Míoca

Dúirt Cathaoirleach Bhord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall agus Leas Chathaoirleach Coiste Míoca den Chomhairle Condae an Comhairleoir Condae Albert Doherty go bhfuil teagmháil déanta ag an Bhord leis an Roinn Oideachais le níos mo tacaíochta a thabhairt do dhaltaí agus do bhaill foirne ina bhfuil Brící lochtacha Míoca ina gcuid tithe.

Dúirt sé go bhfuil deacrachtaí móra ag daltaí agus ag foirne oibre díriú ar a gcuid oibre nuair atá siad imníoch faoina gcuid tithe agus go bhfuil sé tábhachtach Cúntóirí Breise agus Síceolaithe a earcú le tacaíocht a thabhairt daofa.

Scoltacha

Reáchtáil Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall cruinniú in Ionad Fóillíochta an Aura i Leitir Ceanainn inne, seo an chead chruinniú acu le cheile le bliain go leith. Dúirt Príomhfheidhmeannach an Bhoird Anne Mc Hugh go bhfuil sí sásta go bhfuil na Scoltacha uilig atá faoina gcúram foscailte arís agus nach raibh mórán cásanna de Covid 19 sa scoltacha.

Covid-19

Tá naoi n-othar déag leis an víreas Covid 19 in Otharlann Leitir Ceanainn inniu. Sin an ceathrú líon is airde d'othair leis an víreas Covid 19 in otharlanna na tíre, de réir na bhfigiúirí is deireanaí a d'fhógair Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte. Deimhníodh cás amháin úr den víreas Covid 19 san Otharlann le ceithre huaire fichead. Trí othar leis an Víreas atá ag fáil cóir leighis in Aonad Dianchúram na hotharlainne faoi láthair.

Leathanbhanda

Caithfidh an tAire Líonraí agus Cumarsáide Eamon Ryan cruinniú a eagrú ar bhonn práinne le Comhairleoirí Condae agus Teachtaí Dála i nDún na nGall le dlús a chur leis an obair le leathanbhanda ardluais a chur ar fáil sa Chondae, a dúirt Teachta Dála Shinn Féin, Pádraig Mac Lochlainn.

Cuireadh i n-iúl ag cruinniú de Chomhairleoirí Condae agus Teachtaí Dála Dhún na nGall inné go bhfeadfadh sé a bheith suas le sé bliana sula mbeidh soláthar leathanbhanda ag pobail i nDún na nGall faoin scéim náisiúnta leathanbhanda.

Líomhaintí pleanála

Tá sé ráite ag an Aire Tithíochta Darragh O'Brien nach raibh deis aige go fóill an tuairisc atá déanta ar líomhaintí faoi mhírialtachtaí pleanála i gCondae Dhún na nGall a scrúdú.

Cuireadh an tuairisc faoin athbhreithniú ar mhírialtachtaí pleanála i gCondae Dhún na nGall faoi bhráid na Roinne Tithíochta i Mí an Mheithimh 2017.