Ardteistiméireacht

Beidh torthaí scrúduithe na hArdteiste á bhfáil inniu ag 1,966 dalta i gContae Dhún na nGall.

Bhí 1,943 dalta sa chontae cláraithe le grádanna tuartha a fháil in ábhair i scrúdaithe na bliana seo agus bhí 1,689 dalta cláraithe le scrúdaithe scríofa a dhéanamh.

Chláraigh 143 dalta i nDún na nGall le grádanna tuartha a fháil san Ard Teist Fheidhmeach agus bhí 185 dalta sa chontae cláraithe le scrúdaithe scríofa a dhéanamh san Ardteist Fheidhmeach.

Institiúid Teicneolaíochta


Beidh líne chabhrach ag Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn inniu le comhairle agus tacaíocht a thabhairt do mhic léinn nuair a gheobhfas siad a gcuid torthaí.

Beidh an line chabhrach ar fáil ón 10 a chlog ar maidin go dtí'n 6 a chlog tráthnóna.
Beidh líne chabhrach ar fáil fosta De Máirt seo chugainn an 7u lá nuair a bheas tairiscintí ón Lár-Oifig Iontrála ar fáil.

Beidh Lá Eolais do mhic léinn san Institiúid ar an Aoine an 10ú lá den mhí seo.

Covid-19


Dhá othar déag leis an víreas Covid-19 a bhí ag fáil cóir leighis in Otharlann Leitir Ceanainn aréir, laghdú de dhuine amháin ón lá roimhe sin.

Ní raibh duine ar bith in aonad dianchúram na hotharlainne le cás den víreas.

Beidh deis ag daoine tháire12bhl d'aois nach bhfuil coinne acu vacsaín in éadan Covid -19 a fhail in Ionad Vacsaínithe Leitir Ceanainn an deireadh seachtain seo.

Beidh an vacsaín Pfizer ar fail do dhaoine nach bhfuil an chead dáileog den vacsaín faighte acu chomh maith le daoine atá ag fanacht leis an dara dáileog.

Beidh an tIonad foscailte inniu idir 4 agus 7 a chlog, amárach idir 2 agus 4 agus De Domhnaigh idir 2 agus 4.

Dún na nGall-Glaschú

Deir an Comhairleoir Contae Nóirín Nic Gairbheith go bhfuil súil aici gur féidir aerlíne eile a aimsiú go luath leis na seirbhísí aeir a chur ar fáil idir Aerfort Dhún na nGall agus Glaschú.

Is buille mór do cheantar an iar thuaiscirt go mbeidh LoganAir ag cur deireadh lena gcuid seirbhísí go hAerfort Dhún na nGall ar an 29ú lá de Dheireadh Fómhair, a dúirt sí.

Caithfear achan iarracht a dhéanamh tacú leis an Aerfort agus aerlíne eile a aimsiú don tseirbhís go gasta, a dúirt an Comhairleoir Nic Gairbheith.

Tá éileamh mór ar na seirbhísí aeir go Glaschú, a dúirt sí, de bharr ceangal láidir traidisiúnta idir Dún na nGall agus Albain le blianta fada, gan trácht ar mhic léinn ag freastal ar ollscoileanna ansin agus daoine a bhíonn ag taisteal go cluichí Ceiltigh Ghlaschú.

Bád Tarrthála

Chuir Covid-19 isteach go mór ar theacht isteach Bhád Tarrthála Árainn Mhór, a dúirt Oifigeach Caidreamh Poiblí Choiste an Bháid Tarrthála Nóra Flanagan.

Dúirt sí go bhfuil Bad Tarrthála Árainn Mhór ag brath go mór ar an phobal agus nach raibh Grúpaí nó Coistí in ann bailiúcháin airgid ar bith a eagrú nó ócáidí a reáchtáil mar gheall ar an ghéarchéim sláinte.

Dúirt sí go raibh Bád Tarrthála Árainn Mhór gnóthach an Samhradh seo mar go bhfuil méadú mór ar líon na ndaoine atá gníomhach in imeachtaí spóirt farraige agus caitheamh aimsire ar an fharraige.