogra Ten T Dhún na nGall.

Tugadh le fios do go gcaithfear ar a laghad 20 Teach a leagaint do Phlean an Ten T, áit a bhfuil se beartaithe bóithre úra a thógáil i mBealach Féith/Srath an Urláir, ó Leitir Ceanainn go Mainéar Uí Chuinneagáin agus ó Mhainéar Uí Chuinneagáin go Leifear.

Tá an dearadh deiridh a dhéanamh anois ar dhroichead coise ag Droichead an Bhun Bhig i nGaoth Dobhair. Thug innealtóir bóthair na Comhairle Contae, Breandán Mac Pháidín an t-eolas sin don Chomhairleoir Contae John Shéamuis Ó Fearraigh ag cruinniú de Choiste Cheantar Bardais na nGleanntach inné.

Ba cheart an pobal a chur ar an eolas maidir le cén áit a bhfuil scéimeanna leathanbhanda pobail WiFi4EU, a deir an Comhairleoir Contae Marie Therese Ní Ghallachóir. Dúirt sí go bhfuil 56 ionad ar fud Dhún na nGall a bhfuil leathanbhanda ar chóras WiFi ar fáil don phobal saor in aisce, agus gur fiú níos mó airde a dhíriú ar an chóras.

Críochdheighilt

Níl Rialtas na hÉireann i dtiúin le pobal na tíre agus beirt ionadaí a gcur ag an Rialtas chuig ócáid atá ag comóradh críochdheighilt na tíre, a deir an Comhairleoir Contae Micheál Cholm Mac Giolla Easpaig.

Rinne sé cáineadh láidir ar an chinneadh go mbeadh na hAirí Simon Coveney agus Jack Chambers i láthair in Ard Mhacha ar an 21ú lá den mhí seo.

Aonach Earcaíochta

Beidh Aonach Earcaíochta Fíorúil a reáchtáil ag Institiúid Leitir Ceanainn inniu agus amárach. Beidh foirne rannpháirtíochta agus Margaíochta na hinstitiúide i láthair le freagraí a thabhairt ar cheisteanna a bheas ag mic léinn, tuismitheoirí agus múinteoirí ag an ócáid.

Beidh an ócáid ar siúl inniu agus amárach on mheán lae go dtin 6 a chlog.

Gradaim

Tá cúig cinn de thograí i nDún na nGall ainmnithe ar an ghearrliosta i rannóga éagsúla sna Gradaim Chumann Chomhaltaí na nÚdarás Áitiúil nó LAMA i mbliana.

S'iad sin Chef Aid Leitir Ceanainn, Project Cineál atá faoi chúram Spraoi agus Spórt i gCarn Domhnach, agus na Feachtais bolscaireachta Keep Discovering Donegal agus hashchlip Love Donegal 2021.

Fógrófar na buaiteoirí ag ócáid a bhéas ar siúl i mBaile Átha Cliath ar an 27ú Samhain.