Covid-19

Ceithre othar déag leis an víreas Covid-19 a bhí ag fáil cóir leighis in Otharlann Leitir Ceanainn aréir, de réir na bhfigiúirí is deireanaí a d'fhógair Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte.

Deimhníodh ceithre chás úr den víreas san otharlann le ceithre huaire fichead.

Dhá ghnáth leabaí a bhí folamh san Otharlann ag a 8 a chlog aréir agus dhá leabaí a bhí folamh san aonad dianchúram.

Sé othar agus fiche leis an víreas Covid-19 a bhí in Otharlann Shligigh agus tá srianta i bhfeidhm ar chuairteoirí i roinnt bhardaí in Otharlann Shligigh agus beidh go dtí Déardaoin seo mar gheall ar ráig den víreas a bheith san Otharlann.

Bás dreapadóra

Fuair Stuart Hamilton as Ard Mhacha an fear ina chuid 30aidí a thit in aice le tráigh na dTulán i mBun Dobhráin ag an deireadh seachtaine, bás in Otharlann Shligigh.

Thit sé le linn do a bheith ag dreapadóireacht in aice le tráigh na dTulán i mBun Dobhráin luath maidin Dé Satharn. Cuireadh fios ar na seirbhísí éigeandála agus tugadh go hOtharlann Shligigh é ach fuair sé bás go gairid i ndiaidh sin.

Bhí Stuart Hamilton ina shaighdiúir in Reisimint Ríoga na hÉireann agus dúradh gur dreapadóir é a raibh taithí mhór aige. Deir na Gardaí go bhfuil siad ag leanstán lena bhfiosrúcháin.

Meabhairshláinte

Caithfear cur go mór le seirbhísí meabhairshláinte sa phobal agus níos mó den bhuiséad sláinte a chaitheamh ar mheabhair shláinte, a dúirt Fiona Nic Giolla Chomhaill, Príomhfheidhmeannach na heagraíochta, Athchóiriú Sláinte Meabhrach.

Rinne an eagraíocht aighneacht a chur chuig an Rialtas le gairid le cur san áireamh i gcáin fhaisnéis na bliana seo.

Dúirt siad go dteastaíonn infheistíocht de €85m i seirbhísí an bhliain seo chugainn, le cois €65m chun seirbhísí breise a fhorbairt.

Tá cúrsaí go dona mar atá faoi láthair, agus seo am go dteastaíonn seirbhísí meabhair shláinte níos mó ná riamh roimhe, a dúirt Fiona Nic Giolla Chomhaill.

Thagair sí fosta dona liostaí feithimh fada do sheirbhísí meabhair shláinte do dhaoine óga i nDún na nGall, agus caithfear é sin a fheabhsú go gasta, a dúirt sí.

Institiúid Teicneolaíochta

Tá maoiniú de thar €1.3 milliún euro fógraithe ag an Aire Ard Oideachais Simon Harris inniu do Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn.

Tá an t-airgead seo a cheadú le hoibreacha riachtanacha a dhéanamh ag an Institiúid leis an champas a dhéanamh sábháilte do Mhic Léinn atá ag freastal ar an institiúid chomh maith le trealamh a chur a fáil do mhic léinn atá faoi mhí bhuntáiste agus áiteacha breise ar chúrsaí a chur ar fáil do mhic léinn na hArdteiste i mbliana.

Tá an mhaoiniú seo mar chuid de mhaoiniú de €38 milliún euro atá ceadaithe do institiúidí tríú leibhéal ar fud na tíre.

Dúirt an tAire Harris go gcuideoidh an mhaoiniú seo le hinstitiúidí tríú leibhéal ar fud na tíre oibreacha riachtanacha a dhéanamh chomh maith le cur ar a gcumas huasghrádú a dhéanamh ar threalamh.

Iascairí

Tá míshástacht léirithe ag Iascairí Dhún na nGall go bhfuil cead á thabhairt do dhá bhád as an Iorua le murlas ar bord theacht i dtír sna Cealla Beaga inniu.

Tá sé beartaithe ag an dá bhád theacht i dtír sna Cealla Beaga agus an t-iasc a thabhairt ar lámh do phróiseálaí éisc sa cheantar.

In ainneoin go dtáinig go leor bádaí iascaireachta as an Iorua i dtír sna Cealla Beaga roimhe seo, ba faoitín gorm den chuid is mó a fuair siad amach ó chósta thiar na hÉireann a bhí ar bord acu agus ní murlas a fuair siad amach o chósta na hIoruaigh.

Tá imní ar iascairí na hÉireann maidir leis an chinneadh aontaobhach atá déanta ag an Iorua i mbliana méadú de 55% i gcuóta a cheadú daofa fhéin do stoc éisc atá a bhfáil acu in uiscí idirnáisiúnta.

Dúirt príomhfheidhmeannach Chumann Iascaigh na gCealla Beaga Sean O' Donoghue go bhfuil díomá orthu go bhfuil seo ag tarlú agus nach bhfuil sé ceart ná cóir go bhfuil cead á thabhairt do na bádaí seo theacht i dtír sna Cealla Beaga inniu.