Cóir leighis don aimileoideois

Tá sé fógraithe go mbeidh cóir leighis á cur ar fáil don chéad uair ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (HSE) dóibh siúd atá ag fulaingt mar gheall ar an ghalar aimileoideois.

Meastar go bhfuil 1% de phobal Dhún na nGall ag fulaingt leis an ghalar.

Beidh an chóir léighis Partisan á sholáthar do dhaoine ar fud na tíre leis an ghalar, galar a chuireann isteach ar orgáin an choirp mar gheall ar phrótéin neamhghnách.

Meastar go mbeidh an chóir leighis seo a sholáthar do naonúr sa bhliain ar dtús go dtiocfaidh ardú go 45 duine ar seo i ndiaidh 5 bliana.

'Buille suntasach é dúnadh na mbrainsí bainc'

Tá sé ráite ag An Ghrúpa Neamhspleách Tuaithe gur buille suntasach é druidim na 88 brainse de Bhanc na hÉireann ar fud na tire.

Druideadh 5 bhrainse de Bhanc na hÉireann i gContae Dhún na nGall Dé hAoine s'chuaigh thart.

Is iad sin, Brainse an Bhun Bhig, Bhun Dobhrainn, An Chlochán Léith, Na nGleanntach agus Bhun An Phobail.

Déir an grúpa go bhfuil scrios a dhéanamh ar sheirbhisí tuaithe ag an rialtas agus go mbeidh tionchar tubaisteach ar cheantair tuaithe agus bailte ar fud na tire.

Víreas sna hospidéil

Seacht n-othar déag leis an Víreas Covid 19 atá ag fáil cóir leighis in Otharlann Leitir Ceanainn inniu, sin méadú do cheathrar ar an lá roimh sin, de réir na bhfigiúirí is deireanaí a d'fhógair Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte.

Beirt acu sin atá ag fáil cóir leighis san Aonad Dian Chúram.

Míoca

'Thug pobal Dhún na nGall, an iarthair agus pobail eile ar fud na tíre teachtaireachta láidir don Rialtas faoin ghá atá le scéim chúitimh Míoca ar bhonn práinne', a dúirt an Comhairleoir Contae Albert Doherty.

Dúirt sé gur agóid náisiúnta a bhí i mBaile Átha Cliath ar an Aoine, le daoine ó achan chearn den tír páirteach ann.

Dúirt an Comhairleoir Doherty go bhfuil sé réasúnta dóchasach go gceadófaí scéim chúitimh 100% go luath.

'Íocfaidh páirtithe an Rialtais go daor air, muna gceadófaí an scéim chúitimh 100% go gasta', a dúirt an Comhairleoir Doherty.

'Teastaíonn tacaíocht óna teaghlaigh a bhfuil MICA ina dtithe, ó thaobh comhairleoireachta, seirbhísí tacaíochta agus síceolaíochta, mar go bhfuil tionchar iontach ag an ghéarchéim seo ar na céadta teaghlaigh', a dúirt an Comhairleoir Doherty.

Agus tá sé ráite ag an Teachta Dála Joe McHugh go gcaithfidh achan duine atá buailte mar gheall ar bhrící lochtacha Mica scéim chúitimh 100% a fháil beag beann ar mhéid an tí atá buailte.

Dúirt sé fosta go gcaithfear fiosrúchán poiblí a bheith ann le fáil amach cé go díreach ba chúis le húsáid na mbrící lochtacha.

Meastar go mbeidh costas iomlán de 3.2 milliúin euro i gceist le scéim cúitimh MICA agus go bhfuilfir ag dréim le cinneadh faoi seo sna seachtainí amach romhainn.