Míoca

Tá imní léirithe ag an Ghrúpa Cúitimh MICA nach mbeidh an scéim cúitimh d'uinéirí tí a bhfuil na brící lochtacha ina dtithe le bheith fógraithe mar chuid den Bhuiséad ar an tseachtain seo chugainn.

Dheimhnigh an tAire Gnothaí Eachtracha Simon Coveney inné nach mbeidh an pacáiste cúitimh fógraithe ar an Mháirt seo chugainn, mar chuid den Bhuiséad, ach go mbeidh sé fógraithe go luath.

Tá sé ráite ag an Ghrúpa Cúitimh MICA go bhfuil imní orthu go gcuirfidh seo moill dhá mhí dhéag ar obair chothabhála a bheith déanta ar thithe le MICA, mar nach mbeidh sé san áireamh i mbuiséad na bliana.

Deir an Grúpa gur cheart beartais a chuir in áit le cinntiú gur féidir obair a dhéanamh ar thithele MICA láithreach, agus nach mbeidh moill ar bith curtha ar an obair chothabhála nó tógala .

Ailse brollaigh

Tá sé tugtha le fios ag an Aire Sláinte Stephen Donnelly i bhfreagra ar cheist a chur an Seanadóir Erin McGreehan sa tSeanad go bhfuil dhá ionad seiceála soghluaiste le tástáil a dhéanamh do Ailse Bhrollaigh beartaithe do Dhún na nGall agus Baile Átha Cliath.

Dúirt an tAire Donnelly go rachaidh na hionaid soghlauiste chun sochar go mór le dhul i ngleic le hailse bhrollaigh go háirithe daofa sin a raibh acu a gcoinní otharlainne a chur siar mar gheall ar Covid 19.

Scrúdú tiomána


D'fhéadfadh sé go mbeidh ar dhaoine a dhéanann iarratas le scrúdú tiomána a dhéanamh i nDún na nGall a bheith ag fanacht chomh fada le Mí Feabhra go mí Aibreán 2022 le cuireadh a fháil a scrúdú tiomána a chur in áirithe.

Mar chuid den chóras atá i bhfeidhm ar shuíomh idirlíne Údarás Um Shábhailteacht ar Bhóithre faoi láthair, is féidir iarratas a dhéanamh ar scrúdú tiomána agus ansin go gcuirfear cuireadh amach tamallt ina dhiaidh sin le go dtig leis an iarratasóir data a roghnú lena scrúdú tiomána a dhéanamh.

Meastar go mbeidh sé idir mí Feabhrú agus Mí Aibreán sula bhfaighfidh iarratasóir as an chontae seo cuireadh lena scrúdú tiomána a chur in áirithe.

LEADER


Tá dóchas ag Shaunie Ó Baoill, ball de Chumann Feirmeoirí Cnoic agus Natura na hÉireann go gcuideoidh an maoiniú de 30,000 ó chiste LEADER le staidéar féidearthachta a dhéanamh ar olann caorach go mór le feirmeoirí ar chósta an Iarthair.

Beidh an Cumann agus Comhlacht Forbartha Chonamara Láir i mbun staidéar anois ar an úsáid gur féidir a bhaint as olann caorach ina measc mar insliú do thithe nó mar ábhar garraíodóireachta.

Dúirt Shaunie Ó Baoill go bhfuil luach olann caorach titithe anois go 50 cent an kilo agus nach fiú a dhíol mar bhunábhár éadaí faoi láthair.

Tá sé féin dóchasach go mbeidh postanna á gcruthú as an staidéar féidearthachta seo ó Dhún na nGall go Ciarraí.

Plean Forbartha Náisiúnta


Tá neamhiontas iomlán déanta de réigiún an Iarthuaiscirt sa Phlean Forbartha Náisiúnta a foilsíodh an tseachtain seo, dar leis an Teachta Dála Marian Harkin.

Dúirt sí nach leor an infheistíocht atá beartaithe don Iarthuaiscirt le go dtig leis an réigiún fás agus forbairt ag an luas céanna le réigiúin eile na tíre, agus go bhfuil an Iarthuaisceart chun gcúil ar an chuid eile den tír cheana féin i dtéarmaí infrastruchtúr.

Tá gá le tosaíocht a thabhairt do chontaetha an Iarthuaiscirt agus infheistiú suntasach a dhéanamh sa réigiún, le deireadh a chuir leis an éagothromaíocht atá ag tarlú le blianta fada anuas, a dúirt an Teachta Harkin.