Easpa Foirne in Otharlann Leitir Ceanainn

Tá easpa foirne ag cur go mór le liostaí feithimh in Otharlann Leitir Ceanainn, de réir an IHCA, Cumann Dochtúirí Comhairleach Otharlanna na hÉireann.

Tá breis agus 20 post dochtúirí comhairleacha le líonadh faoi láthair san otharlann agus tá droch-chuma ar rudaí i mbéal an Gheimhridh, a deir an cumann.

Dúirt an Dochtúir Comhairleach Áine Burke, gur droch-chomhartha mar atá rudaí san otharlann faoi láthair, ar mar a bheas rudaí ansin sa Gheimhreadh.

Tá méadú de 43% le sé bliana ar líon na ndaoine ar liostaí feithimh san otharlann agus tá 21,000 duine ar liostaí feithimh ansin i láthair na huaire. Is ábhar imní líon na n-othar ar thralaithe i Leitir Ceanainn an tseachtain seo, a dúirt sí.

Ní thig leapacha breise a chur ar fáil gan foireann bhreise a chur ar fáil, agus tá gá le plean fadtéarmach don otharlann, a dúirt cumann.

Tá fadhbanna dochtúirí a mhealladh go Leitir Ceanainn, a dúirt an Dochtúir Comhairleach Áine Burke, ach caithfear na postanna seo a líonadh ar bhonn práinne, a dúirt sí.

Agóid Mica

Beidh agóid inniu ag roinnt úinéirí tithe as Dún na nGall a bhfuil brící lochtacha MICA ina dtithe cónaithe, ag an ollchruinniú ata ag páirtí Fhianna Fáil inniu i gcontae an Chabháin.

Tiocfaidh siad le chéile taobh amuigh de ostán an Slieve Russell, áit a bhfuil an cruinniú ag déanamh athbhreithniú ar thoradh an olltoghcháin deiridh, i measc ábhair eile.

Beidh súil acu tuilleadh airde a tharraingt ar a n-éileamh chun scéim cúitimh 100% a chur ar fáil daofa lena dtithe cónaithe a chóiriú nó a atógáil.

Meastar go mbeidh plé ag cruinniú Fhianna Fáil ar mar a chaill Fianna Fáil suíochán i nDáilcheantar Dhún na nGall san olltoghchán.

Deir tuairisc inmheánach de chuid an pháirtí gur easpa aitheantais ba chúis le mar a d'éirigh leis an pháirtí.

Tá 59 moladh déanta sa tuairisc inmheánach, a cuireadh chuig teachtaí Dála agus deanadóirí Fhianna Fáil, agus deirtear sa tuarascáil gur moltaí praiticiúla iad a chuideoidh leis an pháirtí suíocháin a bhaint i dtoghcháin feasta.

Ionad vacsaínithe á oscailt

Osclóidh Ionad Vacsaínithe in Ailt an Chorráin ar maidin inniu in Ionad Pobail Naomh Columba.

Beidh an t-ionad ag feidhmiú ar a laghad lá amháin sa tseachtain, ag brath ar éileamh ón phobal.

Beidh deis ag daoine nach bhfuil aon choinne acu freastal ar an ionad inniu idir 11.00 ar maidin agus a 3.00 a chlog tráthnóna.

Lena chois sin, thig le daoine thar 12 bhliain an chéad dáileog den vacsaín Pfizer a fháil ag an ionad agus beidh an dara dáileog Pfizer á thairiscint do dhaoine gan coinne fhad agus go bhfuair siad an chéad dáileog roimh an 20 Lúnasa.

Thug Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte le fios go mbeidh ionad vacsaínithe Leitir Ceanainn ag Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn ar oscailt anois 5 lá na seachtaine, sin laghdú ar na huaireanta oscailte a bhí acu go dtí seo.

Bagairt stailce ó rúnaithe scoile

Rachaidh rúnaithe ó Cheardchumann Fórsa i mbun stailce aon lae Dé Céadaoin seo chugainn agus beidh siad i mbun agóidíochta taobh amuigh de Dháil Éireann agus d'oifigí na Roinne Oideachais.

Dúirt Joan Nic Géidigh, Rúnaí i Scoil Cholmcille, An Tearmann, go bhfuil cothromaíocht á lorg acu, agus go bhfuil rúnaithe atá ag déanamh na hoibre céanna ar dhá scála pá.

Tá rúnaithe a n-íoc ag an Roinn Oideachais agus cearta iomlán acu ó thaobh laethanta saoire agus pinsin agus rúnaithe eile ata a n-íoc ag boird bainistíochta agus nach bhfuil cearta ar bith acu, a dúirt sí.

Dúirt sí fosta go bhfuil siad ag lorg cothromaíochta agus go bhfuil an easpa dul chun cinn ar an cheist seo ag cruthú cuid mhór frustrachais.

Muna dtiocfar ar shocrú go luath, dúirt Joan Nic Géidigh go mb'fhéidir nach mbeadh rogha ar bith ag na rúnaithe ach a ghabhail i mbun stailce.

Deontais ceadaithe

Tá deontais ar fiú €264,000 iad ceadaithe ag Fáilte Éireann do dhá láthair i nDún na nGall le áiseanna itheacháin faoin aer a fhorbairt.

Ceadaíodh an t-airgead seo do Chomhairle Contae Dhún na nGall, agus tá chor a bheith €127,000 ar fáil do charrchlós West End i mBun Dobhráin agus €137,000 do Bhóthar an Phoirt i Leitir Ceanainn faoin scéim.

Cuireadh maoiniú ar fiú €9m ar fáil do 38 láthair sa tír, péire acusan i nDún na nGall.

Lá eolais

Beidh lá eolais ar siúl in Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn amárach ó 9:30 ar maidin go dtí'n 5.00 tráthnóna do dhaoine atá ag iarraidh freastal ar chúrsaí san Institiúid.

Caithfear spás a chur in áirithint le freastal ar ócáid eolais seo.

Beidh deis ag daoine atá ag iarraidh clárú le LYIT castáil le léachtóirí, teagascóirí agus le foireann riaracháin na hinstitiúide le heolas a fháil ar chúrsaí lóistín, deontais agus seirbhísí tacaíochta.

Is féidir spás a chur in áirithint ar shuíomh idirlín lyit.ie