An Coimisinéir Sinkevicus i gCo.Dhún na nGall

Tá Coimisinéir Comhshaoil, Mara agus Iascaigh an Aontais Eorpaigh i gCo.Dhún na nGall inniu.

Tá sé ag casadh le baill d'earnáil na hiascaireachta.

Tabharfaidh an Coimisinéir Sinkevicus cuairt ar na Cealla Beaga inniu agus beidh plé aige le hiascairí ansin ar thionchar imeacht na Breataine ón Aontas Eorpach.

Dúirt sé gur theastaigh uaidh labhairt le iascairí atá thíos leis de bharr Brexit agus cluinstin cad iad na dúshláin is mó atá acu faoi láthair.

Dúirt sé go mbeidh sé ag iarraidh cibé cuidiú agus tacaíocht a chur ar fáil d'iascairí maidir leis na dúshláin atá rompu i láthair na huaire.

Tá an Coimisinéir ar chuairt dhá lá chun na tíre seo.

Beidh cruinnithe aige le linn a chuairte le hAirí Rialtais agus le eagraíochtaí atá ag plé leis an timpeallacht.

Botún bainteach le scrúduithe brollaigh

Ba bhotún a rinneadh cuireadh a thabhairt do mhná ó Inis Eoghain freastal ar choinne do scrúdú brollaigh i mBaile Dhún na nGall seachas i Leitir Ceanainn.

Sin a dhearbhaigh seirbhís Breast Check.

Dúirt an tseirbhís gur fadhb a bhain leis an gcóras inmheánach ríomhaireachta ba chúis le mná ó thuaisceart Dhún na nGall coinne a fháil do scrúdú brollaigh i mBaile Dhún na nGall.

Phléigh Grúpa Gníomhaíochta Ailse Dhún na nGall an cheist seo le seirbhís Breast Check le gairid, mar go raibh go leor mná a fuair coinne i mBaile Dhún na nGall ag freastal ar an íoclann i Leitir Ceanainn tré thimpiste.

Dúradh gur socrú sealadach atá ann go bhfuil an dara íoclann ar fáil i mBaile Dhún na nGall go dtí'n 15ú lá de Dheireadh Fómhair.

Mhol an grúpa do dhaoine an tseirbhís a chur ar an eolas munar féidir freastal ar an choinne a fuair siad.

Liúntas breosla

Fuair chor a bheith 19,000 duine liúntas breosla i nDún na nGall an Geimhreadh s 'chuaigh thart, an ceathrú contae is mó sa tír ina bhfuair daoine an liúntas anuraidh.

18,498 duine i nDún na nGall a fuair liúntas breosla anuraidh.

Beidh an chéad íocaíocht liúntas breosla a fháil inniu, €28 sa tseachtain, ag daoine atá i dteideal an liúntais seo.

Is féidir le daoine an íocaíocht seo a fháil go seachtainiúil nó i dhá íocaíocht iomlán de €392, an tseachtain seo, agus ag tús mí Eanáir 2022.

Íocfar an liúntas breosla ar feadh 28 seachtain, ón lá inniu ar aghaidh.

Méadú ar luach tithe

Tá méadú de 11% tagtha ar luach tithe i nDún na nGall ón am seo anuraidh, do réir tuarascáil de chuid Daft.ie inniu.

Ba sin an tríú méadú a ba lú sa tír ar chostas tithe le bliain.

Sé €170,716 an méan chostas ar theach sa chontae i láthair na huaire.

Tháinig laghdú de 37% ar líon na dtithe a díoladh sa chontae san tríú ráithe den bhliain i gcomparáid leis an tréimhse sin anuraidh.

Díoladh 17 teach idir Iúil agus Meán Fómhair i mbliana. Sé €227,000 an meán luach ar theach ceithre sheomra leapa i nDún na nGall anois, méadú 14.5% le bliain.

1/10 de fheirmeoirí Dhún na nGall ró-fhada ó thréidlia

Tá feirmeoir in achan deichniúr i nDún na nGall níos mó ná 20km ar shiúl ón tréidlia is cóngaraí daofa i láthair na huaire.

Léiríonn taighde de chuid na Roinne Talmhaíochta gur seans go mbeidh deacrachtaí amach anseo ag feirmeoirí san iar thuaisceart de bharr an oiread acu atá píosa maith ar shiúl ón tréidlia is cóngaraí daofa.

Cé gur léirigh an staidéar seo go raibh 95% de thréadanna eallach agus caorach lonnaithe in áit a bhí taobh istigh de 20km ar shiúl ón tréidlia is cóngaraí, dúradh go bhfuil feirmeoir in achan deichniúr i nDún na nGall, Gaillimh, Ciarraí agus Maigh Eo breis agus 20km ar shiúl ón tréidlia is gaire daofa.