Timpiste mharfach

Maraíodh fear ina chuid ochtóidí i dtimpiste bóthair idir dhá charr ag Rinn Uí Choigligh in Inis Eoghain tráthnóna inné.

Tharla an timpiste ar bhealach R238 ag an Bhruach Glas, Rinn Uí Choigligh, ag 5.30 tráthnóna inné. Ba tiománaí a bhí san fhear a maraíodh sa timpiste.

Bhain mionghortaithe don bheirt a bhí sa charr eile, beirt fhear ina gcuid tríochadaí, agus cuireadh comhar leighis orthusan beirt ag láthair na timpiste.

Aistríodh corp an té a maraíodh ón láthair go Otharlann Leitir Ceanainn, áit a ndéanfar scrúdú iar bháis ar an chorp ansin.

Tá an bealach idir An Mháigh agus Rinn Uí Choigligh druidte faoi láthair, agus tá trácht a chur malairt slí.

Tá achainí déanta ag Gardaí ar dhuine ar bith a chonaic an timpiste nó a bhfuil taifead ceamara ina gcarranna acu, teagmháil a dhéanamh le Gardaí i mBun Crannacha.

Tuirbíní gaoithe

Tá comhráití curtha ar bun ag Coillte agus comhlacht déantús tuirbíní gaoithe, Orsted as an Danmhairg, leis an Bhord Pleanála, le feirm ghaoithe 140 Mega Watt a fhorbairt ag an Chochar Corr in aice leis na Dubhchorraidh.

Chosnódh an fhorbairt seo breis agus €100m le tógáil, agus bheadh sé i gceist 23 tuirbín ghaoithe a chur ar an láthair.

Bhí pleananna cheana féin ag Brookfield Renewables don fheirm ghaoithe seo, ach cheannaigh Orsted Brookfield Renewables sa tsamhradh ar €582m.

Meastar go mbeidh na pleananna críochnaithe don fhorbairt i dtús na bliana seo chugainn, agus go mbeidh iarratas úr ar chead pleanála a dhéanamh an samhradh seo chugainn.

Covid-19

De réir na bhfigiúirí is deireanaí ón Lár-Ionad Faire Um Chosaint Sláinte, léirítear go bhfuair ceathrar eile bás i nDún na nGall le seachtain leis an víreas Covid-19.

Tá seo bunaithe ar fhigiúirí suas go dtí'n Mháirt an 14ú lá do Mhí Mheán Fómhair. 189 duine i nDún na nGall a fuair bás go dtí seo mar gheall ar an víreas Covid-19 ó thús na géarchéime.

Mol Digiteach

Bhéarfaidh an tAire Forbairt Pobail agus Tuaithe Heather Humphreys cuairt ar Shrath an Urláir agus ar Bhealach Féith ar maidin inniu.

Dhéanfaidh sí an Mol Digiteach ag Ionad Fiontair BASE i Srath an Urláir a oscailt go hoifigiúil.

Tá spás agus tacaíocht ar fáil sa Mhol Digiteach le gnónna a fhás agus a fhorbairt.

Ina dhiaidh sin, bhéarfaidh an tAire Humphreys cuairt ar shean phictiúrlann an Ritz, agus ar shuíomh An SEED, i Srath an Urláir agus sula bhfágfaidh sí an ceanta , dhéanfaidh sí seirbhís WiFi4EU a sheoladh ag Amharclann Balor ar Phríomh shráid Bhealach Féich.

Míoca

Beidh grúpaí gníomhaíochta MICA Dhún na nGall ag déanamh a gcur i láthair deireanach don Aire Tithíochta Darragh O Brien inniu agus iad ag cur a gcuid aighneachtaí faoi bhráid an Rialtais.

Dúirt an tAire Tithíochta Darragh O'Brien gur chas sé le grúpaí d'úinéirí tí i gceantracha áirithe i nDún na nGall, ina dtithe, agus go bhfuil sé ag gabhail a chinntiú go mbeidh feabhas a chur ar an scéim a gheall an an Rialtas roinnt blianta o shin.

Dúirt an tAire O Brien go dtuigeann sé an strus agus an brú atá ar dhaoine de bharr MICA a bheith ina dtithe cónaithe agus go ndéanfaidh sé achan iarracht a chinntiú go mbeidh feabhas a chur ar an scéim.

Otharcharr

Tá socrú déanta ag fóchumann Naomh Adhamhnáin i Leitir Ceanainn le Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte, áiseanna a chur ar fáil do lárionad otharcharr ar bhonn sealadach.

Cuireadh tús le hobair athchóirithe ag Ceanncheathrú an tSeirbhís Náisiúnta Otharcharranna ag Otharlann Leitir Ceanainn an tseachtain seo agus mairfidh an obair suas le dhá mhí.

Dúirt Fergus Mac Aoidh, Oifigeach Gaeilge Naomh Adhamhnáin go bhfuil áiseanna an chumainn fóirsteanach dona leithid.

Tá deich n-otharcharr lonnaithe go sealadach ag Páirc Uí Dhomhnaill, agus beidh an fhoireann ag baint úsáide as oifigí, aiseanna riaracháin agus seomraí feistis an chumainn fosta.

Mór-Phlean Forbartha

Tá cuireadh a thabhairt don phobal a dtuairimí a thabhairt ar Mhór-Phlean Forbartha atá beartaithe don Diamant agus an chéibh i mBaile Dhún na nGall.

Tá comhlacht ailteoireachta Paul Doherty ceaptha ag Comhairle Contae Dhún na nGall leis an phlean a chur le chéile.

Beidh an Chomhairle Contae ag obair i gcomhair le Fáilte Éireann, grúpaí pobail, lucht gnó agus daoine aonarach, leis an phlean a ullmhú.

Dúirt Cathaoirleach Cheantar Bardais Dhún na nGall, an Comhairleoir Barry Sweeney go bhfuil deiseanna móra forbartha ag an chéibh, agus an Diamant, a rachaidh chun sochair don phobal agus do chuairteoirí, agus tá sé ag impí ar an phobal moltaí agus tuairimí a dhéanamh faoin phlean.

Teach Tábhairne

Tá teach tábhairne i nDún na nGall ainmnithe mar Teach Tábhairne na bliana ag Gradaim Fáilteachais agus Bídh Georgina Campbell.

Bronnadh an gradam seo ar The Olde Glen i gCarraig Airt, i ndiaidh cigireacht gan choinne a bheith déanta.
Tugadh ard mholadh don tábhairne san iniúchadh a rinneadh.