Covid-19

Beidh ionad vacsaínaithe Leitir Ceanainn druidte inniu agus amárach, i ndiaidh lá gnóthach a bheith acu ag clinic an lae inné do dhaoine gan coinne.

Beidh tuilleadh clinicí gan choinne agus uaireanta breise a bhfógairt gan mhoill ag ionad vacsaínaithe Institiúd Teicneolaíochta Leitir Ceanainn, agus iad ag tarraingt ar an chéim deireanach den chlár vacsaínaithe.

Deimhníodh deich gcás den víreas Covid-19 in Otharlann Leitir Ceanainn ag an 8 a chlog aréir, an líon céanna leis an lá roimhe sin, de réir na bhfigiúirí is deireanaí a d'fhógair Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte.

Othar amháin leis an Víreas Covid 19 atá ag fáil comhar leighis in Aonad Dian Chúram Otharlann Leitir Ceanainn faoi láthair.

Comhlacht úr

Tá comhlacht úr bunaithe dírithe ar cheantracha Fhanada agus Ghleann Bhairr, sé sin Comhar Fhanada agus Ghleann Bhairr.

Tá an Comhlacht mar Scáth eagraíocht forbartha don phobal a bhéas ag obair leis na Coistí agus na Grúpaí uilig atá sa cheantar.

Tá sé beartaithe ag an Chomhlacht le tacaíocht ó Údarás na Gaeltachta Oifigeach Forbartha a fhostú le tacaíocht a thabhairt dona grúpaí atá sa cheantar na spriocanna atá acu a bhaint amach.

Seisiún eolais oideachais

Cuirfidh Seirbhís Breisoideachais agus Oiliúna Dhún na nGall tús le sraith seisiúin eolais "Coicís FET" inniu.

Bhíodh Aonach eolais a reáchtáil ag an Bhord achan bhliain ach mar gheall ar shrianta Covid 19 ní raibh sé ar a gcumas an t-Aonach a reáchtáil.

Beidh físeáin eolais difriúla a thaispeáint ag an Bhord ar chainéal You Tube gach oíche, le baill foirne a bhfuil taithí acu ag plé na gceisteanna is coitianta a bhaineann le cúrsaí.

Smugairlí róin

Moltar do dhaoine a bhíonn ag siúl nó ag snámh ar thráigheanna na Condae a bheith ar a n-airdeall i ndiaidh do smugairle rón Leonmhongach theacht i dtír ar Thráigh Fhionntrá sna Cealla Beaga ag an deireadh seachtaine.

Tá an smugairle rón seo ar an smugairle rón is mó ar an domhain agus in ainneoin go dtuigtear nach bhfuil an chealg uathu marfach, thig leis a bheith iontach nimhneach.

Aerfort Dhún na nGall

Tá painéal earcaíochta a chur le chéile ag Aerfort Idirnáisiúnta Dhún na nGall do phostanna lánaimseartha. Líonfar folúntais reatha agus folúntais sa todhchaí ón phainéal sin.

Beidh gearrliosta a dhéanamh ó na hiarrthóirí, agus beidh na hagallaimh chomh maith le scileanna praiticiúla, ar siúl ag Aerfort Dhún na nGall ar an Aoine 10ú Meán Fómhair 2021.