Plean Forbartha Náisiúnta


Tá fáilte curtha ag an Aire Forbartha Tuaithe agus Pobail Heather Humphreys and an tAire Stáit an Teachta Joe O'Brien roimh Phlean Forbartha Náisiúnta an Rialtais agus an tacaíocht a bhéas a chur ar fáil le ceantracha tuaithe agus pobail a fhorbairt.

Beidh infheistíocht chaipitil de €962 milliún a chur ar fáil don Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail sa tréimhse 2021-2025.

I measc na dtograí atá sa phlean agus a rachfas chun sochar do Dhún na nGall tá infheistíocht ceadaithe sa phlean do chéibh Mhachaire Rabhartaigh agus do bhád farantóireachta úr do Oiléan Thoraí.

Plean Forbartha Náisiúnta

Tá sé ráite ag an tAire Talmhaíochta, Bia, agus Mara Charlie McConalogue go rachaidh an Plean Forbartha Náisiúnta go mór chun sochar do Chondae Dhún na nGall.

Faoin phlean forbartha beidh maoiniú de €35 billiún le caitheamh ar infrastruchtúr iompair ar fud na tíre go dtín bhliain 2030, roinnt tógraí bealaigh i nDún na nGall san áireamh.

Tá tacaíocht luaite do chuarbhealach Bhealach Féith agus Srath an Urláir, don bhealach idir Leitir Ceanainn agus Mainéar Uí Chunneagáin, agus don débhealach idir Mhainéar Uí Chuinneagáin agus Leifear.

Dúirt an tAire McConalogue go bhfuil nascanna láidir iompair de dhíth i nDún na nGall le cinntiú go leanfar ar aghaidh leis an infheistíocht atá déanta i dtograí sa Chondae.

Cé go bhfáiltíonn an Teachta Dála Pádraig Mac Lochlainn roimh an Phlean Náisiúnta a d'fhógair an Rialtas inné, deir sé gur fógraíodh cuid mhaith den phlean roimhe.

Dúirt an Teachta MacLochlainn go gcaithfear soiléireacht a fháil maidir le cé'n uair a chuirfear tús le roinnt tograí i nDún na nGall agus gur cheart go gcuirfí seo san áireamh nuair a bhí an plean a chur le chéile.

Míoca

Tá Cathaoirleach Chomhairle Condae Dhún na nGall an Comhairleoir Jack Murray ag impí ar dhaoine i nDún na nGall a dtacaíocht a chur i n-iúl d'uinéirí tí atá buailte dá bharr brící lochtacha Míoca a bheith ina gcuid tithe ag an agóid a bhéas ar siúl i mBaile Atha Cliath Dé hAoine seo.

Meastar go mbeidh na mílte duine ag taisteal go Baile Atha Cliath Dé hAoine seo le páirt a ghlacadh san dara Agoid Míoca le tuilleadh airde a tharraingt ar an éileamh chun scéim cúitimh 100% a chur ar fáil.

Dúirt an Comhairleoir Murray go gcaithfear a chur i n-iúl don Rialtas nach mbeadh glacadh ag úinéirí tí ar níos lú ná 100% cúitimh lena dtithe cónaithe a chóiriú nó a athógail.

Sábháilteacht bóthair

Is ag díriú ar shábháilteacht páistí i gcarranna agus ar chaighdeán boinn cairr atá na hÚdaráis i mbliana don tSeachtain Sábháilteachta Bóthair atá ar siúl faoi láthair.

Díreofar amárach ar shábháilteacht boinn agus beifear ag díriú Dé hAoine ar shábháilteacht do pháistí bunscoile ar an bhóthar.

Dúirt Oifigeach Sábháilteachta Bóthair Dhún na nGall Brian O'Donnell go bhfuil suim ag an Chomhairle Condae clár sábháilteachta agus feasachta a fhorbairt do dhaoine óga, le deá-chleachtais tiomána a chothú iontu .

Bíonn Seó Bóthair ar shábháilteacht do choisithe, paisinéirí agus tiománaithe á reáchtáil ag an Chomhairle Condae do mheánscoltacha ach dúirt Brian O'Donnell go dteastaíonn uathu díriú ar na meáin shóisialta leis an teachtaireacht faoi shábháilteacht ar bhóithre a spréadh i measc an aos óg.

Fliú geimhridh

Tá Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte san Iarthuaisceart ag iarraidh ar dhaoine atá i dteideal vacsaín in éadan fhliú an gheimhridh, coinne a dhéanamh le dáileog a fháil, go háirithe iad siúd atá leochaileach.

Tá dáileog den vacsaín molta do dhaoine atá os cionn 65 bliana d'aois, oibrithe sláinte, páistí idir dhá bhliain agus seacht mbliana déag d'aois, daofa siúd atá ag iompar clainne, agus daoine leochaileacha atá i mbaol deacrachtaí sláinte de thairbhe fhliú an gheimhridh.

Deir Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte go bhfuil an córas sláinte go mór faoi bhrú cheana féin mar gheall ar an víreas Covid-19, agus nach mbeidh siad ábalta déileáil le ráigeanna de fhliú an gheimhridh chomh maith leis sin.

Tá siad ag moladh do dhaoine leochaileacha an vacsaín a fháil in éadan fliú an gheimhridh sa dóigh is nach mbeidh siad go dona tinn leis an fliú.