Ionad Vacsaínithe

Osclóidh Ionad Vacsaínithe Fheidhmeanancht na Seirbhísí Sláinte in Ailt an Chorráin Déardaoin seo an 9ú lá do Mhí Mheán Fómhair.

Is in Ionad Pobail Naomh Columba in Ailt an Chorráin a bhéas an t-ionad vacsaínithe lonnaithe.

Beidh an t-ionad seo ag feidhmiú ar a laghad lá amháin sa tseachtain, ag brath ar éileamh ón phobal.

Beidh deis ag daoine nach bhfuil aon choinne acu freastal ar an ionad vacsaínithe in Ailt an Chorráin Déardaoin seo an 9ú lá de Mhí Mheán Fómhair idir 11.00 ar maidin agus a 3 a chlog tráthnóna.

Lena chois sin, thig le daoine thara 12bl d'aois an chéad dáileog den vacsaín Pfizer a fháil ag an ionad agus beidh an dara dáileog den vacsaín Pfizer a thairiscint do dhaoine gan coinne fhad agus go bhfuair siad an chéad dáileog roimh an 20ú lá de Mhí Lúnasa.

Cásanna Covid-19

Deimhníodh chor a bheith 18,000 cás den víreas Covid-19 i nDún na nGall ó thús na géarchéime.

Dé réir na bhfigiúirí is deireanaí a d'fhógair an Roinn Sláinte léirítear gur deimhníodh 17,908 cás den víreas Covid 19 i nDún na nGall o thús na géarchéime suas go dtí'n Aoine an 3ú lá do Mhí Mheán Fómhair.

Tá Dún na nGall go fóill sa dara háit maidir leis an ráta is airde de chásanna Covid-19 sa tír, i ndiaidh Condae Mhuineacháin, de réir na bhfigiúirí is deireanaí a d'fhógair an Lár Ionad Faire Um Chosaint Sláinte.

Cúig othar déag leis an víreas Covid 19 atá ag fáil cóir leighis in Otharlann Leitir Ceanainn inniu, duine amháin acusan san Aonad Dian chúram, de réir na bhfigiúirí is deireanaí a d'fhógair Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte.

Deimhníodh trí chás úr den víreas san otharlann le ceithre huaire fichead.

Ní raibh gnáth leabaí ar bith folamh san Otharlann ag a 8 a chlog aréir agus leabaí amháin a bhí folamh san aonad dianchúram.

Seacht n-othar agus fiche leis an víreas Covid 19 atá ag fáil cóir leighis in Otharlann Shligigh inniu.

Otharlann Leitir Ceanainn

Tá achainí déanta ag Teachta Dála Shinn Féin Pádraig Mac Lochlainn ar an Rialtas agus Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte deireadh a chuir leis an éagthromaíocht maoinithe de d'Otharlann Leitir Ceanainn.

Dúirt an Teachta Mac Lochlainn go léiríonn figiúirí go raibh an 6ú líon is airde d'othair in Otharlann Leitir Ceanainn roimh Covid 19, as Otharlanna na tíre, ach nach raibh sé ach san tríú háit déag sa tír ó thaobh buiséid de.

24,000 othar a bhí in Otharlann Leitir Ceanainn roimh an ghéarchéim sláinte ach dúirt an Teachta Mac Lochlainn go léiríonn na bhfigiúirí nach bhfuil Leitir Ceanainn ard ar liosta priarachtaí an Rialtais do líon na ndochtúirí comhairleacha nó altraí atá ann.

Caithfidh an Rialtas a gcuid acmhainní a dhíriú ar Otharlann Leitir Ceanainn, le cinntiú go bhfaighidh sé cothrom na féinne i measc otharlanna na tíre a dúirt an Teachta Mac Lochlainn.

Scoltacha Gaeltachta

Ba cheart cás speisialta a dhéanamh do Scoltacha Gaeltachta atá ag cur an Tumoideachais i bhfeidhm a dúirt Príomhoide Scoil an Chaisil i bhFánaid Grainne Ní Dhubhthaigh.

Dúirt sí gur cheart don Roinn níos mo tacaíochta a chur ar fáil agus uaireanta breise a cheadú do Mhúinteoirí tacaíochta foghlama.

Dúirt Gráinne Ní Dhubhthaigh nach leor 8 n-uaire déag sa tseachtain mar atá ceadaithe daofa faoi láthair.

Tá tinreamh de 64 dalta ar an Scoil i mbliana agus dúirt sí gur buntáiste daofa go bhfuil siad sa Ghaeltacht ach go bhfuil brú faoi leith orthu fosta agus go bhfuil gá le níos mo tacaíochta.

Institiúid Teicneolaíochta

Beidh líne cabhrach a chuir ar fáil ag Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn inniu do mhic léinn a bhfuil treoir uathu maidir le tairiscintí An Lár-Oifig Iontrála agus cúrsaí tríú leibhéal san Institiúid.

Beidh áiteacha ar chúrsaí tríú leibhéal a dtairiscint do na céadta mac léinn sa Chondae inniu.

Is ag an 2 a chlog inniu a dhéanfar an chéad bhabhta tairiscintí de chuid an Lár-Oifig Iontrála agus beidh eolas a thabhairt chomh maith ar an líon pointí a theastaíonn dona cúrsaí tríú leibhéal seo.

Tá foireann ar fáil ón 10 a chlog ar maidin go dtí'n 6 tráthnóna inniu le ceisteanna a fhreagairt agus comhairle a thabhairt ar thairiscintí.

Thig glaoch a chur ar an uimhir gutháin 074 91 86105. Reáchtálfar lá eolais ar an champas idir 9:30 agus a 5 a chlog ar an Aoine do mhicléinn a bhfuil sé ar intinn acu glacadh le tairiscint san Institiúid.

Gardaí

Dúirt an Garda Brendan O Connor, Leas Uachtarán Cumann Ionadaithe an Gharda Síochána atá lonnaithe i nDún Fionnachaidh go gcaithfear tuilleadh áiseanna agus traenála chomh maith le trealamh a chuir ar fail dona Gardaí, má táthar le ceisteanna praiticiúla agus polaitiúla maidir le póilíneacht trasteorann a réiteach.

Dúirt sé go bhfuil Oifigigh nach bhfuil an oiliúint cheart faighte acu a gcur ar dualgas ar an teorann agus nach bhfuil an trealamh nó na haiseanna acu le daeláil le cásanna éigeandála.

Dúirt sé go gcaithfear cur chuige comhpháirteach a bhunú idir na Gardaí agus na Póilíní sna 6 Condae agus níos mó tacaíochta a thabhairt dona Gardaí atá lonnaithe ar an teorann.