Garda Cósta


Bhí Garda Cósta na gCealla Beaga ar an láthair aréir áit a raibh iascaire i ndainseár i ndiaidh don charraig ar a raibh sé ina shuí a bheith scoite ón tíre mór mar gheall ar an lánmhara.

Thóg ingearán tárrthála 118 an t-iascaire ón láthair, agus níor bhain gortuithe ar bith dó.

Deir Garda Cósta na gCealla Beaga gur chóir i gcónaí glaoch a chur ar na seribhísí éigeandála má tá tú ag meas go bhfuil duine i gcontúirt ar an chósta.

Míoca

Dúirt an Comhairleoir Condae Albert Doherty, Leas Chathaoirleach Coiste Míoca den Chomhairle Condae, go bhfuil an feachtas maidir le Scéim Cúitimh 100% a chur ar fáil do Theaghlaigh a bhfuil Brící lochtacha Míoca ina gcuid tithe, go fóill chomh láidir agus a bhí riamh.

Dúirt sé go mbeidh cruinniú eile ag Coiste Míoca den Chomhairle Condae ag tús na míosa seo chugainn agus go bhfuil se tábhachtach brú a chuir ar an Rialtas níos mo tacaíochta a thabhairt dona daoine atá buailte.

Daniel O'Donnell

Tháinig méadú de €688,000 go €4.3m ar phraifid chomhlacht an cheoltóra aitheanta as Ceann Caslach, Daniel O'Donnell anuraidh, de réir cuntais atá díreach foilsithe ag Oifig na gComhlachtaí.

Tháinig méadú ó 3.64milliún euro go €4.33milliún euro ar phraifid DOD Promotions Teoranta go deireadh mí Dheireadh Fómhair anuraidh.

Tá Daniel O'Donnell ag ullmhú do shraith coirmeacha ceoil sa Bhreatain san Fhómhar agus tá coirmeacha ceoil aige i Stáit Aontaithe Mheiriceá i mí na Samhna agus na Nollag.

Luach tithe

Tá luach tithe i gceantair cósta i nDún na nGall méadaithe chomh mór le 30% ó thús géarchéim Covid-19.
Sin do réir taighde ar luach tithe i gceantair cósta atá déanta ag Daft.ie.

Go náisiúnta ba méadú de 8% a bhí ar luach tithe cónaithe, ach bhí an méadú i bhfad níos mó cois cósta.

Uisce Éireann

Tá feachtas síniúcháin ar líne ar an suíomh Change.org curtha ar bun le brú a chur ar Uisce Éireann píopaí úra a chur síos i gceantar in Inis Eoghain, áit a bhfuil píopaí ag réabadh nó ag pléascadh go minic.

Deir daoine áitiúla go raibh píopa réabtha dhá uair déag ón 29ú Iúil anuraidh go dáta, thar achar ciliméadar amháin ag Macahire Beag, Bun na hAbhann.

Tá sé ráite ag Cathaoirleach Chomhairle Contae Dhún na nGall, An Comhairleoir Jack Murray, gur cheart tosaíocht a thabhairt don cheantar seo, de bharr líon na n-eachtraí le bliain ina raibh an pobal fágtha gan uisce de bharr píopaí a bheith réabtha.

Agóidí

Tá Dún na nGall i measc na gcontaetha ina mbíonn agóidí ar siúl ag íoclanna dochtúirí i gcoinne ginmhilleadh, do réir tuairisce a cuireadh ar fáil an tseachtain seo.

Tá staidéar ar bun ag Ollscoil Mhaigh Nuad i gcomhair leis an fheachtas Together for Safety, agus deirtear go gcuireann na hagóidí seo isteach go mór ar dhaoine a bhíonn ag freastal ar na híoclanna seo.

Gealladh reachtaíocht i 2018 le nach dtiocfaí agóidí a eagrú 100 méadar ar shiúl óna hotharlanna máithreachais agus na híoclanna leighis, ach níl sé sin curtha i bhfeidhm go fóill.