Otharlann Leitir Ceanainn

Beidh seirbhísí go mór faoi bhrú in Otharlann Leitir Ceanainn an Geimhreadh seo, dar leis an dochtúir teaghlaigh i Sraith an Urláir, An Dochtúir Ciarán Ó Fearraigh.

Tá cúrsaí olc go leor in Otharlann Leitir Ceanainn mar atá faoi láthair, a dúirt sé, ach beidh brú breise ar sheirbhísí san Aonad Timpiste agus Éigeandála aimsir an Gheimhridh, a dúirt sé.

Dúirt an Dochtúir Ó Fearraigh go bhfuil gá le níos mó infheistíochta in Otharlann Leitir Ceanainn, mar go bhfuil ciorraithe a ndéanamh ar barraíocht seirbhísí ansin, agus liostaí feithimh ag éirí níos faide san otharlann.

Ionaid tástála Covid-19

Caithfear coinne a dhéanamh roimh reidh le freastal ar ionaid tástála Covid-19 i nDún na nGall don chuid eile den tseachtain seo, mar gheall ar an líon ard daoine atá ag freastal ar na hionaid tástála sa Chontae le cupla lá anuas.

Deir Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte go mbeidh tástáil don víreas Covid-19 ag leanstan ar aghaidh in ionaid tástála Naomh Conaill i Leitir Ceanainn agus Ionad Cleary's i mBaile Dhún na nGall ach go bhfuil gá coinne a dhéanamh roimh reidh ar shuíomh idirlíon Fheidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte.

Is socrú sealadach é seo a deir an Fheidhmeannacht lena chinntiú nach mbeidh fanacht fhada ag daoine agus iad ag freastal ar na hionaid tástála seo.

Íocaíochtaí paindéime

Tháinig laghdú de 114 ar líon na ndaoine a bhí ag fáil íocaíochtaí dífhostaíochta na paindéime i nDún na nGall le seachtain.

Tá na híocaíochtaí a bhfáil ag 4,102 duine sa Chontae an tseachtain seo, laghdú ó 4,216 ar an tseachtain s'chuaigh thart.

Tá Dún na nGall ar an 7ú Condae is mó sa Stát ina bhfuil daoine ag fáil na híocaíochtaí seo faoi láthair. Go náisiúnta fuair thar 140,000 duine íocaíocht an tseachtain seo, laghdú de 3,468 ar an tseachtain s'chuaigh thart.

D'íoc an Rialtas €41.4 milliún euro ina iomláine d'íocaíochtaí an tseachtain seo.

Míoca

Tá agóid beartaithe ag lucht feachtasaíochta ar son úinéirí tí a bhfuil na brící lochtacha míoca ina dtithe, i Leifear ar an tSathairn seo.

Beidh an agóid ar siúl ag a 2.00 Dé Sathairn in aice le Ceannáras na Comhairle Contae i Leifear. Beidh mórshiúl ó cheannáras na Comhairle Contae, fríd an bhaile.

Tá agóid náisiúnta beartaithe ag daoine atá buailte le míoca i mBaile Átha Cliath i lár na míosa seo, lena míshástacht a chur in iúl don Rialtas nach bhfuil scéim cúitimh 100% ceadaithe.

Tá cáineadh déanta ag an Chomhairleoir Contae Michael McClafferty ar eachtraí dumpála i gceantar an Fháil Carraigh le tamall. Dúirt sé gurbh éigean an taisceadán bruscair a bhí fágtha sa reilig ar an Fhál Carrach a thógáil ar shiúl de bharr an méid bruscair tí a bhí a fhágáil ann.

Dúirt sé gur cuireadh scip ar fáil sa reilig le deis a thabhairt do dhaoine sean bhláthanna a fhágáil ansin agus leis na huaigheanna a ghlanadh, ach go raibh mí úsáid a bhaint as le tamall.

Cé gur tugadh rabhadh go gcaithfí an scip a thógáil ar shiúl de bharr dumpáil bruscar tí ansin, ba chun donais a chuaigh an fhadhb le roinnt seachtainí, a dúirt sé.

Dúirt an Comhairleoir McClafferty fosta gur fágadh málaí de bhruscair tí ag Loch Achar atá mar fhoinse uisce ag An Craoslach agus Dún Fionnchaidh, agus tá imní air má leanann sé sin, go mbeidh tionchar aige ar an loch, atá mar thaiscumar uisce don cheantar.

Cuadrothair

Tá Gardaí Dhún na nGall ag cur i gcuimhne don phobal go bhfuil sé in éadan an dlí ag daoine nach bhfuil ceadúnas acu cuadrothair a thiomáint ar bhóithre poiblí.

Ghlac na Gardaí seilbh ar chuad rothair a bhí a thiomaint go mídhleathach ag déagóir ar bhealach poiblí i gceantar Bhun Crannacha ag an deireadh seachtaine.

Deir na Gardaí go mbaineann na rialacha céanna le cuadrothair agus a bhaineann le carranna, agus go gcaithfidh cáin agus árachas a bheith ar an fheithicil, chomh maith le ceadúnas a bheith ag an tiománaí.