Bhí taom croí ag Seán Breathnach ón Rinn i bPort Láirge an tseachtain seo caite, agus in agallamh ar An Saol ó Dheas ar RTÉ Raidió na Gaeltachta Déardaoin mhínigh sé go raibh an t-ádh leis a bheith beo mar nach raibh an cúram a bhí ag teastáil uaidh ar fáil dó in Ospidéal Phort Láirge, agus gurb éigean é a chur go Ospidéal na hOllscoile, Corcaigh faoi dheifir.

San agallamh le Helen Ní Shé, dúirt Seán go raibh fearg air nach bhféadfaí breathnú ina dhiaidh i bPort Láirge.

"Tá fearg orm nach raibh mé in ann dul go Port Láirge agus go bhféachaidís i mo dhiaidh thíos ansan... Tá go leor daoine tar éis bás a fháil ar thaobh an bhóthair ar a slí go Corcaigh nó Baile Átha Cliath mar gheall air seo."

Mhínigh Seán gur bhuail pianta é oíche Dé Céadaoin, ach nár thug sé aird mar is ceart orthu go dtí maidin Dé Sathairn nuair a moladh dó a dhul gan mhoill go dtí an ospidéal, agus gan tiomáint é féin.

Tugadh isteach láithreach é, ach ba léir an-tapaidh go mbeadh gá é a aistriú go Corcaigh don chúram a bhí ag teastáil, mar go raibh baol ann go mbeadh taom croí eile aige.

"Níl an tseirbhís i bPort Láirge. Tá dhá cath lab i bPort Láirge, ach níl aon dochtúirí nó banaltraí ann chun iad a oibriú... Níl siad oscailte ag an deireadh seachtaine. Má tá tú chun taom croí a bheith agat nó má tá aon trioblóid leis an gcroí agat, caithfidh tú é a dhéanamh in uaireanta oifige."

"Tháinig beirt leaids otharchairr isteach agus bhí trolly acu agus dúirt siad 'Are you Seán?' ‘I am’ arsa mise. ‘You’re coming with us.’ ‘You’ve the wrong fella’ a dúirt mise. ‘We’re going for a spin now.’ Agus dúradar go rabhamar ag dul go Corcaigh agus nach mbeadh muid ag déanamh aon mhoill."

Tugadh Seán san otharcharr go dtí Ospidéal na hOllscoile i gCorcaigh, agus dúirt sé san agallamh go raibh sé thuas ar an mbord ansin agus na tástálacha leighis tosaithe taobh istigh de dhá nóiméad ón uair gur shroich siad an t-ospidéal. Bhí siad in ann fáil réidh ansin leis an mbac a bhí ina chroí, ach tuigeann Seán go raibh an t-ádh dearg leis, agus gur iomaí duine nach raibh an t-ádh céanna leo. Tá sé ar ais sa bhaile sa Rinn ó oíche Dé Céadaoin.

Dúirt sé go raibh sé in am ag na polaiteoirí gníomhú ar na gealltanais a bhí tugtha do mhuintir an iardheiscirt le fada.

"Ó thosaigh COVID tá gach rud curtha ar leataobh – ní amháin na seirbhísí croí, ach seirbhísí ailse agus mar sin de, tá siad saghas dearúdta."

"Tá sé in am acu anois Port Láirge a chur ar an gcéad chéim, ní an chéim dheireanach, tá muid sa chúl do gach rud – ní hamháin an t-ospidéal, ollscoil, city development agus obair go léir seo a bhí le déanamh acu... tá siad go léir dearúdta ... Leaids tógaigí amach an méar agus déanaigí rud éigin do mhuintir Phort Láirge.

Bhí Seán Breathnach faoi agallamh Déardaoin 16 Méan Fómhair 2021 ar An Saol ó Dheas ar RTÉ Raidió na Gaeltachta.