Míoca

Tá cáineadh láidir déanta ag roinnt úinéirí tithe a bhfuil míoca ina dtithe cónaithe ar chuid cainte an Tánaiste, Leo Varadkar inné, go gcaithfear smaoineamh ar an cháin íocóir agus leasaithe a ndéanamh ar an scéim chúitimh.

Dúirt an Tánaiste inné go ndéanfaidh an Rialtas achan dícheall scéim fiúntach a chur ar fáil dona daoine a bhfuil míoca ina dtithe.

Dúirt sé go gcaithfear a chur san áireamh an tionchar a bheas ag an scéim seo ar an cháin íocóir. Ní an rialtas a bheas ag íoc ar son seo, ach sé'n gnáth cháin íocóir a bheas ag íoc ar a shon, a dúirt sé.

Bhí costas measta de €1.5 Billiún euro luaite leis an scéim chúitimh cheana féin, ach tá sé ráite ag an Aire Tithíochta Darragh O'Brien go bhféadfadh sé a bheith i bhfad níos mó ná sin.

D'admhaigh an Tánaiste inné nach bhfuil an scéim chúitimh reatha sásúil, agus dúirt sé go gcaithfidh an Rialtas smacht a bheith acu ar chostais maidir leis an scéim.

Fostaíocht

Tá tosaíocht a thabhairt do réigiún an iarthair agus an iar thuaiscirt agus cinntithe a ndéanamh ag an Rialtas maidir le maoiniú de, a dúirt an Tánaiste Leo Varadkar sa Dáil inné.

Dúirt sé é sin agus é ag freagairt ceiste ón Teachta Dála Seán Canney. Thagair an Tánaiste do dheontais fostaíochta óna Roinn féin, agus dúirt sé go bhfuil deontais mar sin a gceadú san iarthar agus san iar thuaisceart nach bhfuil a gceadú i réigiúin eile sa tír.

Tá tosaíocht ag an réigiún ó thaobh cruthú fostaíochta de, a dúirt an tAire Varadkar sa Dáil tráthnóna inné. Thagair sé fosta den infheistíocht i mbóithre agus leathanbhanda sa réigiún.

Drugaí

Measann an PSNI go bhfuil an INLA gníomhach i ndáileamh agus i seachadadh drugaí ó lárionad dá gcuid i gcontae Dhún na nGall.

Tá fiosrúchán tras teorann ag leanstan ar aghaidh maidir le gníomhaíochtaí coiriúla tras teorann an INLA, agus measann An Garda Síochána go bhfuil ionaid acu i nDún na nGall agus i mBaile Átha Cliath, atá in úsáid le díriú ar ghníomhaíochtaí coiriúlachta sna Sé Contae.

Deir an PSNI go bhfuil siad den tuairim go bhfuil an INLA gníomhach i ndáileamh drugaí, ciapadh, sciúradh airgid, agus ag tabhairt iasachtaí airgid go mídhleathach ar rátaí arda úis.

Mar pháirt de fhiosrúchán An Gharda Síochána agus an PSNI bhí cuardach mór ar bun ar dhá thaobh den teorann i mí Mheitheamh i mbliana, agus cuardaíodh roinnt tithe i nDún na nGall, Baile Átha Cliath agus Doire. Gabhadh naonúr i nDoire mar pháirt de seo agus fuaireas cuid mhaith drugaí san ruathar chomh maith.

Covid-19

Tá méadú i líon na gcásanna Covid 19 i nDún na nGall i dtréimhse coicíse de réir na bhfigiúirí is deireanaí a d'fhógair an Lárionad Faire Um Chosaint Sláinte.

Deimhníodh 1,282 cás den víreas Covid-19 i nDún na nGall i dtréimhse coicíse, idir an 3ú agus an 19ú lá den Mhí seo.

Tá ráta na gcásanna i nDún na nGall ag 805.3 cás i measc achan 100,000 duine, an dara ráta is airde sa tír go fóill, i gcomparáid leis an mheán ráta náisiúnta atá ag 390.8.

Athrú aeráide

Ní thig an locht go hiomlán a chur ar fheirmeoirí agus plé a dhéanamh ar athrú aeráide, a deir Seanie Ó Baoill, ball de Choiste Náisiúnta Feirmeoirí Cnoic agus Natura na hÉireann.

Dúirt sé go bhfuil barraíocht béime a chur ar fheirmeoirí agus an tábhacht go n-athródh feirmeoirí a gcleachtais oibre, agus nach bhfuil go leor béime a chur ar earnáil eile mar cúrsaí tionsclaíochta agus iompair.

Maidir leis an fheirmeoireacht féin, dúirt Seanie Ó Baoill go gcuirfidh na moltaí atá a bplé maidir le Ceantair Speisialta Caomhnaithe isteach ar fheirmeoirí i nDún na nGall, áit a bhfuil se molta na ceantracha speisialta caomhnaithe a mhéadú ó 13% go 30% .

Thug sé le fios go bhfuil moltaí curtha ag an eagraíocht chuig an Rialtas agus é ráite acu go gcaithfear díriú ar cheisteanna eile chomh maith leis an líon stoc a ísliú nuair atá plé a dhéanamh ar athrú aeráide.

Mic léinn

Tá iarratas déanta ag 3,936 mac léinn as Dún na nGall ar dheontas SUSI le freastal ar chúrsaí in institiúid tríú leibhéal go dtí seo i mbliana, a thug an Teachta Dála Peadar Tóibín le fios.

Sin laghdú de 671 ar líon na n-iarratas a rinne mic léinn as Dún na nGall ar dheontais SUSI anuraidh. As na micléinn a rinne iarratais ar dheontais SUSI don bhliain 2021/22 ceadaíodh 3,193 deontas go dtí seo i mbliana, a dúirt an Teachta Tóibín.

Tá imní léirithe ag an Teachta Tóibín faoin mhoill atá ar chóras SUSI iarratais ar dheontais a phróiseáil do mhic léinn arís i mbliana.