Titim ar líon na gcásanna Covid

Tá titim ar líon na gcásanna den Víreas Covid 19 i gcúig cinn as seacht gcinn de cheantracha bardais Dhún na nGall i dtréimhse coicíse go dtí'n mheán oíche ar an Luain an 6ú lá de Mhí Mheán Fómhair.

Ainneoin go bhfuil titim ar ráta na gcásanna i gcúig cheantar bardais sa Chondae, tá cúigear acu i measc na gceantracha leis an ráta is airde den víreas Covid 19 sa tír i gcomparáid leis an mheán ráta náisiúnta.

Ba Ceantar Bardais Bhaile na nGallóglach agus Ceantar Bardais na nGleanntach an dá cheantar ina raibh ardú ar líon na gcásanna den víreas sa tréimhse coicíse sin.

Tá ceithre othar déag leis an víreas Covid 19 in Otharlann Leitir Ceanainn inniu, an líon céanna leis an lá roimhe sin, de réir na bhfigiúirí is deireanaí a d'fhógair Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.

Othar amháin leis an Víreas Covid 19 atá ag fáil comhar leighis in Aonad Dian Chúram Otharlann Leitir Ceanainn faoi láthair.

Tá srianta ar chuairteoirí i rannóga éagsúla in Otharlann Leitir Ceanainn faoi láthair mar gheall ar ráig den víreas a bheith san otharlann a d'fhogair Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte tráthnóna inné.

Méadú ar thrácht na mbóithre

Tá méadú de 216% ar thrácht ar bhóithre i nDún na nGall le tamall, i gcomparáid le figiúirí tráchta do mhí Eanáir 2020, roimh na géarchéime sláinte.

Seo de réir figiúirí ó Apple agus Google i dtaca le daoine a bheith ag taisteal, ag úsáid a gcarranna agus ag bogadh timpeall na tíre.

Táthar ag meas gur daoine ar saoire agus ag obair go sealadach sa chontae is cúis leis an mhéadú seo i nDún na nGall.

Méadú ar líon mac léinn i gColáiste Mhig Aoidh.

Dúirt Niall Comer, Léachtóir le Gaeilge in Ollscoil Uladh i gColáiste Mhic Aoidh, Doire go bhfuil fás tagtha ar líon na mac léinn as Dún na nGall atá le tabhairt faoi chúrsaí i mbliana i gColáiste Mhig Aoidh.

Mar gheall ar na forbairtí a rinneadh ar Champas Mhig Aoidh i mbliana leis an Scoil úr Leighis, dúirt sé go bhfuil go leor cúrsaí breise i nDoire agus go bhfuil pleananna idir lámha cúrsaí san Iarthuaisceart a mhéadú go ginearálta.

Droichead Coise le tógáil

Tá sé beartaithe ag Comhairle Condae Dhún na nGall Droichead Coise a thógáil ag Droichead na Cláidí ar an Bhun Bheag.

Beidh an droichead coise fóirsteanach do choisithe agus do rothaithe agus 30 méadar ar fhad.

Tá tairiscintí á lorg ag an Chomhairle Condae ó innealtóirí leis an Droichead Coise a dhearadh agus a fhorbairt.

Tithe ar ceant

Cuirfear cúig cinn de thithe cónaithe i nDún na nGall ar ceant de chuid BidX1 ar maidin inniu.

Tá treoirluach de idir €80,000 agus €175,000 luaite leis na tithe atá le cur ar ceant.

Cuirfear teach trí sheomra leapa i mBaile Shuingeáin ar ceant ar theoir luach de €80,000,

Beidh teach trí sheomra leapa i nGleann Fhaoligh in Inis Eoghain a chur ar ceant agus €100,000 luaite leis....tá €135,000 luaite le teach ceithre sheomra leapa i Rath Mealtáin agus tá €150,000 luaite le teach ceithre sheomra leapa i Maineár Uí Chuinneagáin.

Treoirluach de €175,000 atá luaite le teach sé sheomra leapa i mBaile Úr Uí Chuinneagáin.

Craobhacha Peile 2021

Cuirfear tús tráthnóna inniu le craobhacha Peile 2021 Chumann lúthchleas Gael Dhún na nGall.

Tráthnóna inniu sa chraobh idirmheánach casfaidh Naomh Muire Íochtar na Rosann ar Aodh Rua Chúl na gCuirdín ar na méillte i Mullach Dearg ag a hocht a chlog.

Is ar an Domhnach a imreofar na cluichí eile sa chraobh idirmheánach agus sa chraobh sinsir.