Otharlanna

Tá coinníollacha in Otharlanna na tíre ag dul chun donais faoi láthair agus tá plódú sna hAonaid Éigeandála a dúirt Karen Nic Gabhann Uachtarán Chumann Altraí agus Ban Cabhrach na hÉireann.

Léirigh Karen Nic Gabahnn, as Oileán Árainn Mhór, imní faoi líon na n-othair atá ar thralaithe i láthair na huaire agus dúirt sí go bhfuil altraí ag fulaingt mar gheall ar an ualach oibre atá orthu.

Tá naoi n-othar déag leis an víreas Covid 19 in Otharlann Leitir Ceanainn inniu, méadú do bheirt ar an lá roimhe sin, de réir na bhfigiúirí is deireanaí a d'fhógair Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte.

Míoca

Beidh brúghrúpaí éagsúla as Dún na nGall ag léirsiú taobh amuigh de Dháil Éireann inniu agus an Dáil ar ais arís don téarma úr.

Beidh baill den ghrúpa atá ag tabhairt tacaíochta d'úinéirí tí as Dún na nGall a bhfuil na brící lochtacha Míoca ina dtithe ag léirsiú taobh amuigh den Dáil ag 5:30 tráthnóna, mar chuid den Chomhaontas Naisiúnta Tithíochta.

Tá eolas a lorg ag an Chomhairleoir Contae Frank Mc Brearty ó Chomhairle Contae Dhún na nGall maidir leis na tairiscintí atá curtha ag an Chomhairle Condae chuig innealtóirí le scrúdú a dhéanamh ar Mhíoca sna brící i dtithe de chuid na Comhairle Contae.

Dúirt sé go bhfuil sé tábhachtach go ndéanfaidh an scrúdú seo, mar go bhfuil go leor tithe ina bhfuil Míocaiontu ina cheantar féin.

Oibrithe deonacha

Tá fíorthábhacht le hoibrithe deonacha le seirbhísí riachtanacha, féilte, agus imeachtaí a chur ar fáil i gCondae Dhún na nGall a dúirt John Ó Cuireáin ó Ionad Saorálach Dhún na nGall.

Dúirt sé go raibh na hoibrithe deonacha lárnach in obair phobail le linn na pandéime agus go bhfuil duine as gach cúigear sa chondae a bhíonn ag tairiscint a gcuid ama go deonach le cuidiú le daoine eile.

Príosúnacht

Gearradh téarma príosúnachta deich mí ar Dillan McCool, aon bhliain is fiche d'aois, as Loch an Iúir, nuair a tháinig sé os comhair na Cúirte Dúiche ar an Chlochán Liath inné, de bharr sraith coireanna tiomána.

Dúirt an Breitheamh Sandra Murphy nach raibh aon aird ag Dillan McCool ar dhlíthe árachais na tíre. Cuireadh bac tiomána ocht mbliana air chomh maith.

Socraíodh bannaí de €250 chun achomharc a dhéanamh go dtí an Chúirt Chuarda, rud a rinne an cosantóir sa Chúirt inné.

Gréasán Digiteach

Dhéanfar Suíomh Gréasáin Digiteach Dhún na nGall a sheoladh inniu.

Beidh eolas faoina háiseanna agus na hacmhainní uilig atá sa Chondae agus faoi phlean gníomhaíochta digiteacha ata beartaithe don Chondae.

Beidh an seoladh inniu ar 2 a chlog.