Feirm ghaoithe

Tá an t-iarratas pleanála a bhí déanta chun feirm ghaoithe a thógáil ar shuíomh 46 hectare ar an Ghrafaigh, idir na Gleannta agus Baile na Finne, tarraingthe siar ag na hiarratasóirí anois.

Lorg comhlacht Cuilfeach Teoranta cead chun ocht dtuirbín gaoithe 150 méadar ar airde a thógáil ar an Ghrafaidh, Mín na Márach agus Dalraghán Mór sa Ghaeltacht Láir, le cois fó stáisiún cumhachta a thógáil ar an láthair.

Fuair Rannóg Pleanála Chomhairle Contae Dhún na nGall 35 aighneacht ó bhaill den phobal ag cur i gcoinne na forbartha seo. Rinneadh tagairt in go leor dena haighneachtaí gur ábhar imní an tionchar a bheadh ag an fhorbairt ar an cheantar agus go dtarlódh sciorradh portaigh dá bharr.

Deir Máire Ní Bhaoill, ball de Ghrúpa Timpeallachta an Ghrafaigh, go bhfuil amhras mór sa cheantar go mbeidh iarratas úr ar fheirm gaoithe a dhéanamh ag Cuilfeach Teoranta sa Ghaeltacht Lár roimh i bhfad.

Dúirt sí go raibh imní faoi leith uirthi féin faoin tionchar a bheadh ag a leithid de fhorbairt ar shláinte an phobail, ar éanlaith, ar ainmhithe agus go mbeadh sciorradh talún sa cheantar dá bharr.

Sochraid

Cuirfear Amanda Kinsella, 27 bliain d'aois as Ceatharlach an bhean a maraíodh go tragóideach i dtaisme bóthar i nDún na nGall, Dé hAoine is chuaigh thart, i ndiaidh Aifreann an 2 a chlog i dTeach Pobail Mhuire, Binn an Choire, Ceatharlach inniu.

Maraíodh Amanda Kinsella, nuair a thit sí ó bhus a bhí ag taisteal ar bhealach an N15 san Bhearnas Mhór Dé hAoine is chuaigh thart agus bhuail carr í.

Maireann a tuismitheoirí, deartháir agus deirfiúr amháin chomh maith lena pairtnéir agus gaolta eile.

Tá na Gardaí ag leanstán lena bhfiosrúchán agus tá siad ag iarraidh ar dhuine ar bith a chonaic an taisme seo nó a bhfuil taifead ceamara acu ina gcarranna, teagmháil a dhéanamh leo i mBaile Dhún na nGall.

Uisce

Thug Uisce Éireann le fios don Chomhairleoir Condae Micheal Choilm Mac Giolla Easpaig go bhfuil athraithe a ndéanamh acu ar an phróisis chóireála ag Ionad Cóireála Uisce ar an Ardaí Bheag chun an riosca go dteipfeadh ar chórais agus go gcuirfidh isteach ar chustaiméirí a laghdú.

Deir Uisce Éireann go bhfuil sé beartaithe na hathraithe seo a chur i bhfeidhm go luath.

Alan Mac Eochagáin

Deir Easpag Dheoise Rath Bhotha an tEaspag Alan Mac Eochagáin go bhfuil sé tábhachtach anois go gcuirfear dlús leis an phróiseas atá i gceist sa tír seo lena chinntiú go gcuirfear tacaíocht ar fáil do dhaoine atá ag iarraidh éalú ón Afganastáin.

Chuir an t-Easpag Mac Eochagáin fáilte roimh an scéala go bhfuil idirghabháil a dhéanamh ag Rialtas na hÉireann ag leibhéal Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe ar an ghéarchéim sa Afganastáin agus an gealltanas atá tugtha ag an Rialtas 150 teifeach as an Afganastáin a thabhairt isteach chun na tíre mar chuid de chlár Chosanta Dídeanaithe na hÉireann.

Deir sé gur cheart d'Éirinn mar cheann dena tíre is saibhre ar an domhain gníomhú anois agus an tacaíocht chuí a chur ar fáil do dhaoine atá ag iarraidh ealú ón Afganastáin.

Bord Oideachais agus Oiliúna

Tá sé beartaithe ag Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall Clár Oideachais Tacaíochta Pobail a reáchtáil agus beidh seisiún eolais ar siúl ar líne inniu le heolas a thabhairt ar an chlár.

Tá an Clár dírithe ar thacaíocht a thabhairt do dhaoine fásta a bhfuil beagán cáilíochtaí acu, nó nach bhfuil cáilíochtaí ar bith acu, le iad a spreagadh le páirt a ghlacadh i gníomhaíochtaí oideachais, le cur lena bhféinmhuinín mar dhaoine aonair agus le cuidiú lena bpobal a fhorbairt.

Sé aidhmeanna an chláir tacú le soláthraithe oideachais pobail le deiseanna oideachais atá lonnaithe go háitiúil a eagrú agus a chuir ar fáil do ghrúpaí daoine gur mhaith leo pilleadh ar an oideachas.

Beidh seisiún eolais eile ar siúl De Céadaoin an 25ú.