Coireacht ar líne

Rinneadh plé ar an fhadhb atá sa Chondae le cibear-choireacht nó ionsaithe coiriúla ar líne ag cruinniú de Chomh choiste Póilíneachta Dhún na nGall tráthnóna Dé hAoine.

Rinne an Phríomh cheannfort Paul Cleary ó Bhiúró Náisiúnta an Gharda Síochána a bhí i láthair ag an chruinniú, cur síos ar an ardú atá tagtha ar líon na n-ionsaithe ar chórais ríomhaireachta, chomh maith le bagairtí agus tromaíocht atá a dhéanamh ar dhaoine tré téacsanna, scairteanna gutháin no ríomhphoist.

Thug sé le fios go bhfuil Traenáil faighte ag ocht nGarda is fiche i nDún na Gall le heachtraí amhrasacha agus tromchúiseacha digiteacha a aithint.

Tá sé beartaithe Seachtain feasachta slándála ar líne a sheoladh i Leitir Ceanainn ar an 5ú lá de Mhí Dheireadh Fómhair.

Lorg cibear-choirpigh airgead fuascailte o dhá Chomhlacht sa Chondae ar na moillibh nuair a rinneadh ionsaí ar a gcórais ríomhaireachta.

Dúirt an Príomh cheannfort Paul Cleary nach dtiocfaidh leis níos mo eolais a thabhairt ar na cásanna mar go bhfuil a fhoireann ag obair leis an dá chomhlacht agus go bhfuil na fiosrúcháin ag leanstan ar aghaidh.

Mhol sé do Chomhlachtaí infheistíocht a dhéanamh ar shlándáil ar líne.

Covid-19

Tá dhá othar agus fiche leis an víreas Covid 19 in Otharlann Leitir Ceanainn inniu.

Sin an tríú líon is airde d'othair leis an víreas Covid 19 in otharlanna na tíre, de réir na bhfigiúirí is deireanaí a d'fhógair Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte.

Deimhníodh ceithre chás úr den víreas Covid 19 san Otharlann le ceithre huaire fichead.

Ceithre othar leis an Víreas atá ag fáil cóir leighis in Aonad Dianchúram na hotharlainne faoi láthair agus tá beirt eile san Otharlann a bhfuil amhras go bhfuil an víreas orthu.

Míoca


Tá sé beartaithe ag ionadaithe ón Ghrúpa Gníomhaíochta míoca i nDún na nGall agóid eile a reáchtáil i mBaile Átha Cliath ar an mhí seo chugainn muna mbeidh cúiteamh 100% a chur ar fáil ag an Aire Tithíochta Darragh O Brien faoin scéim.

Rinne an Grúpa a gcur i láthair deireanach don Aire Tithíochta Darragh O Brien Dé hAoine is chuaigh thart agus chuir siad a gcuid aighneachtaí faoi bhráid an Rialtais.

Tá sé beartaithe an dara agóid a reáchtáil i mBaile Átha Cliath ar an ochtú lá do Mhí Dheireadh Fómhair.

Sceana

Tá méadú leanúnach ar líon na sceana a ghabh An Gharda Síochána ó bhaill den phobal i nDún na nGall. Ghabh Gardaí sa chontae chor a bheith 200 scian ó bhaill den phobal ó 2016.

Do réir an eolais atá curtha ar fáil ag an Roinn Dlí agus Cirt do Theachta Dála Fhine Gael, Neale Richmond, ba anuraidh an bhliain a ba mhó a gabhadh sceana sa chontae le roinnt blianta nuair a gabhadh 46 scian.

Tiomáint chontúirteach

Tháinig Dillon McCool, bhliain déag d'aois as Loch an Iúir os comhar suí speisialta Cúirte i gCluain Salach inné, maidir le heachtra tiomáint chontúirteach ag an deireadh seachtaine.

Bhí sé cúisithe as tiomáint chontúirteach ag Croithlí tráthnóna Dé Sathairn, agus ghabh Gardaí é mar gheall ar an eachtra sin i Loch an Iúir ina dhiaidh sin.

Chuir Gardaí i gcoinne bannaí a cheadú do ag an suí speisialta Cúirte inné. Táthar a choinneáil i bpríosún Chaisleán Riabhaigh go dtiocfaidh sé os comhair Cúirte arís i gCluain Salach Déardaoin.

Bhí Dillon McCool os comhar Cúirte Dúiche an Chlocháin Léith ar an Mháirt s'chuaigh thart agus Cúirt Dúiche an Fháil Carraigh ar an Chéadaoin s'chuaigh thart, maidir le roinnt coireanna tiomána.

Gearradh téarma príosúnachta sé mhí air i gCúirt an Fháil Carraigh agus téarma 10 mí i gCúirt an Chlocháin Léith ar an tseachtain seo caite.

Laoch Oidhreachta

Sé inniu an dáta deireanach gur féidir ainmniúcháin a dhéanamh do Ghradam Laoch Oidhreachta.

Tá ainmniúcháin a lorg ag an Chomhairle Oidhreachta ó bhaill den phobal do Ghradam Laoch Oidhreachta.

Tabharfar aitheantas do dhuine a rinne obair mhór ag cur chun cinn cúrsaí oidhreachta.

Tabharfar aitheantas do dhuine a rinne obair mhór ag cur chun cinn cúrsaí oidhreachta. Is féidir ainmniúcháin a dhéanamh ar an suíomh idirlíon HeritageCouncil.ie.