Tearmann Éanna

Cé is móite de mhionoibreacha atá le déanamh ar na hárasáin atá ag Tearmann Éanna sa Teach Mór, tá an obair athchóirithe críochnaithe anois ar an áit nua, a mbíodh oifig poist Indreabháin ann lá den tsaol. Dúirt an bainisteoir, Micheál Ó Dúbháin go bhfuil an obair mhór a déanadh ar leagan amach na n-áiteachaí cónaithe, réitithe le scaitheamh. Tá innealtóirí éagsúla ag cinntiú go bhfuil chuile shórt a bhaineann leis na háiseanna nua a deir sé in ord agus in eagar. Ach a mbeidh an chuid seo den tógra críochnaithe tá liosta de dhaoine a bhéidh ag fanacht sna hárasáin sa Teach Mór le déanamh amach ag Tearmann Éanna, i gcomhar leis an rannóg tithaíochta i gComhairle Chondae na Gaillimhe. Bheadh súil a dhul agus an liosta seo a chur le chéile I gceann roinnt seachtainí, a deir Micheál Ó Dúbháin, bainisteoir Thearmann Éanna.

Comharthaí Gaeilge le bheith ag LIDL

Beidh an Ghaeilge le feiceáil go láidir in ábhar bolscaireachta agus i gcomharthaíocht an tsiopa nua atá á thógáil ag LIDL i gCnoc na Cathrach i nGaillimh. Dúirt an t-urlabhraí Sarah Jane Coogan, le Nuacht an Iarthair, go bhfuil an teanga thar a bheith tábhachtach dóibh mar chomhlacht agus bíodh is gur branda mór Gearmánach iad go gcaithfear meas a thaispeáint do phobal an cheantair a bhfuil siad lonnaithe ann. 35 duine a bheidh ag obair sa siopa nua i gCnoc na Cathrach, ach a n-osclófar an áit i dtús na bliana seo chugainn. Ach, de bharr go mbeidh aonaid miondíola eile ar an láthair chomh maith bheadh súil tuilleadh fostaíochta a chur ar fáil iontu seo.

Timpiste bhóthair

Níl an té a bhásigh de bharr timpiste bóthair in aice le Corr na Móna inné ainmithe go hoifigiúil fós. Fear ós cionn leathchéad bliain d'aois a bhásaigh nuair a bhuail carr é le linn dó a bheith ag rothaíocht thart ar leath uair théis a haon inné. Osclaíodh bóthar an R345 arís aréir tar éis é a bheith dúnta ar feadh roinnt uaireanta an chloig. Tá na Gardaí ag iarraidh ar aon duine a chonaic an timpiste a dhul I dteangmháil leo , ag beairic an Chlocháin nó I mbeairic ar bith eile.

PIRÍT

Tá imní léirithe ag an Teachta Dála as Béal an Mhuirthead i Maigh Eo, Rose Conway Walsh, faoin moill atá curtha ar athbhreithniú na scéime cúitimh do thithe a bhfuil Pirít sna blocannaí iontu. Caithfidh an tAire Tithaíochta Dara O'Brien ceannas ceart a ghlacadh ar chúrsaí a deir an Teachta, agus a chinntiú go mbeidh úinéirí tithe as Maigh Eo lárnach in aon chinneadh a dhéantar. Is fada an t-achar deich mbliana do phobal ar bith a bheith ag éilimh cúnamh airgid agus d'fháiltigh an Teachta Conway Walsh roimh an obair atá déanadh le gairid ar an gcéad theach i mBéal an Mhuirthead a raibh blocannaí lochtacha ann, a leagan go talamh. Ach ní chialaíonn sé seo go bhfuil rath ar an scéim cúiteamh is a mhalairt uilig atá i gceist a deir sí. Is dona le Rose Conway Walsh go bhfuil beag is fiú dhá dhéanamh don scéim ag an rialtas lair thrí litreacha ag diúltú cúnamh airgid do theaghlaigh nuair atá sé rí-shoiléar go bhfuil an cúiteamh seo dlite dóibh.Léiríonn an chaoi ar éirigh ionadaithe as Maigh Eo as an ngrúpa oibre chomh deacair agus atá sé déileáil leis na húdaráis faoin gceist seo a deir an Teachta. Ní mhór a chinntiú go mbeidh fáil ag chuile úinéir tí ar an scéim seo, agus go mbeifear in ann réiteach a fháil air do chuile dhream.