Danielle McLaughlin


Tuigtear go bhfuil cainteanna ar bun idir Ambasóid na hÉireann agus húdaráis san Ind le hiarracht a dhéanamh tús a chur an athuair le trial an fhir a bhfuil sé curtha ina leith gur éignigh agus gur dhúnmharaigh sé Danielle McLaughlin bean 28 bliain d'aois, as Bun Crannacha.

Fuaireas Danielle McLaughlin ina luí marbh i gceantar iargúlta in Goa san Ind, i Mí Mhárta 2017.

Phleadáil Vikat Bhagat, fear 23 bliain d'aois neamhchiontach in Aibreán 2018 maidir leis na cúiseanna ach níor tháinig deireadh leis an trial ariamh mar gheall ar athrú ar bhreithimh agus mar gheall ar an pháindéim COVID -19.

Dúirt Máthair Danielle McLoughlin, Anna Brannigan go gcaithfear tús a chur leis an trial arís agus é a thabhairt chun críche le go dtig léi féin agus teaghlach Danielle McLaughlin leanstain ar aghaidh lena saol agus cothrom na Féinne a bhaint amach do Danielle.

Easaontas

Rinneadh ionsaí ar an daonlathas nuair a díbríodh Comhairleoir Contae ó chruinniú de chuid na Comhairle inné, dar leis an Chomhairleoir Contae Micheál Cholm Mac Giolla Easpaig.

Dúirt sé nach raibh sé ceart nó cóir gur iarr Cathaoirleach na Comhairle, An Comhairleoir Jack Murray ar an Chomhairleoir Frank Mac Breartaigh an cruinniú a fhágáil inné.

Díbríodh an Comhairleoir ón chruinniú nuair a dúradh leis go raibh mí-iompar ar bun aige, agus gan treoir a ghlacadh aige ón Chathaoireach nó óna Feidhmeannaigh,

Dúirt an Comhairleoir Mac Giolla Easpaig gur taispeánadh dímheas ag cruinnithe don Chomhairleoir Mac Breartaigh le roinnt cruinnithe, agus fosta nach bhfuair sé na freagraí a bhí uaidh inné.

Measann sé go mbeidh aighneas anois go ceann tamaill ag eascairt as cruinniú an lae inné, agus dúirt sé go bhfuil tromaíocht a dhéanamh ag Comhairleoirí áirithe le tamall ar an Chomhairleoir Mac Breartaigh.

Míoca


Measann an Comhairleoir Contae Liam Blaney go bhfuil níos mó ná comhlacht amháin a sholáthar brící a raibh míoca iontu.

Dúirt sé ag cruinniú de Chomhairle Contae Dhún na nGall inné go bhfuil an bhéim ar fad ar aon chomhlacht amháin maidir le tairgeadh brící ina raibh míoca, ach measann sé go bhfuil níos mó ná comhlacht amháin i gceist.

D'iarr sé soiléiriú ar an cheist seo ón Chomhairle Contae ag cruinniú an lae inné.

Dúirt sé fosta gur cheart do úinéirí tí ar fud na contae scrúdú a dhéanamh ar a dtithe, agus ní hionann a rá mar gur brící ó chomhlacht amháin faoi leith atá ina dteach, go bhfuil an teach slán sábháilte, a dúirt an Comhairleoir Blaney inné.

Dúirt sé fosta nár cheart do Chomhairle Contae Dhún na nGall gnó a dhéanamh le comhlacht ar bith a thairgeann táirgí atá lochtach.

Óige

Tá airgead breise de dhíth ar eagrais atá ag plé leis an óige i nDún na nGall, a dúirt an Teachta Dála Thomas Pringle.

Dúirt sé le linn díospóireachta sa Dáil inné, ar An Straitéis Náisiúnta um Cheartais i Leith an Aosa Óig 2021-2027, gur cheart polasaithe a chur le chéile dírithe ar chosaint a thabhairt do dhaoine óga.

Caithfear amharc ar thacaíocht éifeachtach do dhaoine óga a bhíonn gafa le coiriúlacht, a dúirt an Teachta Pringle.

Vacsaín


Tá an t-ionad vacsanaithe Covid 19 a bhí lonnaithe ar champas institiúd Leitir Ceanainn le haistriú chuig an Mol measúnaithe pobal atá lonnaithe ar bhealach Chill Mhic Réanáin in aice leis an ionad tástálach covid-19.

Tá na chead clinicí le toiseacht san ionad úr an deireadh seachtaine seo. Tá níos mó ná céad mile vacasín tugtha amach i gcontae Dhún na nGall ón ionad ag LYIT agus na hionaid satalít i gCarn Domhnach agus in Ailt an Chorráin.

Dúirt Urlabhraí ó Fheidhmeannach na séirbhíse sláinte go bhfuil an triú dáilleog den vaicsín a thabhairt amach acu anois do dhaoine.