Míoca

De réir tuairiscí atá faighte ag RTÉ deirtear go bhfuil feidearachtaí ann go mbeidh uasmhéid de €350,000 a thairiscint d'úinéirí tí a bhfuil brící lochtacha míoca ina gcuid tithe faoin scéim chúitimh.

D'fheadfaí costaisí breise a íoc leis na húinéirí chomh maith, ina measc costaisí cíosa, costaisí stórála agus costaisí chúram léighis mar gheall ar fhadhbanna Meabhar Shláinte.

Tuigtear go bhfuil na moltaí seo chomh maith le moltaí eile a bplé go fóill ag leibhéal Rialtais agus nach mbeidh cinneadh déanta go dtí níos moille ar an mhí seo chugainn.

Úinéirí Tí

Tá míshásamh léirithe ag roinnt Úinéirí Tí a bhfuil brící lochtacha míoca ina gcuid tithe mar gheall ar an uasmhéid atáthar a mholadh faoin scéim.

Táthar ag cur i leith an Rialtais go bhfuiltear ag cur moill ar an fhógra deiridh maidir leis an scéim chúitimh go dtí go bhfuil an buiséad thart agus lena chinntiú nach rachfar ar aghaidh leis an mhór agóid ar an ochtú lá do dheireadh Fómhar, ach de réir na dtuairiscí tuigtear go bhfuil pleananna a ndéanamh anois ag lucht míoca leanstán ar aghaidh leis an mhór agóid sin.

Dúirt Michael Doherty urlabhraí ón Ghrúpa Gníomhaíochta Míoca nach leor an t-uasmhéid atáthar a thairiscint daofa faoin scéim agus go mbeidh costaisí i bhfad níos mó orthu nó atá a dtairiscint daofa.

Dúirt sé nach mbeidh glacadh acu ar thairiscint a fhágfaidh 40% d'úinéirí tí leis na brící lochtacha míoca as an áireamh agus nach mbeidh siad ag glacadh le a dhath níos lú ná 100% cúitimh.

Aire Airgeadais

Dúirt an tAire Airgeadais Paschal Donohue inniu go gcaithfidh an rialtas toradh níos cuimsithí a chur ar fáil dona húinéirí atá buailte dá bharr brící lochtacha míoca a bheith ina gcuid tithe

Dúirt sé go gcaithfear iarracht a dhéanamh freastal ar éilimh na n-úinéirí tí ach go gcaithfear caiteachas na tíre a chur san aireamh fosta agus seo a dhéanamh ag an Rialtas.

Dúirt sé go bhfuil fiacha ollmhóra ar an Rialtas chéanna féin i mbliana agus go bhfuil na fiacha seo i bhfad níos airde ná a bhí beartaithe.

Grúpa oibre

Cuirfear dréacht den tuairisc dheireannach de Ghrúpa Oibre Míoca os comhair ionadaithe na dteaghlach atá buailte dá bharr brící lochtacha míoca a bheith ina dtithe tráthnóna inniu.

Chas an tAire Tithíochta Darragh O Brien leis an Ghrúpa oibre aréir agus chuir an Grúpa an tuairisc os a chomhair ach níor chuir Oifige na Roinne aon doiciméid os comhair an chruinnithe aréir.

Ta sé socruithe anois go gcuirfear dréacht iomlán den tuairisc os comhair na dTeaghlach inniu.

Dhéanfaidh Grúpa Gníomhaíocht Míoca an doiciméid iomlán a scrúdú agus ma bhíonn siad sásta leis dhéanfaidh siad e a shíniú agus cuirfear e ansin os comhair an Rialtais.

Meastar go mbeidh se 3 seachtainí sula mbeidh cinneadh déanta ag an Rialtas faoin scéim.

Covid-19

Léirítear de réir na bhfigiúirí is deireanaí ón Roinn Sláinte go bhfuil seacht n-othar déag leis an víreas Covid 19 in Otharlann Leitir Ceanainn inniu, beirt acu sin atá ag fáil cóir leighis san Aonad Dianchúram.

Tá ardú 40% ar líon na n-othar leis an Víreas Covid 19 in Otharlann Leitir Ceanainn le mí anuas. Tá an ráta is airde de chásanna Covid 19 sa tír anois i nDún na nGall, de réir na bhfigiúirí is deireanaí a d'fhógair an Lár-ionad Faire Um Chosaint Sláinte inniu.

Deimhníodh 1,140 cás den víreas Covid-19 i nDún na nGall i dtréimhse coicíse, suas go dtí'n an t-ochtú lá fichead den Mhí.

716.1 cás i measc achan 100,000 duine an ráta cásanna atá sa Chondae i láthair na huaire an ráta is airde sa tír, i gcomparáid leis an mheán ráta náisiúnta de 394.6 Tá an dara ráta is airde de chásanna den víreas Covid 19 sa tír anois i gCondae Cheatharlach áit a bhfuil ráta na gcásanna ansin ag 581.4.

Otharlann Leitir Ceanainn


De réir eolais a tugadh don Chomhairleoir Condae Gerry Mc Monagle, Leas Chathaoirleach Fhóram Sláinte an Iarthar, ceapadh 9 gcomhairleoir déag in Otharlann Leitir Ceanainn ó Mhí Eanáir 2021.

Is postanna úra cuid acu seo agus folúntais a bhí le líonadh atá i gcuid eile acu.

Dúirt Ann Cosgrove ó Ghrúpa Cúram Sláinte Saolta ag cruinniú d'fhóram Sláinte an Iarthair an tseachtain seo gur dúshlán mhór i gcónaí folúntais a líonadh san Otharlann, go hairithe sa rannóg Raideolaíochta agus Ginéiceolaíochta.

Dúirt sí go raibh 21 folúntas do dhochtúirí san Otharlann i Meán Fómhair agus gur bh'éigean Dochtúirí a cheapadh ar chonraithe gearr théarmacha leis an folúntais a líonadh.

Dúirt an Comhairleoir Mc Monagle go bhfuil an próiseas ón am a dhéanfar post a fhógairt go gceapfar duine iontach fadálach.