Míoca

D'fhéadfaí go gcuirfidh Brúghrúpa Míoca iarrthóirí chun tosaigh san chéad olltoghchán eile in sé chontae ina bhfuil brící lochtacha míoca, muna mbeidh scéim chúitimh 100% ar fáil le tithe a chóiriú nó a thógáil go húr.

Dúirt Michael Doherty ó Ghrúpa Gníomhaíochta míoca Dhún na nGall, go measann sé go mbeidh iarrthóirí a gcur chun tosaigh acu san Olltoghchán muna gceadófar scéim chúitimh 100%.

Dúirt sé go gcuirfidh iarrthóirí chun tosaigh sna sé contaetha ina bhfuil na brící lochtacha faoi láthair, Dún na nGall, Sligeach, Maigh Eo, Tiobraid Árainn, An Clár agus Luimneach.

D'iarr sé ar Theachtaí Dála an Rialtais i nDún na nGall tacú lena bhfeachtas agus a chinntiú go mbeidh 100% de chostas na hoibre clúdaithe sa scéim leasaithe.

Dúirt sé fosta go mbeadh agóid ollmhór acu i mBaile Átha Cliath ar an 8ú Deireadh Fómhair, muna mbeidh scéim leasaithe 100% ceadaithe roimhe sin.

Beidh na comhráití maidir le scéim chúitimh míoca críochnaithe ag deireadh na míosa seo, a dúirt an Taoiseach, Micheál Martin.

Dúirt sé fosta go mbeidh an plean curtha i gcrích i gceann roinnt seachtainí, agus go gcuirfear an plean leasaithe os comhair cruinniú Rialtais ag tús mí Dheireadh Fómhair.

Beidh cruinniú inniu ag roinnt de úinéirí tithe ina bhfuil brící lochtacha míoca leis an Roinn Tithíochta, agus beidh tuilleadh cruinnithe gan mhoill leis an Aire Tithíochta Darragh O'Brien.

Beidh cruinniú amárach ag an Tánaiste, An tAire Leo Varadkar le Teachtaí Dála Fhine Gael óna contaetha ina bhfuil na brící lochtacha míoca.

Bhí an Teachta Dála Joe McHugh i measc na dTeachtaí Dála a lorg an cruinniú leis an Tánaiste an tseachtain seo.

Dúirt an Tánaiste ag cruinniú de pháirtí Fhine Gael aréir nach bhfuil sé i gcoinne scéim chúitimh 100%, agus go bhfuil achan rud ar fad le cur san áireamh san phlé ar leasú na scéime.

Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge

Tá 30 macléinn ó Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge i nGaillimh i nGaoth Dobhair mar chuid de Scéim Erasmus na Gaeltachta faoi láthair.

Tá siad sa cheantar ar feadh dhá sheachtain déag agus iad ar lóistín le teaghlaigh Gaeltachta sa cheantar.

Tá níos mó daltaí ag freastal ar an Scéim Erasmus i mbliana mar nach raibh an cúrsa ar siúl anuraidh mar gheall ar Covid-19.

Dúirt Eamonn Mac Niallais, Riarthóir an Acadaimh i nGaoth Dobhair go bhfuil siad i mbun cainteanna le Ollscoileanna eile, mar Coláiste na hOllscoile Baile Cliath, Ollscoil Uladh agus Ollscoil na Ríona agus go bhfuil siad dóchasach go mbeidh siad in ann cúrsaí Gaeltachta a reáchtáil i gcomhair leis an hollscoileanna seo ar an bhliain seo chugainn.

Dúirt sé go bhfuil se dóchasach maidir le todhchaí an Acadaimh i nGaoth Dobhair agus go bhfuil iarrachtaí leanúnacha ar bun acu nascanna a chruthú le hinstitiúid eile le mic léinn a mhealladh go Gaoth Dobhair.

Dúshlán rothaíochta

Beidh na rothaithe atá páirteach i ndúshlán rothaíochta, Cycle Against Suicide, ó Charn Uí Néid i gCorcaigh go Ceann Mhálinne i nDún na nGall ag sroichint Dún na nGall inniu.

Chuir siad tús leis an turas rothaíochta ag Carn Uí Néid ar an Domhnach, agus inniu beidh said ag taisteal ó Chaisleán an Bharraigh go Baile Dhún na nGall, achar 148km.

Amárach, rachaidh na rothaithe ó Bhaile Dhún na nGall go Ceann Mhálainne, aistear 123km.

Pleanáil Teanga

Tionólfar cruinniú poiblí in Amharclann Ghaoth Dobhair ag a 8.00 anocht le tabhairt faoi Phlean Forbartha Comhtháite Pobail do Limistéar Pleanála Teanga an Iarthuaiscirt.

Dúirt Colm Ó Baoill, ball den choiste sealadach go bhfuil go leor den réamhobair le heolas a chruinniú don phlean curtha i gcrích, ach go dteastaíonn ionchur ón phobal sa phlean seo.

Bhí baint ag na coistí pobail éagsúla sa Limistéar leis an réamh phleanáil seo, agus beidh staidéar féidearthachtaí le déanamh anois.

Táthar ag iarraidh go ndíreoidh an plean seo ar achan gné den saol sa cheantar, ó chúrsaí eacnamaíochta go cúrsaí teanga.