Iarnród ardluais molta

D'fhéadfadh iarnród ardluais ó Chorcaigh go Dún na nGall a bheith mar pháirt den phlean chun uasghrádú a dhéanamh ar chórais iarnróid na tíre, a deir an tAire Éamonn Ryan.

Cuirfidh sé an plean sin os comhair bhaill den Chomhaontas Glas ag tionól a bheas ag an pháirtí inniu i mBaile Átha Cliath.

Cuireadh tús le hathbhreithniú ar chóras iarnróid na tíre sa tsamhradh i gcomhar le Feidhmeannas Thuaisceart Éireann, agus tá plé ar líne traenach a oscailt arís idir Leitir Ceanainn agus Doire.

D'fhéadfaí deiseanna a chruthú do phaisinéirí taisteal ar thraein ó Dhún na nGall go Béal Feirste agus ó sin go Baile Átha Cliath agus Corcaigh, a deir an tAire Ryan.

Beidh an t-athbhreithniú seo ag amharc ar na deiseanna atá ann forbairt a dhéanamh ar línte traenach ar chósta an iarthair.

Bac ar dhíshealbhú san Iarthuaisceart

Ba cheart bac a chur ar dhíshealbhú san Iarthuaisceart go mbeidh géarchéim MICA réitithe agus tithe cóirithe nó tógtha go húr, a deir eagraí réigiúnach na carthanachta Pobal Shimóin san iar thuaisceart, Noel Daly.

Measann sé go mbeidh dúshlán mór rompu san Iarthuaisceart de bharr géarchéim MICA, agus tá imní air go mbeidh daoine gan dídean muna mbeidh socrú mar is ceart curtha ar fáil daofa.

Dúirt sé, le 7,000 teach san iar thuaisceart le brící lochtacha MICA, beidh tionchar mór aige sin ar úinéirí tí go ceann 12 mhí, agus measann sé go mbeidh méadú mór ar dhaoine gan dídean dá bharr seo.

Thug sé le fios go bhfuil corradh le 90 duine sa réigiún ag lorg lóistín éigeandála achan seachtain, ach seans maith go rachaidh sé sin go mór i méid agus tithe le mica le leagan, a dúirt Noel Daly.

Níl sé soiléir go díreach cén plean atá ag an Rialtas le lóistín a chur ar fáil fhad agus a bheas tithe á gcóiriú nó a dtógáil go húr, a dúirt sé.

Togra turasóireachta do na oileáin

Tá togra turasóireachta a fhorbairt ag Comhar na nOileán d'oileáin amach ó chósta Ghaoth Dobhair agus Chloich Cheann Fhaola don chéad bhliain eile.

Beidh sé seo mar pháirt de mhórthogra Bealaí Gorma na n-oileán, agus beidh forbairt a dhéanamh ar spóirt uisce ar nós snorcláil, curachóireacht, agus siúlóidí cois cósta mar pháirt den togra.

Dúirt an Comhairleoir Contae Anthony Molloy, ball de Chomhar na nOileán, go mbeidh sé seo dírithe ar oileáin Thoraigh, Inis Bó Finne, Gabhla, Inis Meáin agus Inis Oirthear.

Tá maoiniú faighte ag Comhar na nOileán faoi chiste Leader don togra seo, agus tá tairiscintí á lorg don chéad chuid den togra anois.

Is tús maith é seo chun forbairt a dhéanamh ar oileáin bheaga iarthar Dhún na nGall, ach caithfear brú a chur ar na húdaráis tuilleadh infheistíochta a dhéanamh sna hoileáin, a dúirt an Comhairleoir Molloy.

Eiseachadadh

Tháinig fear 42 bliain d'aois as Dún na nGall, atá a lorg i dTuaisceart Éioreann, os comhair na hArd-Chúirte i mBaile Átha Cliath, ag cur i gcoinne a eiseachadta.

Táthar sé curtha ina leith go raibh baint aige le gníomhaíochtaí sceimhlitheoireachta, agus a bheith mar bhall de ghrúpa easaontóirí poblachtánach.

Tá sé chúis i gcoinne Brendan Casey, pléascáin agus arm lóin a bheith ina sheilbh, san áireamh.

Deirtear gur tharla na coireanna seo idir Lúnasa agus Samhain 2014 in Iúir Cheann Trá.

Laghdú ar rátaí feinmharaithe

Tá laghdú mór ag teacht ar rátaí féinmharaithe i gcontae Dhún na nGall.

Léiríonn figiúirí atá foilsithe ag an Oifig Náisiúnta um Féinmharú a Chosc, go raibh ráta féinmhairaithe i nDún na nGall anuraidh ag 5.8 cás in achan 100,000 duine.

Tá sé sin i bhfad níos ísle ná ráta de 10.4 a bhí sa chontae idir na blianta 2004 agus 2006.

Anuraidh bhí 340 cás sa tír, 259 fear agus 81 bean.

Bhí an ráta i nDún na nGall anuraidh i bhfad níos lú ná an ráta náisiúnta de 10.5 cás in achan 100,000 duine.

Bhí an ráta chomh hard le 19.4 cás in achan 100,000 duine sa tír anuraidh d'fhir idir 45- 54 bhliana d'aois, agus an ráta céanna do mhná idir 45-54 bliain d'aois.

Obair thógála le tosú

Cuirfear tús inniu leis an obair thógála ar an síniú breise atá le cur le Pobalscoil Ghaoth Dobhair.

Beidh ionad úr oideachais speisialta agus seomraí ranga úra á fhorbairt ag an scoil.

Is é an conraitheoir tógála Dessie Dorian a bhéas i mbun na hoibre agus táthar ag súil go mbeidh an obair uilig críochnaithe i mí Lúnasa na bliana seo chugainn.

Tá 102 dalta úr san chéad bhliain i bPobalscoil Ghaoth Dobhair i mbliana, an líon is mó riamh san chéad bhliain sa scoil, agus tá brú mór spáis sa scoil mar gheall ar an líon ard daltaí atá ag freastal ar an scoil i mbliana.