Otharlann Leitir Ceanainn

Beidh suim faoi leith san iarthuaisceart san tascfhórsa a bheas a fhógairt ag an Aire Sláinte Stephen Donnelley le déileáil le laghdú a dhéanamh ar liostaí feithimh otharlanna, de bharr liostaí feithimh a bheith chomh hard in Otharlann Leitir Ceanainn.

Tabharfar sonraí faoin tascfhórsa le déileáil le liostaí feithimh sna hotharlanna, i ndiaidh na cáinfhaisnéise ar an tseachtain seo chugainn.

Tá breis agus 20,000 duine ar liostaí feithimh in Otharlann Leitir Ceanainn i láthair na huaire.

Dúirt an tAire Sláinte Stephen Donnelly go raibh liostaí feithimh fada sna hotharlanna roimh na géarchéime sláinte, ach go bhfuil siad imithe chun donais go holc anois.

Gerry Mc Monagle

Ba cheart don Aire Sláinte Stephen Donnelly cuairt a thabhairt ar Otharlann Leitir Ceanainn agus feiceáil do féin na heasnaimh atá san Otharlann a dúirt an Comhairleoir Condae Gerry Mc Monagle, Leas Chathaoirleach Fhóram Sláinte an Iarthar.

Níl sé ceart go bhfuil ar oiread daoine taisteal go Gaillimh agus go Baile Átha Cliath i gcomhair coir leighis mar go bhfuil ganntanas mór seirbhísí sa Otharlann.

Dúirt sé gur cheart infheistíocht mar is ceart a dhéanamh san Otharlann agus cothrom na féinne a thabhairt do bhunadh na Condae.

10 n-othar leis an Víreas Covid 19 atá ag fáil cóir leighis in Otharlann Leitir Ceanainn aréir, de réir na bhfigiúirí is deireanaí a d'fhógair Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte. Duine amháin acu sin atá ag fáil comhar leighis san Aonad Dian Chúram

Otharlann Leifir


Ábhar imní agus díomá, a dúirt an Comhairleoir Condae Gerry Crawford ball de Fhóram Sláinte an Iarthair gur bhéigean Otharlann Leifir a dhruid mar gheall ar dhroch staid na hOtharlainne.

Druideadh an t-Otharlann i Mí Lúnasa agus b'éigean na hOthair a aistriú go hIonaid eile mar gheall ar an droch bhail ata ar an Otharlann agus deacrachtaí móra le cúrsaí sláinte agus sábháilteachta.

Dúirt an Comhairleoir Crawford gur ábhar mór imní nár tugadh na deacrachtaí seo faoi deara san Otharlann sula ndearna HIQA iniúchadh ar an Otharlann.

Dúirt John Hayes, Príomh Oifigeach Sláinte Réigiún an Iarthair go bhfuil athbhreithniú iomlán a dhéanamh ar an Otharlann faoi láthair agus go mbeidh costas na hoibre a mheas agus iarratas ar mhaoiniú a dhéanamh.

Dúirt sé go bhfuil se beartaithe othair ghearrthéarmacha a chuir arais san Otharlann nuair a bhéas an obair críochnaithe.

Bord Oideachais agus Oiliúna

Dúirt Príomhfheidhmeannach Bhord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall Anne Mc Hugh go rachaidh Stádas Ollscoil Teicneolaíochta d'Institiúid Leitir Ceanainn go mór un sochar don Chondae.

Dúirt sí go bhfuil gach seans go bhfánóidh níos mo macleinn sa Chondae lena gcuid oideachas 3u leibhéil a fhail agus go mbeidh rogha níos fearr cúrsaí ar fáil nuair a bheas an Stádas Ollscoile ag an Institiúid.

Dúirt sí go bhfuil siad ag dúil le cinneadh faoi Stádas Ollscoile taobh istigh de 3 seachtainí agus dúirt Anne Mc Hugh atá ar Bhord Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn go raibh sí páirteach sna comhráití agus go mbeidh lorg an Bhoird ar na socruithe ura.

Seirbhís Fuilaistriúcháin

Tá Seirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann ag impí ar phobal Dhún na nGall theacht go Leitir Ceanainn an tseachtain seo le fuil a thabhairt.

Tá géarchéim sa Chondae faoi láthair le stoc fola ag éirí iontach íseal agus éilimh ard o na hotharlanna.

Thig fuil a thabhairt in Óstán an Radisson Blu i Leitir Ceanainn inniu idir leath i ndiaidh a 6 agus leath i ndiaidh a naoi anocht agus amárach agus Déardaoin ó leath i ndiaidh an 2 go dtí'n 5 a chlog agus arís ón 7 go dtí'n 9 a chlog.

Tá géarghá i gcónaí le stoc fola a choinneáil ag leibhéal ard do na hOtharlanna agus cúis imní i gcónaí don tSeirbhís nuair a bhíonn titim ar stoc fola.